W CZYM MOŻEMY POMÓC?

 • Określenie, czy podejmowanie przez podatnika działania stanowią działalność badawczo-rozwojową dla celów ulgi B+R
 • Identyfikacja wydatków kwalifikowanych do ulgi
 • Potwierdzenie warunków zastosowania ulgi w B+R albo potwierdzenie niejasnych/wątpliwych zagadnień podatkowych poprzez interpretację indywidualną
 • Opracowanie zaproponowanie modelu kalkulacji ulgi B+R jak też weryfikacja przyjętego przez podatnika sposobu obliczania tej ulgi
 • Określenie zasad prowadzenia działalności w SSE ze wskazaniem wielkości pomocy publicznej dla konkretnej inwestycji według przyjętych przez podatnika założeń
 • Identyfikacja wydatków kwalifikujących się do objęcia pomocą publiczną (koszty kwalifikowane)
 • Identyfikacja przychodów objętych i nieobjętych zwolnieniem SSE i przychodów
 • Opracowywanie metodologii kalkulacji dochodu objętego pomocą publiczną, proponowanie kluczy alokacji
 • Wsparcie w dyskontowaniu kosztów kwalifikowanych i pomocy publicznej
 • Potwierdzenie niejasnych/wątpliwych zagadnień podatkowych związanych z rozliczeniem działalności w SSE poprzez interpretację indywidualną
 • Określenie zasad objęcia pomocą publiczną planowanej inwestycji według wskazanych przez podatnika założeń
 • Identyfikacja przychodów objętych i nieobjętych zwolnieniem SSE i przychodów
 • Identyfikacja wydatków kwalifikujących się do objęcia pomocą publiczną (koszty kwalifikowane)
 • Opracowywanie metodologii kalkulacji dochodu objętego pomocą publiczną, proponowanie kluczy alokacji
 • Wsparcie w dyskontowaniu kosztów kwalifikowanych i pomocy publicznej
 • Potwierdzenie niejasnych/wątpliwych zagadnień podatkowych związanych z rozliczeniem działalności w SSE poprzez interpretację indywidualną
 • Identyfikacja praw własności intelektualnej potencjalnie objętych ulgą
 • Określenie przychodów z praw własności intelektualnej
 • Wsparcie w obliczeniu podstawy opodatkowania oraz weryfikacja kalkulacji dokonanej przez podatnika
 • Wsparcie oraz weryfikacja przyjętego sposobu kalkulacji wskaźnika nexus

Zespół Ulg i zwolnień podatkowych

Znakomita większość firm w toku swojej działalności ponosi wydatki, które są niezbędne, czy to dla rozpoczęcia, czy to dla rozwinięcia działalności. Wydatki niezbędne, by tworzyć nowe zaplecze do produkcji, nowe lub ulepszone produkty albo świadczyć lepsze usługi. Dużo  firm w swojej działalności wykorzystuje prawa własności intelektualnej. Dla niektórych z nich tworzenie takich praw bądź świadczenie usług poprzez udostępnianie takich praw (software as service) jest podstawowym przedmiotem działalności.

Zespół MDDP pomaga skorzystać z dostępnych ulg i zwolnień podatkowych przedsiębiorcom, którzy innowacyjnie rozwijają swoje przedsiębiorstwa, produkty lub usługi, a także tym, którzy planują rozpoczęcie nowego biznesu, w szczególności w ramach Polskie Strefy Inwestycji.

Powiązane artykuły

Bądź na bieżąco

Informacje i raporty z wielu dziedzin, aktualne informacje podatkowe, od najlepszych specjalistów zawsze na Twojej skrzynce e-mail!

ZAPISZ SIĘ NA NEWSLETTER