W najbliższym czasie podatnicy muszą wywiązać się ze swoich obowiązków z zakresu cen transferowych za rok 2019, obejmujących m.in. przygotowanie dokumentacji cen transferowych oraz uzupełnienie i złożenie do KAS informacji o cenach transferowych (tj. formularza TP-R).

Ze względu na złożoność procesu raportowania oraz fakt, że na wypełnienie tych obowiązków zostało coraz mniej czasu, Zespół MDDP przygotował szkolenie online z zakresu prawidłowego wypełnienia formularza TP-R.

W programie spotkania

1. Formularz TP-R –kto jest zobowiązany do złożenia i dla jakich transakcji?

 • którzy podatnicy są obowiązani do złożenia formularza TP-R?
 • które transakcje wymagają raportowania (progi dokumentacyjne, zwolnienia)?
 • agregacja transakcji na potrzeby formularza, pojęcie transakcji jednorodnych (omówienie na przykładach),

2. Cel wprowadzenia formularza TP-R. W jaki sposób dokonać analizy potencjalnych ryzyk przed złożeniem formularza? Na jakie zagadnienia / transakcje zwrócić uwagę?

3. Formularz TP-R –kiedy, w jakiej formie i gdzie go złożyć?

 • do kiedy złożyć formularz TP-R? Przedłużenie terminów,
 • kto składa formularz TP-R (i czy może go złożyć pełnomocnik?)
 • gdzie i w jakiej formie złożyć formularz TP-R?
 • sankcje za niezłożenie / niekompletność formularza.

4. Jak wypełnić formularz TP-R – CASE STUDY: instrukcja „krok po kroku” uwzględniająca pytania i odpowiedzi opublikowane przez Ministerstwo Finansów.

 • omówienie poszczególnych sekcji formularza,
 • wypełnienie formularza TP-R na przykładzie konkretnej spółki,
 • kalkulacja wskaźników finansowych z sekcji D formularza – praktyczne wskazówki,
 • wspólne wypełnienie formularza dla przykładowych transakcji:

– towarowych,
– usługowych,
– finansowych,
– dotyczących aktywów,
– dotyczących udostępnienia lub korzystania z wartości niematerialnych,
– o niskiej wartości dodanej,
– korzystających z uproszczenia safe harbour.

5. Omówienie problemów praktycznych:

 • konieczność testowania rentowności / wyników kontrahenta na potrzeby analizy porównawczej,
 • raportowanie usług kompleksowych,
 • raportowanie transakcji, których nie można przypisać do żadnej z dostępnych kategorii,
 • raportowanie refaktur,
 • raportowanie analiz zgodności,
 • sekcja F – co, kiedy i jak uzupełniać, aby nie narazić się na ryzyko.

6. Aplikacja SMART TP-R – narzędzie do uzupełniania i składania formularzy TP-R.

7. Q&A: Dodatkowe pytania i odpowiedzi.

Prelegenci
Rejestracja
Warsztat „Jak w praktyce wypełnić formularz TP-R” jest płatnym szkoleniem online skierowanym do klientów oraz partnerów biznesowych MDDP. Liczba miejsc jest ograniczona.

 

Koszt udziału w warsztacie wynosi 690 zł.
Każda kolejna osoba z tej samej firmy otrzymuje rabat w wysokości 15%.
Uczestnikom warsztatów w pakiecie oferujemy 1h indywidualnych telefonicznych konsultacji. Konsultacje ważne są przez miesiąc od rozpoczęcia szkolenia.
Każdy uczestnik po zakończonym warsztacie otrzyma certyfikat uczestnictwa.
Zapisz się na warsztat

Gdyby chcieli Państwo wziąć udział w kolejnych spotkaniach zapraszamy do zapisu na nasz newsletter:

Zapisz się na Newsletter