Bartosz Głowacki

Partner | Doradca podatkowy

CIT | Podatki międzynarodowe | Ulgi i zwolnienia | Podatek u źródła (WHT) | CIT estoński | Fundacja rodzinna | Zielone podatki

Email: bartosz.glowacki@mddp.pl
Mob.: +48 603 980 382

Linkedin
 • Specjalizuje się w opodatkowaniu podatkami dochodowymi osób fizycznych oraz osób prawnych, z uwzględnieniem międzynarodowych zasad opodatkowania, zarówno z punktu widzenia polskich, jak zagranicznych przedsiębiorców
 • W MDDP odpowiada za rozwój doradztwa związanego z szeroko rozumianymi zachętami podatkowymi, takimi jak: specjalne strefy ekonomiczne, ulga na badania i rozwój, ulga związana ze wspieraniem nowych inwestycji czy IP Box
 • Ma szerokie doświadczenie w realizacji projektów restrukturyzacyjnych, dotyczących bieżącej działalności podatników, jak również ich planów inwestycyjnych
 • Opracowywał zagraniczne struktury inwestycyjne dla polskich rezydentów oraz pomagał zagranicznym inwestorom w podjęciu działalności w Polsce. Strukturyzował transakcje związane ze zbyciem przedsiębiorstwa, występując po stronie kupującego albo po stronie nabywcy
 • Zajmuje się także projektowaniem oraz określaniem zasad opodatkowania prywatnych struktur inwestycyjnych z wykorzystaniem zarówno polskich, jak i zagranicznych rozwiązań prawnych
 • Pomaga w strukturyzowaniu majątku, także pod kątek zaplanowania sukcesji z uwzględnieniem np. wymogu ciągłości prowadzenia działalności gospodarczej czy uproszczenia zasad dziedziczenia
 • 2005 Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika
 • 2008 Doradca podatkowy
 • Członek Krajowej Izby Doradców Podatkowych
 • Język: angielski
 • Partner w Zespole Podatków Dochodowych MDDP, nagrodzonego dwa razy z rzędu przez Rzeczpospolitą za obsługę prestiżowych transakcji
 • Ekspert w MDDP – jedynej polskiej firmie wymienianej wśród liderów rynku doradztwa transakcyjnego w Polsce w rankingu “Tax Transactional” przygotowanym przez International Tax Review (2017, 2018, 2019)
 • Partner w MDDP dwukrotnie nagrodzonej tytułem Poland Firm of the Year w rankingu European Tax Awards organizowanym przez magazyn International Tax Review (2013, 2018) oraz co roku wymienianej wśród wiodących firm na polskim rynku w zestawieniu World Tax