Podatek u źródła (WHT)

Podatek u źródła (Withholding Tax, WHT) to zryczałtowany podatek dochodowy (PIT i CIT). Zobowiązanymi do jego poboru w Polsce są płatnicy, czyli polskie podmioty, które dokonują wypłat na rzecz zagranicznych odbiorców.

Przy spełnieniu określonych obowiązków wskazanych w ustawie o CIT/PIT i/lub umowach w sprawie unikania podwójnego opodatkowania możliwe:

  • zastosowanie zwolnienia z opodatkowania podatkiem u źródła lub preferencyjnej stawki podatku;
  • niepobranie podatku u źródła;
  • wystąpienie o zwrot nadpłaconego podatku u źródła (podatnik – zagraniczna spółka lub płatnik – spółka polska w określonych przypadkach).

Przepisy nakładają na płatnika obowiązek dochowania należytej staranności przy dokonywaniu weryfikacji przesłanek do zastosowania zwolnienia, preferencyjnej stawki lub niepobrania podatku u źródła.

W przypadku wypłat pasywnych podlegających opodatkowaniu podatkiem u źródła (dywidendy, odsetki, należności licencyjne) przekraczających 2 mln zł rocznie na rzecz jednego podmiotu powiązanego, polskie podmioty (płatnicy) są zobowiązane pobrać podatek u źródła według podstawowej stawki niezależnie od tego czy ww. warunki do zastosowania zwolnienia / preferencyjnej stawki na gruncie umów o unikaniu podwójnego opodatkowania zostały spełnione. Zagraniczny podmiot będący podatnikiem (lub płatnik, jeżeli poniósł ciężar podatku) będzie mógł się ubiegać o zwrócenie podatku w ramach odrębnego postępowania (tzw. mechanizm „zapłaty i zwrotu”).

Obowiązek stosowania mechanizmu pay and refund jest wyłączony w przypadku posiadania opinii o zastosowaniu preferencji w podatku u źródła lub złożenia oświadczenia WH-OSC przez płatnika.

Jak możemy pomóc?

Analiza transakcji pod kątem obowiązku stosowania przepisów o podatku u źródła

Weryfikacja Państwa rozliczenia jako podatnika / płatnika podatku u źródła

Analiza spełnienia warunków umożliwiająca zastosowanie zwolnienia z podatku u źródła / preferencyjnej stawki podatku u źródła w tym m.in. analiza dokumentacji źródłowej

Przeprowadzenie audytu rzeczywistej działalności gospodarczej odbiorców płatności (podatników) – analiza dokumentacji źródłowej i/lub wizyta lokalna

Wsparcie przy dokumentowaniu substancji dla podmiotów z siedzibą za granicą

Opracowanie wewnętrznej procedury dotyczącej rozliczeń podatku u źródła oraz należytej staranności

Wsparcie przy złożeniu wniosku o zwrot nadpłaconego podatku u źródła

Wsparcie przy składaniu wniosków o wydanie opinii o zastosowaniu preferencji oraz składaniu oświadczeń WHT

Pomoc w kontaktach z urzędami w sprawach związanych z podatkiem u źródła

Pomoc w spełnieniu obowiązków z zakresu compliance np. przygotowanie IFT, CIT-10Z

Przeprowadzenie szkoleń dla pracowników działów finansowych, podatkowych, prawnych i innych (np. działu zakupów)

Co ważne, we wniosku o opinię o stosowaniu preferencji podatnik powinien wykazać, że transakcja miała charakter rynkowy. Wyznacznikiem „rynkowości” jest kwota transakcji – musi być ona na odpowiednim poziomie, czyli takim, jaki między sobą ustaliłyby podmioty niepowiązane. Jeżeli okaże się, że wartość transakcji była wyższa niż rynkowa, to zwolnienie z WHT przysługuje tylko do poziomu rynkowego.

A jak sprawdzić, czy dana transakcja miała charakter rynkowy czy nie? – Chętnie wesprzemy Państwa w tym zakresie! Zweryfikujemy metodę wyznaczania rynkowej wartości transakcji lub opracujemy ją od nowa.

Pod tym linkiem znajdą Państwo więcej informacji o naszych rozwiązaniach – #SPRAWDŹ

Posłuchaj odcinka podcastu i dowiedz się jeszcze #WIĘCEJ na temat WHT

Posłuchaj też na YouTube -> link do odcinka

Korzyści

Zastosowanie zwolnienia z podatku u źródła

Zastosowanie preferencyjnej stawki podatku u źródła lub niepobranie podatku

Zwrot nadpłaconego podatku u źródła

Ochrona przed sankcją z KKS

Sprawne i skuteczne postępowanie przed organami podatkowymi

Pomoc w dokumentowaniu substancji biznesowej za granicą

Wyważone, oparte na praktyce podejście do wymogów dotyczących podatku u źródła

Nasze doświadczenia

Pomoc w uzyskaniu wielu opinii o stosowaniu preferencji m.in. dotyczącej wypłaty dywidendy w wysokości ok. 30 mln zł

Złożone analizy dla dużych grup międzynarodowych np. weryfikacja ponad 1.000 płatności dla jednej grupy i pomoc w uzupełnieniu wymaganej dokumentacji i formularzy podatkowych

Raporty z badania lokalnej substancji na podstawie wizyt w kilku różnych państwach np. Cypr, Holandia, Luksemburg

Zapraszamy do kontaktu

Monika Dziedzic

Partner | Doradca podatkowy | Radca prawny
E: monika.dziedzic@mddp.pl

Justyna Bauta-Szostak

Szef zespołu nieruchomości | Partner | Doradca podatkowy
E: justyna.bauta-szostak@mddp.pl
T: (+48) 502 241 631

Piotr Paśko

Partner | Doradca podatkowy
E: Piotr.Pasko@mddp.pl
T: (+48) 602 197 893

Bartosz Głowacki

Partner I Doradca podatkowy
E: bartosz.glowacki@mddp.pl
T: (+48) 603 980 382

Powiązane treści