Zbliża się termin na implementację Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/957 zmieniającej dyrektywę 97/71/WE dotyczącą delegowania pracowników w ramach świadczenia usług [Dyrektywa]. Nowe przepisy oznaczają istotne zmiany dla pracodawców delegujących pracowników do innych krajów członkowskich, jak i pracodawców delegujących pracowników do Polski. Polska ustawa wdrażająca nowe przepisy do krajowego porządku prawnego jest już procedowana w Sejmie.

Jakie zmiany nastąpiły w dotychczasowych przepisach? Jakie nowe obowiązki informacyjne wprowadza Dyrektywa? Jak przestrzegać nowych procedur? Jakie obowiązki w zakresie podatków osobistych i ubezpieczeń społecznych wiążą się z delegowaniem? Jak rozliczać świadczenia na rzecz pracowników delegowanych?

W programie spotkania
  • Delegowanie pracowników w ramach świadczenia usług. Co nowego wprowadza Dyrektywa?
  • Delegowanie – implikacje podatkowo-ubezpieczeniowe dla pracowników i pracodawców
  • Delegowanie po nowemu – case study
  • Wybrane orzecznictwo podatkowe – świadczenia dla pracowników delegowanych.
Prelegenci

Gdyby chcieli Państwo wziąć udział w kolejnych spotkaniach zapraszamy do zapisu na nasz newsletter:

Zapisz się na Newsletter