Міжнародні реорганізації

З вересня 2023 року міжнародні злиття, поділ або зміну місцезнаходження компаній стало простіше здійснювати завдяки новим правилам. Це складні процеси з точки зору податкових розрахунків, але за умови їх правильного проведення вони можуть значно підвищити економічну ефективність компаній.

Що змінилося?

Запроваджено

  • можливість транскордонного перетворення, тобто перенесення місцезнаходження компанії між Польщею та іншою країною ЄС без її ліквідації, а також транскордонного поділу польської компанії з капіталом або командитного акціонерного товариства.
  • зобов’язання Голови KAS надати позитивний висновок щодо транскордонної трансформації, злиття або поділу.
  • новий, спрощений (не емісійний) тип внутрішнього та транскордонного злиття (злиття шляхом приєднання).
  • новий вид внутрішнього поділу компанії (поділ шляхом виділення).

Як ми можемо допомогти?

оцінимо обґрунтованість змін капіталу

визначимо умови для неоподаткування

підготуємо відповідну юридичну документацію

отримаємо інтрепретациї податкових органів, якщо це необхідно

документально підтвердимо економічне обґрунтування

Ви можете звернутися до нас

Моніка Дзєдзіч

Партнер | Податковий консультант | Юридичний радник
E: monika.dziedzic@mddp.pl