Renata Dłuska

Partner | Doradca podatkowy | Radca prawny

Ceny transferowe

Email: Renata.Dłuska@mddp.pl
Tel.: (+48) (22) 322 68 88
Mob.: (+48) 501 104 138

Linkedin
 • Uznany ekspert w zakresie cen transferowych oraz podatku dochodowego od osób prawnych z szeroką wiedzą i doświadczeniem w doradztwie dla międzynarodowych koncernów i polskich przedsiębiorstw
 • Odpowiedzialna za praktykę cen transferowych MDDP
 • Specjalizuje się w ustalaniu strategii podatkowej, ze szczególnym uwzględnieniem fazy inwestycyjnej oraz zarządzaniu ryzykiem związanym z zagadnieniami podatków dochodowych oraz cen transferowych w różnych obszarach działalności gospodarczej
 • Ma ogromne doświadczenie w prowadzeniu projektów dotyczących dokumentowania przepływów transakcyjnych w grupach kapitałowych, wyceny transakcji towarowych i usługowych pomiędzy podmiotami powiązanymi oraz oceny ich skutków na gruncie podatku dochodowego od osób prawnych
 • Kierowała projektami w zakresie analizy procesów restrukturyzacji przedsiębiorstw w grupach kapitałowych pod kątem ich zgodności z przepisami dotyczącymi cen transferowych i najnowszych przepisów dotyczących opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych
 • Wspierała klientów w zakresie obrony rynkowego charakteru rozliczeń wewnątrzgrupowych podczas kontroli podatkowych w zakresie cen transferowych oraz innych zagadnień z zakresu podatku dochodowego
 • Dzięki szerokiej wiedzy i doświadczeniu zdobytemu w międzynarodowej firmie konsultingowej, skutecznie doradza zarówno firmom międzynarodowym, jak i polskim przedsiębiorstwom w takim planowaniu i realizacji transakcji między podmiotami powiązanymi, aby były one bezpieczne z perspektywy cen transferowych i podatku dochodowego od osób prawnych
 • 1997 Doradca podatkowy
 • 1997 Radca prawny
 • 1990 Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
 • Członek Krajowej Izby Doradców Podatkowych
 • Członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie
 • Prelegentka szkoleń i warsztatów z zakresu cen transferowych
 • Wykładowca na studiach magisterskich w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych i cen transferowych Akademii Leona Koźmińskiego
 • Prelegent polskich i międzynarodowych konferencji o tematyce cen transferowych
 • Język: angielski
 • Wiodąca ekspertka w zakresie doradztwa podatkowego w Polsce według rankingu „Women in Tax”, International Tax Review, (2017, 2018, 2019, 2020)
 • Lider Zespołu Cen Transferowych MDDP czterokrotnie wyróżnionego nagrodą dla Najlepszej Firmy Doradczej w zakresie Cen Transferowych w Polsce przyznawanej przez International Tax Review (2006, 2008, 2012, 2013)
 • Partner odpowiedzialny za Zespół Cen Transferowych MDDP, wyróżniony w kategorii ”Innowacje” w Rankingu Firm Doradztwa Podatkowego ”Rzeczpospolitej” za narzędzie IT, które przyspiesza i ułatwia proces przygotowywania dokumentacji cen transferowych (2018)
 • Autorka licznych publikacji, zarówno w prasie codziennej, jak i o tematyce specjalistycznej

BLOG MDDP

[feedzy-rss feeds=”http://www.cenytransferoweblog.mddp.pl/author/renata-dluska-2-2/feed/” max=”3″ offset=”0″ feed_title=”no” refresh=”3_hours” meta=”author, date” sort=”date_desc” target=”_blank” summary=”no” summarylength=”160″ thumb=”yes” size=”50″ ]

MEDIA

[feedzy-rss feeds=”https://www.mddp.pl/author/renata-dluska/feed/” max=”3″ offset=”0″ feed_title=”no” refresh=”1_hours” meta=”date” sort=”date_desc” target=”_blank” summary=”no” summarylength=”160″ thumb=”yes” size=”50″ ]