Хмарні сервіси

З глобалізацією бізнесу хмарні сервіси стали ключовим компонентом для віддаленого зберігання, управління та обробки даних.

Впровадження цих технологій має значні наслідки як в юридичному, так і в податковому контексті. Глибоке розуміння цих викликів вимагає не лише технічних знань про послуги, що купуються, але й здатності ідентифікувати та розуміти нормативно-правові акти, що їх регулюють.

Як ми можемо вам допомогти?

Ми надаємо комплексні консультації з усіх податкових питань, які можуть бути пов’язані з придбанням хмарних сервісів:

  1. Ідентифікація придбаних послуг з точки зору того, чи можуть вони бути віднесені до податкових витрат поточного періоду (OPEX) або капіталізовані (CAPEX). Підготовка податкового та бухгалтерського обліку.
  2. Визначення зобов’язань з податку на доходи, що утримуються у джерела,
  3. Оцінка конкретної моделі хмарного сервісу (інфраструктура як послуга (IaaS), платформа як послуга (PaaS) і програмне забезпечення як послуга (SaaS)) та визначення податкових наслідків,
  4. Аналіз можливості отримання вигоди від R&D або IP Box пільг щодо створеного або впровадженого хмарного рішення,
  5. аналіз ІТ-контрактів, зокрема з точки зору визначення місця оподаткування та моменту виникнення податкового зобов’язання, а також аналіз зобов’язань щодо дотримання податкового законодавства,
  6. Консультування з питань розрахунку витрат, пов’язаних з отриманням доходу, що підлягають оподаткуванню, придбання/продажу прав на комп’ютерні програми, ІТ-послуги, бази даних, а також податкова перевірка ліцензійних договорів разом із супровідними послугами (консультування постачальника/посередника (агента)/кінцевого користувача),
  7. Визначення характеру операцій з хмарним програмним забезпеченням (послуга vs ліцензія).
  8. Аналіз ринкової природи моделі обліку хмарних витрат групи, її функціонування та обслуговування, а також рівня винагороди за її надання – перевірка ризиків у поточній моделі або створення нової моделі.
  9. Підтримка щодо документації з трансфертного ціноутворення та звітних зобов’язань.

Переваги для клієнтів

Податкова безпека:

Підтримання податкового комплаєнсу з урахуванням змін у законодавстві та актуальної судової практики. Ефективна мінімізація ризиків кваліфікації операцій, оскарження моделі розрахунків або визнання винагороди за хмарні сервіси неринковою.

Податково-ефективна модель обліку витрат на хмарні сервіси:

Зменшення адміністративного та податкового навантаження з одночасним забезпеченням ринковості операцій

Вибрані експерименти

Аналіз придбаних/виготовлених ІТ-систем з метою віднесення їх до податкових витрат поточного періоду (OPEX) або капіталізації (CAPEX).
Перевірки зобов'язань з податку на репатріацію в контексті придбання послуг та ліцензій.
Впровадження R&D пільг в ІТ-компаніях.
Попередній слайд
Наступний слайд

Не соромтеся звертатися до нас

Бартош Гловацький

Партнер | Податковий консультант
E: bartosz.glowacki@mddp.pl
T: +48 603 980 382

Конрад Медолінський

Старший менеджер | Податковий консультант
E: Konrad.Medolinski@mddp.pl
T: (+48) 504 666 447

Павел Висілік

Старший консультант
E: pawel.wycislik@mddp.pl
T: (+48) 504 400 864