Політика трансфертного ціноутворення

Чому її варто мати?

Політика трансфертного ціноутворення – це документ, що узагальнює принципи, на яких укладаються угоди між суб’єктами, що діють у групі капіталовкладення.

Незважаючи на те, що політика трансфертного ціноутворення не є обов’язковим документом згідно з положеннями, її наявність полегшує управління угодами з точки зору методології визначення та перевірки трансфертного ціноутворення і обмежує податкові ризики, пов’язані з можливим сумнівом органів щодо методів визначення або розміру трансфертного ціноутворення.

Політика трансфертного ціноутворення це:

Систематизований спосіб управління внутрішньогруповими угодами;

Директиви для пов'язаних сторін щодо методології визначення цін;

Прозоре і комплексне узгодження засад укладення контрольованих угод;

Документ, який захищає суб'єкти, які входять до складу групи.

Переваги створення політики трансфертного ціноутворення:

 • збереження послідовних методів розрахунку та перевірки трансфертного ціноутворення;
 • полегшення процесів прийняття рішень щодо принципів визначення винагороди в угодах внутрішньогрупових;
 • зменшення трудомісткості підготовки звітів та податкової документації;
 • забезпечення ринковості майбутніх угод та відповідність податковим правилам у конкретній країні;
 • легкий доступ до результатів порівняльного аналізу;
 • оптимізація загальних податкових обтяжень (на рівні всієї групи).

Коли особливо важливо підготувати політику трансфертного ціноутворення?

У випадку, коли в межах капіталовкладеного групи реалізується або буде реалізовуватися багато схожих між собою угод. Такими повторюваними угодами в групі можуть бути, зокрема:

 • продаж товарів,
 • надання послуг (наприклад, управлінських, маркетингових, ІТ-послуг),
 • внутрішньогрупові позики,
 • надання ліцензій,
 • передача активів або послуг.

Для кого корисна політика трансфертного ціноутворення?

Наявність стандартизованої політики трансфертного ціноутворення може призвести до особливих переваг:

 • керівництву групи та окремим пов’язаним підприємствам, які увійшли до складу групи,
 • працівникам фінансових підрозділів компаній,
 • працівникам торгових відділів компаній.

Це полегшує прийняття рішень щодо принципів проведення групових угод у майбутньому та виконання обов’язків звітності та документування у сфері трансфертного ціноутворення.

Як ми можемо допомогти?

Перевірка діючої політики трансфертного ціноутворення в групі – аудит включає, зокрема:

 • перевірку принципів встановлення цін з точки зору відповідності чинним законодавчим вимогам та кращим практикам у сфері трансфертного ціноутворення,
 • перевірку послідовності принципів встановлення цін для всіх типів угод,
 • ідентифікацію ризиків, пов’язаних із чинною моделлю цін на трансфер в групі,
 • перевірку правильності та актуальності аналізів цін на трансфер.

Для підготовки політики трансфертного ціноутворення (як для планованих, так і для вже реалізованих угод у межах групи) згідно з вашим запитом, обсяг робіт може включати в себе:

 • Установлення методології та способу розрахунку ціни для вказаних угод у межах групи, зокрема для:
  1. Повторюваних угод: Стандартизовані угоди, які регулярно повторюються.
  2. Найбільш вартісних угод: Трансакції з найвищою вартістю.
  3. Найчастіше контрольованих угод: Угоди, які часто піддаються контролю (фінансові, витрати та послуги, товари).
  4. Угод, для яких роблять корективи трансфертного ціноутворення.
 • Підготовка та/або оновлення аналізів трансфертного ціноутворення, що вказують ринковий рівень оплати для окремих трансакцій.
 • Збір та документування засад, визначених у межах групи для обраних трансакцій у межах групи.

Актуалізація політики трансфертного ціноутворення – відповідно до вашого запиту, обсяг робіт може включати в себе:

 • Визначення методології та способу розрахунку винагороди для нових угод (не включених в попередню політику), разом із підготовкою аналізів трансфертного ціноутворення для цих угод.
 • Оновлення аналізів трансфертного ціноутворення, які вказують на ринковий рівень винагороди для конкретних угод, включених у політику.

Ці заходи допоможуть забезпечити актуальність та відповідність політики трансфертного ціноутворення до найновіших трансакцій та ринкових умов.

Ви можете звернутися до

Магдалена Марціняк

Партнер | Податковий консультант | Керівник практики трансфертного ціноутворення
E: magdalena.marciniak@mddp.pl
T: (+48) 665 746 360

Агнєшка Вальська

Менеджер | Податковий консультант
E: agnieszka.walska@mddp.pl
T: +48 797 603 696