Zielone Podatki

Dla nas troska o środowisko to nie tylko hasło

Postępujące zmiany klimatyczne stawiają przed nami nowe wyzwania, zarówno w codziennym życiu, jak i w sposobie prowadzenia biznesu. Wymogi regulacyjne, presja społeczna i rynkowa sprawiają, że kwestie zrównoważonego rozwoju mają coraz większy wpływ na biznes i nabierają dla przedsiębiorców strategicznego znaczenia.

Funkcjonowanie firmy w sposób społecznie zrównoważony, odpowiedzialny i ekologiczny może decydować o jej relacjach z inwestorami, instytucjami finansowymi, kontrahentami, konsumentami, a nawet pracownikami. W procesie transformacji klimatycznej istotną rolę pełnią tak zwane zielone podatki.

Są to zobowiązania publicznoprawne, które obciążają działania mające negatywny wpływ na środowisko oraz ulgi i zachęty, które mają na celu promowanie rozwiązań o zrównoważonym charakterze. Razem tworzą one grupę zagadnień z różnych dziedzin prawa podatkowego i innych zobowiązań publicznych, mających na celu realizację celów klimatycznych i środowiskowych.

Jak możemy pomóc?

Na bieżąco śledzimy zmieniające się regulacje i trendy rynkowe, które mogą mieć wpływ na funkcjonowanie biznesu oraz relacje z konsumentami i innymi interesariuszami.

Zapewniamy całościowe doradztwo podatkowe, prawne i biznesowe, obejmujące wszystkie kwestie środowiskowe i społeczne („zielone” podatki, zielone inwestycje, działania z obszaru ESG).

Udzielamy wsparcia w przygotowaniu firmy na nadchodzące regulacje środowiskowe.

Pomagamy zweryfikować szanse i zagrożenia z obszaru ESG mogące mieć wpływ na działanie przedsiębiorstwa.

Nasze usługi

Dla nas troska o środowisko to nie tylko hasło, ale filozofia, zgodnie z którą budujemy naszą firmę.

Dlatego wspieramy naszych klientów w ich proekologicznych i prospołecznych inicjatywach, doradzając im we wszystkich zagadnieniach z obszaru ESG (Environmental, Social and Governance).

Powiązane treści

Chcesz prowadzić zrównoważony biznes? Napisz do:

Monika Dziedzic

Partner | Doradca podatkowy | Radca prawny
E: monika.dziedzic@mddp.pl

Rafał Kran

Partner | Doradca podatkowy
E: rafal.kran@mddp.pl
T: +48 693 290 919

Podejmujesz działania proekologiczne? Napisz do:

Bartosz Głowacki

Partner I Doradca podatkowy
E: bartosz.glowacki@mddp.pl
T: +48 603 980 382

Dariusz Fistek

Menedżer | Doradca podatkowy
E: dariusz.fistek@mddp.pl
T: +48 696 273 865

Produkujesz wyroby z tworzysz sztucznych? Napisz do:

Marek Przybylski

Menedżer | Doradca podatkowy | Radca prawny
E: marek.przybylski@mddp.pl
T: +48 509 567 231

Realizujesz działania CSR? Napisz do:

Monika Dziedzic

Partner | Doradca podatkowy | Radca prawny
E: monika.dziedzic@mddp.pl

Paweł Wyciślik

Starszy Konsultant
E: pawel.wycislik@mddp.pl
T: +48 504 399 864

Realizujesz inwestycje OZE? Napisz do:

Piotr Paśko

Partner I Doradca podatkowy
E: piotr.pasko@mddp.pl
T: +48 602 197 893

Janina Fornalik

Partner | Doradca podatkowy
E: janina.fornalik@mddp.pl
T: +48 660 440 141

Agnieszka Kisielewska

Partner | Doradca podatkowy | Szef zespołu celno-akcyzowego
E: agnieszka.kisielewska@mddp.pl
T: +48 600 097 363

Rafał Kran

Partner | Doradca podatkowy
E: rafal.kran@mddp.pl
T: +48 693 290 919

Adrian Mroziewski

Partner
E: adrian.mroziewski@mddp.pl
T:+48 505 294 041

Sebastian Serowik

Menedżer | Doradca podatkowy
E: sebastian.serowik@mddp.pl
T: +48 721 763 001

Chcesz stworzyć zielone miejsce pracy? Napisz do:

Rafał Sidorowicz

Starszy Menedżer | Doradca podatkowy
E: rafal.sidorowicz@mddp.pl
+48 506 788 582