Usługi chmurowe

W czasach globalizacji biznesu usługi chmurowe stały się kluczowym elementem, który pozwala na zdalne przechowywanie danych, zarządzanie nimi oraz ich przetwarzanie.

Wraz z wdrażaniem tych technologii pojawiają się istotne konsekwencje zarówno w kontekście prawnym, jak i podatkowym. Dokładne zrozumienie tych wyzwań wymaga nie tylko wiedzy technicznej na temat nabywanych usług, lecz także umiejętności identyfikacji i zrozumienia regulujących je przepisów.

Jak możemy Państwu pomóc?

Doradzamy kompleksowo w zakresie wszystkich obszarów podatkowych, jakie mogą być związane z nabywaniem usług chmurowych:

  1. Identyfikacja nabywanych usług pod kątem możliwości zaliczenia ich w koszty podatkowe bieżącego okresu (OPEX) lub ich kapitalizowania (CAPEX). Przygotowanie procedury podatkowej i bilansowej.
  2. Identyfikacja obowiązków podatkowych w podatku u źródła,
  3. Ocena danego modelu usługi chmurowej (infrastruktura jako usługa (IaaS), platforma jako usługa (PaaS) i oprogramowanie jako usługa (SaaS)) i określenie skutków podatkowych,
  4. Analiza możliwości skorzystania z ulgi B+R lub IP Box w stosunku do wytworzonego lub wdrożonego rozwiązania chmurowego,
  5. Analiza kontraktów IT, w szczególności pod kątem ustalenia miejsca opodatkowania i momentu powstania obowiązku podatkowego a także analiza obowiązków tax compliance,
  6. doradztwo przy rozliczaniu kosztów uzyskania przychodów, nabyciu/sprzedaży praw do programów komputerowych, usług informatycznych, baz danych, a także weryfikacja podatkowa umów licencyjnych wraz z usługami wsparcia (doradztwo na rzecz dostawcy/pośrednika (agenta)/użytkownika końcowego),
  7. Określenie charakteru transakcji związanych z oprogramowaniem chmurowym (usługa vs licencja).
  8. Analiza rynkowego charakteru modelu rozliczania kosztów chmury w grupie kapitałowej, jej obsługi i utrzymywania, a także poziomu wynagrodzenia za jej udostępnienie – weryfikacja ryzyk w obowiązującym modelu lub stworzenie nowego modelu.
  9. Wsparcie dotyczące obowiązków dokumentacyjnych i sprawozdawczych w zakresie cen transferowych.

Korzyści dla klienta

Bezpieczeństwo podatkowe:

Zachowanie zgodności z przepisami podatkowymi, uwzględnienie zmian w prawie i bieżącej praktyki orzeczniczej. Skuteczna minimalizacja ryzyka zmiany kwalifikacji transakcji, zakwestionowania modelu rozliczeń czy uznania wynagrodzenia z tytułu usług chmurowych za nierynkowe.

Efektywny podatkowo model rozliczania kosztów usług chmurowych:

ograniczenie obciążeń administracyjnych i podatkowych, przy jednoczesnym zagwarantowaniu rynkowości transakcji.

Wybrane doświadczenia

Przegląd nabywanych/wytwarzanych systemów informatycznych pod kątem zaliczenia ich w koszty podatkowe bieżącego okresu (OPEX) lub ich kapitalizowania (CAPEX),
Przeglądy obowiązków w podatku u źródła, w kontekście nabywania usług i licencji
Implementacja ulgi B+R w firmach informatycznych
Previous slide
Next slide

Zapraszamy do kontaktu

Bartosz Głowacki

Partner | Doradca podatkowy
E: bartosz.glowacki@mddp.pl
T: +48 603 980 382

Konrad Medoliński

Starszy Menedżer | Doradca podatkowy
E: Konrad.Medolinski@mddp.pl
T: (+48) 504 666 447

Paweł Wyciślik

Starszy Konsultant
E: pawel.wycislik@mddp.pl
T: (+48) 504 400 864