Податок у джерела виплати (ПНВ)

Податок у джерела виплати (ПНВ) – це прибутковий податок з фіксованою ставкою (ПДФО та ППП). Платники, тобто польські суб’єкти господарювання, які здійснюють виплати іноземним одержувачам, зобов’язані стягувати його в Польщі.

Після виконання певних зобов’язань, зазначених у Законі про ППП/ПДФО та/або угодах про уникнення подвійного оподаткування, можливе:

  • застосування звільнення від податку у джерела виплати або пільгової ставки податку
  • відсутність податку у джерела виплати;
  • подання заяви на повернення надмірно сплаченого податку у джерела виплати (платник податку – іноземна компанія або платник – польська компанія в певних випадках).

Положення покладають на платника обов’язок проявляти належну обачність при перевірці передумов для застосування звільнення, пільгової ставки або не утримувати податок у джерела.

У випадку пасивних виплат, що підлягають оподаткуванню податком у джерела виплати (дивіденди, проценти, роялті) на суму понад 2 млн. злотих на рік на користь однієї пов’язаної особи, польські суб’єкти господарювання (платники) зобов’язані утримувати податок за основною ставкою, незалежно від того, чи виконуються вищезазначені умови застосування звільнення/пільгової ставки на підставі угод про уникнення подвійного оподаткування. Іноземний платник податків (або платник, якщо він поніс податковий тягар) зможе подати заяву на відшкодування податку за окремою процедурою (так званий механізм “pay and refund”).

Обов’язок застосування механізму “сплати та відшкодування” виключається, якщо платник має висновок про преференції щодо податку у джерела виплати або подає декларацію WH-OSC.

Як ми можемо допомогти?

Аналіз операції з точки зору податкових зобов'язань з податку на репатріацію

Перевірка вашої реєстрації як платника податків / платника податку на репатріацію

Аналіз виконання умов, що дають право на застосування звільнення від сплати податку на репатріацію / пільгової ставки податку на репатріацію, включаючи, в тому числі, аналіз первинної документації

Перевірка фактичної господарської діяльності одержувачів (платників податків) - аналіз первинної документації та/або виїзди на місця

Супровід документації по суті для суб'єктів господарювання, розташованих за кордоном

розробка внутрішнього порядку розрахунків за податком у джерела виплати та проведення due diligence

Супровід подачі заяви на повернення надмірно сплаченого податку на репатріацію

Супровід подачі заявок на отримання пільгових висновків та подачі декларацій з податку у джерела виплати

Допомога у взаємодії з державними органами з питань податку на репатріацію

Допомога у виконанні комплаєнс-зобов'язань, наприклад, підготовка IFT, CIT-10Z

Проведення навчальних курсів для співробітників фінансового, податкового, юридичного та інших відділів (наприклад, відділу закупівель)

Важливо, що в запиті на отримання преференційного висновку платник податків повинен продемонструвати, що операція була ринковою. Визначальним фактором “ринковості” є сума операції – вона повинна бути на відповідному рівні, тобто на рівні, який би погодили між собою непов’язані сторони. Якщо виявиться, що вартість операції була вищою за ринкову, то звільнення від ПВК надається лише в межах ринкового рівня.

А як перевірити, чи була операція ринковою чи ні? – Ми будемо раді допомогти вам у цьому! Ми переглянемо методику визначення ринкової вартості операції або розробимо її з нуля.

Пільги

Застосування звільнення від податку у джерела виплати

Застосування пільгової ставки податку на репатріацію або не утримання податку на репатріацію

Повернення надмірно сплаченого податку на репатріацію

Захист від штрафних санкцій за Кримінальним процесуальним кодексом

Ефективне та результативне ведення справ у податкових органах

Допомога в документуванні суті бізнесу за кордоном

Збалансований, заснований на практиці підхід до вимог щодо податку на репатріацію

Наш досвід

Допомога в отриманні численних висновків щодо застосування преференцій, наприклад, щодо виплати дивідендів на суму близько 30 мільйонів злотих

Комплексні аналізи для великих міжнародних груп, наприклад, перевірка понад 1 000 платежів на користь однієї групи та допомога у заповненні необхідної документації та податкових форм

Звіти про локальні дослідження на основі візитів до кількох різних країн, наприклад, Кіпру, Нідерландів, Люксембургу

Не соромтеся звертатися до нас

Моніка Дзєдзіч

Партнер | Податковий консультант | Юридичний радник
E: monika.dziedzic@mddp.pl

Юстина Баута-Шостак

Керівник практики нерухомості | Партнер | Податковий консультант
E: justyna.bauta-szostak@mddp.pl
T: (+48) 502 241 631

Пьотр Пашко

Партнер | Податковий консультант
E: Piotr.Pasko@mddp.pl
T: (+48) 602 197 893

Бартош Гловацький

Партнер | Податковий консультант
E: bartosz.glowacki@mddp.pl
T: (+48) 603 980 382