“Podatnicy, którzy chcą „obronić” poniesione w 2018 r. wydatki na usługi niematerialne od podmiotów powiązanych, mogą to zrobić tylko do końca 2019 r. Wynika tak z ustawy z 16 października br. o rozstrzyganiu sporów zbiorowych dotyczących podwójnego opodatkowania oraz zawieraniu uprzednich porozumień cenowych (Dz.U. poz. 2200)…”

Źródło: Dziennik Gazeta Prawna