Naczelny Sąd Administracyjny orzekł 3 lutego 2022 r. (II FSK 1413/19), że dopuszczalne jest wsteczne korygowanie stawek amortyzacji podatkowej za lata, które nie uległy przedawnieniu.

To precedensowe orzeczenie, szczególnie istotne dla podatników, którzy ponieśli straty w nieprzedawnionych jeszcze okresach lub mają problem z rozliczeniem wcześniejszych strat z powodu braku wystarczających dochodów.

Korekta stawek amortyzacji za wcześniejsze lata pozwoli poprawić sytuację finansową przedsiębiorców – mówi Agnieszka Wnuk, doradca podatkowy, partner w MDDP.

Facebook
Twitter
LinkedIn