W CZYM MOŻE POMÓC MDDP?

 • Weryfikacja rozliczeń podatku u źródła u płatników tego podatku

  • Ocena dokumentacji (umowy, zamówienia, faktury, płatności, w tym dywidendowe) oraz uzgodnienia z przedstawicielami płatnika lub jego kontrahentami
  • Weryfikacja transakcji, od których płatnik powinien rozliczać podatek u źródła oraz pomoc w ustaleniu jego wysokości i mających zastosowanie w sprawie ulg i zwolnień
  • Identyfikacja transakcji, co do których mogą powstać wątpliwości, czy podlegają podatkowi u źródła
  • Przygotowanie narzędzi do weryfikacji i ustalania zobowiązań w podatku u źródła, w tym wykazujących dochowanie przez płatnika należytej staranności
  • Wydanie opinii w sprawie możliwości zastosowania preferencyjnych stawek/zwolnień, a także zakresu wymaganych wówczas czynności z zakresu dochowywania i dokumentowania należytej staranności
  • Przygotowanie wniosku o stwierdzenie nadpłaty w podatku u źródła dla płatników i podatników
  • Przygotowanie wniosku o urzędową opinię w sprawie zwolnienia z podatku u źródła lub wniosku o wydanie indywidualnej interpretacji podatkowej
 • Przegląd struktury organizacji polskiego płatnika podatku u źródła i audyt rzeczywistej działalności gospodarczej odbiorców płatności (podatników)

  • Ocena kwalifikacji zagranicznych wspólników, pożyczkodawców, usługodawców i innych kontrahentów jako rzeczywistych właścicieli płatności/prowadzących rzeczywistą działalność gospodarczą, warunkujących zwykle stosowanie zwolnień lub preferencyjnych stawek podatku u źródła
 • Opracowanie procedur ustalania zakresu opodatkowania i rozliczeń podatku u źródła oraz wzorcowej dokumentacji

  • Wypracowanie rekomendacji dotyczących płatności podlegających podatkowi u źródła i zasad ustalania wysokości tego podatku oraz tryby poboru
  • Przygotowanie projektów dokumentów/oświadczeń dotyczących stosowania preferencyjnych zasad rozliczania i stawek  podatku u źródła
 • Szkolenie dla pracowników działów finansowych, podatkowych, prawnych i innych (np. działu zakupów)

  • Szkolenie wyjaśniające praktyczne wątpliwości związane z podatkiem u źródła i wymaganą przez prawo procedurą
Podatek u źródła

Od 2019 r. wprowadzono w Polsce naprawdę istotne zmiany w sposobie rozliczeń podatku u źródła (po angielsku tzw. witholding tax, WHT). Wcześniejszy  reżim polegający na opodatkowaniu wypłacanych należności w sposób preferencyjny (tj. z uwzględnieniem zwolnienia lub stawek obniżonych, o ile przewiduje to zawarta umowa bilateralna lub przepisy dyrektyw unijnych, ang. relief at source), został zastąpiony procedurą zapłaty i zwrotu podatku (ang. tax refund), która polega na nałożeniu na podmiot wypłacający obowiązku poboru podatku u źródła zgodnie ze stawką krajową (19%, 20%) już w momencie wypłaty należności, a następnie wystąpieniu o zwrot przez tego podatnika lub samego płatnika. Niepobranie podatku będzie możliwe o ile suma płatności z różnych źródeł (w tym należności z tytułu świadczonych usług niematerialnych np. zarządczych) uiszczonych na rzecz jednego odbiorcy nie przekroczy 2 mln złotych w roku podatkowym (ok. 460 tys. Euro) lub zarząd płatnika złoży odpowiednie oświadczenia dotyczące weryfikacji odbiorcy. Nowe przepisy zawierają wiele niejasnych pojęć (jak np. należyta staranność, rzeczywista działalność gospodarcza, rzeczywisty odbiorca) i są w praktyce trudne do stosowania.

Czas na rozpatrzenie wniosku (i tym samym zwrot podatku) przez organy podatkowe wynosi, co do zasady, 6 miesięcy (okres ten może zostać dodatkowo wydłużony). Nowe przepisy mogą w sposób znaczący obniżyć płynność finansową  przedsiębiorców lub, w najgorszym przypadku, nawet uniemożliwić stosowanie stawek obniżonych.

Stosowanie, ale tylko części, powyższych przepisów zostało ostatnio, po raz kolejny, zawieszone do 30 czerwca 2020 r., więc zorientowanie się w nowych zasadach jest dla przedsiębiorców jeszcze trudniejsze.

Od początku 2019 r. obowiązują natomiast w odniesieniu do wszystkich płatności nowe regulacje w zakresie dochowania należytej staranności.  Pojęcie należytej staranności nie zostało zdefiniowane w ustawie, a wydawanych interpretacjach indywidualnych organy również unikają jednoznacznego i wiążącego wyjaśnienia jakich działań będą  oczekiwać od przedsiębiorcy wypłacającego zagranicznym kontrahentom należności podlegające podatkowi u źródła  twierdząc, że jest to kwestia podlegająca ocenie w trakcie ewentualnej kontroli. Stąd też, zapewnienie bezpieczeństwa podatkowego w  obszarze podatku u źródła wymaga przemyślenia i dobrego przygotowania procedur, na podstawie których płatnik będzie mógł wykazać prawidłowość swoich rozliczeń i dochowanie należytej staranności.

Kontakt

Powiązane artykuły

Bądź na bieżąco

Informacje i raporty z wielu dziedzin, aktualne informacje podatkowe, od najlepszych specjalistów zawsze na Twojej skrzynce e-mail!

ZAPISZ SIĘ NA NEWSLETTER