Reorganizacje międzynarodowe

Międzynarodowe połączenia, podziały czy zmiany siedziby są od września 2023 roku łatwiejsze w realizacji dzięki nowym regulacjom prawnym. Są to procesy trudne w ocenie podatkowej, ale prawidłowe ich przeprowadzenie może istotnie zwiększyć efektywność gospodarzą przedsiębiorstw.

Co się zmieniło?

Wprowadzono:

  1. możliwość przekształcenia transgranicznego, czyli przeniesienia siedziby spółki między Polską a innym krajem UE bez przeprowadzenia jej likwidacji  oraz podziału transgranicznego polskiej spółki kapitałowej lub spółki komandytowo-akcyjnej.
  2. obowiązek pozytywnego zaopiniowania przez Szefa KAS transgranicznego przekształcenia, połączenia albo podziału.
  3. nowy, uproszczony (bez emisyjny) typ łączenia krajowego i transgranicznego (połączenie przez przejęcie).
  4. nowy typ krajowego podziału spółki (podział przez wyodrębnienie).

Jak możemy pomóc?

ocenimy zasadność zmian kapitałowych

wskażemy warunki braku opodatkowania

przygotujemy stosowną dokumentację prawną

uzyskamy opinie organów podatkowych, jeżeli będą niezbędne

udokumentujemy uzasadnienie ekonomiczne

Zapraszamy do kontaktu

Monika Dziedzic

Partner | Doradca podatkowy | Radca prawny
E: monika.dziedzic@mddp.pl