Organ uznał usługę wypożyczania instrumentów muzycznych przez jednostkę budżetową gminy za podlegającą opodatkowaniu VAT na takich samych zasadach, jak usługi świadczone przez podmioty komercyjne.

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej (dyrektor KIS) w interpretacji z 16 grudnia 2019 r. (sygn. 0112-KDIL2-3.4012.577. 2019.2.WN) rozstrzygnął wątpliwości w zakresie opodatkowania podatkiem VAT usługi odpłatnego wypożyczania instrumentów uczniom publicznej szkoły muzycznej.

Wniosek w omawianej sprawie złożyła gmina, zarejestrowana jako czynny podatnik VAT. Jedną z jej jednostek budżetowych gminy, objętą systemem oświaty, jest szkoła muzyczna. Realizuje ona zadania własne gminy z zakresu edukacji publicznej, prowadząc działalność w zakresie kształcenia artystycznego, w ramach której zawiera z rodzicami uczniów umowy o odpłatne udostępnienie instrumentów muzycznych po to, by ułatwić dostęp do kształcenia artystycznego także dzieciom pochodzącym z uboższych rodzin.

Źródło: Rzeczpospolita