Analizy cen transferowych: jakość ma znaczenie

Ze względu na istotność analiz cen transferowych przy kontrolach organów podatkowych, warto zwrócić uwagę na zawartość przygotowanego dokumentu, aby uniknąć najczęściej popełnianych błędów.

Analizy cen transferowych są obowiązkowym elementem dokumentacji cen transferowych od 2017 r. Zgodnie z przepisami, analizy te podlegają aktualizacji nie rzadziej niż co trzy lata. Oznacza to, że analizy sporządzane na potrzeby dokumentacji za 2017 r. powinny zostać zaktualizowane na potrzeby obowiązków z zakresu cen transferowych za 2020 r. Brak takiej aktualizacji oznacza niewypełnienie obowiązku, wynikającego z art. 11r ustawy o CIT, i w konsekwencji ryzyko zastosowania przez organ sankcji nawet do wysokości ok. 27 mln zł.

Jednocześnie, należy pamiętać, że zgodnie z art. 11r ustawy o CIT, analizy cen transferowych podlegają aktualizacji także w przypadku zmiany otoczenia gospodarczego istotnie wpływającej na sporządzoną analizę. Taka sytuacja wystąpiła u części podatników w ubiegłym roku, ze względu na skutki pandemii Covid-19 i związane z nią rządowe obostrzenia i restrykcje, które wpłynęły negatywnie lub pozytywnie na wiele branż działających na rynku. Oznacza to, że mimo posiadania nadal obowiązującej analizy cen transferowych, może być konieczna jej aktualizacja.

#WIĘCEJ o analizach cen transferowych, ich niezbędnych elementach oraz potrzebie aktualizacji piszą ekspertki Zespołu Cen Transferowych.

Źródło: Rzeczpospolita
Ekspert: Marta Klepacz i Natalia Rutkowska