Daria Górka

Menedżer | Doradca podatkowy

Podatki międzynarodowe

Email: Daria.Gorka@mddp.pl
Tel.: (+48) (22) 322 68 88
Mob.: (+48) 503 971 849

Linkedin
  • Specjalista w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych oraz podatków międzynarodowych.
  • Realizuje projekty dotyczące podatkowych aspektów restrukturyzacji spółek – połączeń, podziałów, aportów, przekształceń grup kapitałowych oraz wydzielania zorganizowanych części przedsiębiorstwa.
  • Uczestniczy w transakcjach nabywania lub zbywania aktywów oraz polskich i zagranicznych przedsiębiorstw.
  • Wspiera klientów w obszarach dotyczących podatku u źródła (WHT).
  • 2020 Doradca podatkowy
  • 2018 Wydział Prawa i Administracji Akademii Ekonomiczno-Humanistycznej w Warszawie
  • Członek Krajowej Izby Doradców Podatkowych
  • Autorka licznych artykułów na temat podatku dochodowego od osób prawnych, podatku u źródła oraz zagadnień związanych z czynnościami reorganizacyjnymi