Rok 2020 został zdominowany przez COVID-19. Sytuacja pandemiczna miała wpływ na transakcje realizowane pomiędzy podmiotami powiązanymi, w szczególności na dokonywane rozliczenia, renegocjację ustalonych warunków czy zawieranie umów z nowymi kontrahentami. Przedsiębiorstwa szukają rozwiązań mających na celu zmniejszenie skutków gospodarczych pandemii, które niejednokrotnie mogły wiązać się lub będą wiązać się z reorganizacją łańcuchów dostaw, czy działalności całych grup kapitałowych, a także wywierać wpływ na kształt działalności podatników.

Jakie konsekwencje podatkowe spowodują nowe rozwiązania?

Działania te w związku z wybuchem pandemii COVID-19 mogły być na tyle istotne, że z perspektywy podatkowej powinny zostać potraktowane jako restrukturyzacje biznesowe i wiązać się z dodatkową wypłatą wynagrodzenia restrukturyzacyjnego. Przyczyny takiego podejścia omówimy podczas naszego webinarium, które odbędzie się w dniu 30 czerwca 2021 roku o godzinie 10:00.

Podczas webinarium omówimy jak identyfikować restrukturyzacje, jak podejść do analizy przepisów cen transferowych przy uczestniczeniu w restrukturyzacjach biznesowych, aby zarządzać ryzykami podatkowymi w tym zakresie. Dodatkowo nakreślimy, w jaki sposób COVID-19 mógł wpłynąć na działania restrukturyzacyjne i jakie działania należy podjąć, aby wypełnić obowiązki dokumentacyjne i sprawozdawcze dotyczące restrukturyzacji działalności za poszczególne lata.

W programie spotkania

Restrukturyzacje biznesowe w czasach COVID-19:

  • Dlaczego restrukturyzacje należy badać z perspektywy cen transferowych?
  • Kiedy mamy do czynienia z restrukturyzacją?
  • Czy każda restrukturyzacja jest restrukturyzacją TP?
  • Wpływ COVID-19 na badanie restrukturyzacji biznesowych.

Analiza restrukturyzacji biznesowych z perspektywy cen transferowych:

  • Jak badać restrukturyzacje biznesowe?
  • W jaki sposób podejść do wyceny wynagrodzenia restrukturyzacyjnego?
  • Jak się zabezpieczyć w zakresie restrukturyzacji, aby spać spokojnie?

Obowiązki dokumentacyjne i sprawozdawcze dotyczące restrukturyzacji:

  • Jakie zmiany wprowadzono w formularzu TP-R w zakresie restrukturyzacji?
Prelegenci
Rejestracja
Zapisz się na webinar

Gdyby chcieli Państwo wziąć udział w kolejnych spotkaniach zapraszamy do zapisu na nasz newsletter:

Zapisz się na Newsletter