Alicja Sarna

Partner | Doradca podatkowy | Szef zespołu postępowań podatkowych

Postępowania podatkowe

Email: Alicja.Sarna@mddp.pl
Tel.: (+48) (22) 322 68 88
Mob.: (+48) (22) 502 529 023

Linkedin
 • Najlepszy w Polsce ekspert w zakresie postępowań podatkowych według Rankingu Firm Doradztwa Podatkowego dziennika Rzeczpospolita (2020)
 • Szefowa Zespołu Postępowań Podatkowych MDDP
 • Specjalizuje się w wprowadzeniu najbardziej skomplikowanych postępowań podatkowych i sądowoadministracyjnych w Polsce dotyczących wszystkich rodzajów podatków
 • Reprezentowała klientów lub uczestniczyła w wielu przełomowych lub nagradzanych branżowo postępowaniach przed organami podatkowymi, wojewódzkimi sądami administracyjnymi, Naczelnym Sądem Administracyjnym oraz Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej
 • Ma szerokie doświadczenie w postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz ogólnych zagadnieniach prawa podatkowego
 • 2003 Doradca podatkowy
 • Sędzia Wyższego Sądu Dyscyplinarnego KIDP
 • Członek Krajowej Izby Doradców Podatkowych
 • Członek Rady Podatkowej Konfederacji Lewiatan
 • Prelegentka prestiżowych konferencji podatkowych oraz współtwórca konferencji “Ordynacja podatkowa – wybrane zagadnienia”
 • Ceniony wykładowca, w tym m.in. na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika i Akademii Leona Koźmińskiego
 • 1997 Wydział Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego
 • Szef praktyki postępowań podatkowych w MDDP wyróżnionej w rankingu World Tax w kategorii “Tax Controversy” (2020)
 • Rekomendowany w Polsce ekspert w kategorii Postępowanie podatkowe w Rankingu Firm Doradztwa Podatkowego dziennika Rzeczpospolita (2019)
 • Partner w MDDP, które zostało wyróżnione w Rankingu Firm i Doradców Podatkowych Dziennika Gazety Prawnej wśród najlepszych firm w kategorii – SPORY PODATKOWE (2019)
 • Pełnomocnik w wielu przełomowych postępowaniach podatkowych, jak np. sprawa I SA/Wr 351/18, nagrodzona w Rankingu Firm Doradztwa Podatkowego dziennika Rzeczpospolita w kategorii “Prestiżowa wygrana przed sądami w podatku VAT w 2018 r.”
 • Lider Zespołu Postępowań w firmie MDDP, która jako jedyna polska i jedna z trzech europejskich firm otrzymała nominację w kategorii “European Court of Justice Firm of the Year” (2018)
 • Współautorka publikacji „Współczesne problemy prawa podatkowego. Teoria i praktyka. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Bogumiłowi Brzezińskiemu. Tom I i II”
 • Współautorka publikacji „Prawo podatkowe w systemie prawa. Międzygałęziowe związki norm i instytucji prawnych”
 • Współautorka publikacji „Orzecznictwo w sprawach podatkowych. Edycja 2018” oraz „Orzecznictwo w sprawach podatkowych. Edycja 2017”
 • Autorka licznych publikacji z zakresu ogólnego prawa podatkowego i postępowań podatkowych, współautorka Meritum – Podatki

BLOG MDDP

MEDIA