Transakcje finansowe budzą wiele wątpliwości po stronie podatników w odniesieniu do obowiązków z zakresu cen transferowych m.in.:

  1. W jaki sposób określić wartość transakcji w przypadku transakcji finansowych?
  2. Jakie progi dokumentacyjne obowiązują dla transakcji finansowych?
  3. Czy transakcje finansowe dokumentujemy wyłącznie w przypadku wypłaty/spłaty kapitału czy w każdym roku, w którym finansowanie jest aktywne?
  4. Kiedy organy podatkowe mogą dokonać recharakteryzacji transakcji finansowych?
  5. Czy można uznać, że nieodpłatne poręczenia i gwarancje mają charakter rynkowy?
  6. Gdzie należy szukać wskazówek odnośnie dokumentowania transakcji finansowych?
  7. W jaki sposób przeprowadzić analizę cen transferowych dla transakcji finansowych?

Odpowiedzi na te pytania są kluczowe, aby prawidłowo wypełnić obowiązki dokumentacyjne za 2019 r. Jest to szczególnie istotne z uwagi na to, że od 2019 r. kierownik jednostki odpowiada pod rygorem KKS za złożenie oświadczenia, w którym oświadczy nie tylko, że dokumentacja cen transferowych została sporządzona, ale również, że ceny we wszystkich dokumentowanych transakcjach zostały ustalone na warunkach rynkowych.

W programie spotkania

1. Ogólne zagadnienia transakcji finansowych.

Przykłady transakcji finansowych oraz wskazanie, w jaki sposób określić wartość transakcji, którą należy porównać z progiem dokumentacyjnym. Ułatwienie typu safe harbour dla transakcji finansowych. W którym momencie dokumentujemy transakcje finansowe długoletnie?

2. Wybrana problematyka transakcji finansowych.

Transakcje finansowe a możliwość recharakteryzacji. Stopa LIBOR – zmiany od 2021 roku. Nieodpłatne gwarancje / poręczenia jako nieodpłatne świadczenie, poręczenia a rynkowość transakcji.

3. Analizy finansowe a COVID 19.

Wpływ kryzysu wywołanego pandemią na analizy finansowe. Na co zwrócić uwagę w przypadku przygotowywania analizy finansowej na potrzeby udokumentowania 2019 roku, 2020 roku i lat kolejnych.

Więcej na temat cen transferowych na blogu:
cenytransferoweblog.mddp.pl

Prelegenci

Gdyby chcieli Państwo wziąć udział w kolejnych spotkaniach zapraszamy do zapisu na nasz newsletter:

Zapisz się na Newsletter