Robert Lipiński

Menedżer | Doradca podatkowy

Podatki międzynarodowe

Email: Robert.Lipiński@mddp.pl
Tel.: (+48) (22) 322 68 88

 

Linkedin
 • Ekspert w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych, specjalizujący się głównie w doradztwie dotyczącym zagadnień z aspektem międzynarodowym
 • Zajmuje się problematyką opodatkowania podatkiem u źródła oraz rozliczania podatku dochodowego w związku z prowadzeniem działalności za granicą, planowania inwestycji, a także doradztwem transakcyjnym
 • Jest zaangażowany w opracowywanie i wdrażanie procedur wewnętrznych w zakresie podatku u źródła, przeciwdziałania niewywiązywaniu się z obowiązku przekazywania informacji o schematach podatkowych
 • Realizował prace polegające na prowadzeniu przeglądów podatkowych, badań due dliligence i restrukturyzacji dla klientów z branży budowlanej, produkcyjnej, energetycznej i usługowej
 • Brał udział m.in. w projektach mających na celu zabezpieczenie ryzyk związanych z podatkiem od dochodów zagranicznej jednostki kontrolowanej dla spółek skarbu państwa, doradztwa transakcyjnego przy nabyciu udziałów w spółkach z sektora energii odnawialnej, kompleksowego doradztwa w związku z funkcjonowaniem i strategią podatkowej grupy kapitałowej, czy zabezpieczenia rozliczeń z tytułu usług niematerialnych w grupie spółek z branży
 • 2020 Doradca podatkowy
 • 2011 Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Członek Krajowej Izby Doradców Podatkowych
 • Język: angielski
 • Manager w Zespole Podatków Dochodowych, nagrodzonego dwa razy z rzędu przez Rzeczpospolitą za obsługę prestiżowych transakcji (2018, 2019)
 • Specjalista w MDDP – jedynej polskiej firmie wymienianej wśród liderów rynku doradztwa transakcyjnego w Polsce w rankingu “Tax Transactional” przygotowanym przez International Tax Review (2017, 2018, 2019)
 • Manager w MDDP – dwukrotnie nagrodzonej tytułem Poland Firm of the Year w rankingu European Tax Awards organizowanym przez magazyn International Tax Review (2013, 2018) oraz co roku wymienianej wśród wiodących firm na polskim rynku w zestawieniu World Tax