Aleksandra Markiewicz

Menedżer

Ceny transferowe

Email: aleksandra.markiewicz@mddp.pl

Tel.: (+48) (22) 322 68 88

Linkedin
 • Specjalistka w zakresie cen transferowych
 • Menedżer w blisko 30-osobowym zespole – jednym z największych i najbardziej nagradzanych zespołów w dziedzinie cen transferowych na polskim rynku
 • Na co dzień zajmuje się m.in. przygotowywaniem i weryfikacją dokumentacji cen transferowych, opracowywaniem analiz cen transferowych – zarówno analiz porównawczych jak i analiz w formie analizy zgodności, projektowaniem modeli rozliczeń wewnątrzgrupowych oraz bieżącym doradztwem w zakresie kwestii podatkowych odnoszących się do cen transferowych
 • Brała również udział w projektach w zakresie procesowania uprzednich porozumień cenowych oraz ustalania polityk cen transferowych
 • Posiada doświadczenie w realizacji projektów w skali międzynarodowej, w tym obsługi międzynarodowych grup kapitałowych w zakresie spełnienia obowiązków dokumentacyjnych w poszczególnych jurysdykcjach, jak również wspieraniu polskich firm prowadzących działalność na mniejszą skalę
 • Wspiera Klientów przy kontrolach podatkowych oraz prowadzi warsztaty z zakresu cen transferowych
 • Autorka publikacji branżowych w tematyce cen transferowych
 • 2015 Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu – Rachunkowość i Skarbowość
 • Język: angielski
 • Menedżer w Zespole Cen Transferowych MDDP – czterokrotnie wyróżnionego nagrodą dla Najlepszej Firmy Doradczej w zakresie Cen Transferowych w Polsce przyznawanej przez International Tax Review (2006, 2008, 2012, 2013)
 • Członek Zespołu Cen Transferowych MDDP, wyróżnionego w kategorii ”Innowacje” w Rankingu Firm Doradztwa Podatkowego ”Rzeczpospolitej” za narzędzie IT, które przyspiesza i ułatwia proces przygotowywania dokumentacji cen transferowych (2018)