Сімейний фонд

Сімейний фонд може слугувати плануванню правонаступництва таким чином, щоб забезпечити безперебійну роботу бізнесу, запобігти розподілу активів і виключити або обмежити часто громіздкі та складні процедури правонаступництва. Однак це не універсальний інструмент, і його створення та функціонування вимагає ретельного обмірковування та підготовки.

Розглядаючи питання створення сімейного фонду, варто всебічно проаналізувати тему з податкової, юридичної та бухгалтерської точок зору, від створення до дозволених видів діяльності та виходу з моделі сімейного фонду.

Чим ми можемо допомогти?

 • Запропонуємо модель роботи сімейного фонду
 • Розробимо статут фонду з урахуванням усіх ваших очікувань та потреб, які можливо задовольнити з юридичної точки зору
 • Підготуємо необхідну корпоративну документацію
 • Ми проведемо вас через процеси реорганізації компанії, такі як перетворення або злиття, щоб структурувати ваші активи перед їх передачею фонду
 • Ми подбаємо про рахунки фонду та податкові розрахунки
 • Ми підготуємо фінансову звітність
 • Надамо висновки у разі виникнення будь-яких податкових сумнівів, пов’язаних з функціонуванням фонду
 • Підготуємо заяви на отримання індивідуальних інтерпретацій
 • Проведемо аудит сімейного фонду та підготуємо аудиторський звіт
 • Проведемо ліквідаційний процес у разі розпуску фонду

З питань бухгалтерського обліку запрошуємо звертатися до експертів MDDP Outsourcing. <br>

З юридичних питань рекомендуємо звертатися до експертів Osborne Clarke.

Переваги

Надання засновнику цілого ряду юридичних інструментів для детального планування та здійснення процесів правонаступництва, накопичення сімейних активів

Можливість задовольнити потреби бенефіціарів на корисних умовах з точки зору оподаткування

Висока гнучкість з боку засновника, який має реальний вплив на проектування структури фонду, встановлення сімейного управління та кола бенефіціарів і правил надання їм пільг, а також визначення напрямків інвестування активів сімейного фонду

Ефективне функціонування фонду та виконання його цілей відповідно до волі засновника

Posłuchaj odcinka podcastu i dowiedz się jeszcze #WIĘCEJ na temat fundacji rodzinnych

Posłuchaj też na YouTube -> link do odcinka

Як створити та управляти сімейним фондом?

1. Визначення потреби та обґрунтування створення сімейного фонду

Kwestie podatkoweKwestie prawne
 • przedstawienie zasad funkcjonowania fundacji rodzinnej w systemie podatkowym;
 • porównanie opodatkowania istniejącej struktury majątkowej oraz po ustanowieniu fundacji rodzinnej.
 • analiza działalności przedsiębiorstwa, weryfikacja składników majątku fundatora oraz uzgodnienie planowanej roli rodziny w działalności i zarządzaniu przedsiębiorstwem oraz fundacją (ład rodzinny);
 • rekomendacje w zakresie celów fundacji rodzinnej, jej optymalnej struktury i zasad funkcjonowania, jak również ustanawiania i określania uprawnień beneficjentów;
 • przygotowanie przedsiębiorstwa oraz członków rodziny do utworzenia fundacji rodzinnej, przeprowadzenie reorganizacji przedsiębiorstwa, prowadzenie warsztatów.
 • Презентація принципів функціонування сімейного фонду в податковій системі;

 •  

  Порівняння оподаткування існуючої структури активів та після створення сімейного фонду.

2. Створення фонду

Kwestie podatkoweKwestie prawne
 • przygotowanie statutu fundacji, który będzie przewidywał również rozwiązania konieczne ze względów podatkowych;
 • ocena skutków przeniesienia aktywów do fundacji rodzinnej zarówno pod kątem podatków dochodowych, jak i podatku VAT;
 • doradztwo dotyczące opodatkowania przepływów w ramach inwestycji fundacji – polskich i zagranicznych.
 • przygotowanie aktu założycielskiego bądź testamentu ustanawiającego fundację rodzinną;
 • opracowanie projektu statutu fundacji rodzinnej uwzględniającego indywidualny charakter przedsiębiorstwa i majątku wnoszonego do fundacji oraz uzgodnioną rolę rodziny w działalności i zarządzaniu przedsiębiorstwem oraz fundacją (ład rodzinny);
 • doradztwo prawne oraz sporządzenie dokumentacji niezbędnej do wniesienia majątku do fundacji rodzinnej;
 • sporządzenie spisu mienia wnoszonego do fundacji rodzinnej;
 • przygotowanie kompletu dokumentacji koniecznej do powołania członków organów;
 • zarejestrowanie fundacji w rejestrze fundacji rodzinnych.
 • Підготовка статуту фонду, який також передбачатиме заходи, необхідні з податкових міркувань;
 • Оцінка наслідків передачі активів до сімейного фонду з точки зору податку на прибуток та ПДВ;
 • Консультації щодо оподаткування інвестиційних потоків фонду – польських та іноземних

3. Функціонування сімейного фонду

Kwestie podatkowe

Kwestie prawne

 • bieżąca ocena zasad funkcjonowania fundacji i skutków podatkowych;
 • określenie zasad opodatkowania przepływów finansowych z majątku fundacji do beneficjenta, w szczególności z uwzględnieniem proporcji majątku wniesionego przez fundatora i wniesionego przez fundację rodzinną.

Dokumentacja wewnętrzna fundacji

  • przygotowanie dokumentacji organizującej ład wewnętrzny fundacji rodzinnej i kształtującej zasady funkcjonowania organów – zarządu, rady nadzorczej oraz zgromadzenia beneficjentów.

Doradztwo dla istniejących fundacji rodzinnych

  • przeprowadzenie audytu prawnego ustroju i procedur funkcjonowania fundacji rodzinnej w toku jej działalności oraz dostosowanie statutu i dokumentów organizujących ład wewnętrzny w oparciu o zidentyfikowane ryzyka.
 • Поточна оцінка принципів функціонування фонду та податкових наслідків;
 • Визначення правил оподаткування фінансових потоків від активів фонду до бенефіціара, зокрема, з урахуванням пропорції активів, внесених засновником, і активів, внесених сімейним фондом.

Не соромтеся звертатися до нас

Юстина Баута-Шостак

Керівник практики нерухомості | Партнер | Податковий консультант
E: justyna.bauta-szostak@mddp.pl
T: (+48) 502 241 631

Бартош Гловацький

Партнер та податковий консультант
E: bartosz.glowacki@mddp.pl
T: (+48) 603 980 382