MDDP dla Ziemi | Zielone Podatki

Postępujące zmiany klimatyczne stawiają przed nami nowe wyzwania, zarówno w codziennym życiu, jak i w sposobie prowadzenia biznesu. Wymogi regulacyjne, presja społeczna i rynkowa sprawiają, że kwestie zrównoważonego rozwoju mają coraz większy wpływ na biznes i nabierają dla przedsiębiorców strategicznego znaczenia. Funkcjonowanie firmy w sposób społecznie zrównoważony, odpowiedzialny i ekologiczny może decydować o jej relacjach z inwestorami, instytucjami finansowymi, kontrahentami, konsumentami, a nawet pracownikami.

W procesie transformacji klimatycznej istotną rolę pełnią tak zwane zielone podatki, czyli zobowiązania publicznoprawne, które obciążają działania mające negatywny wpływ na środowisko oraz ulgi i zachęty, które mają na celu promowanie rozwiązań o zrównoważonym charakterze. Razem tworzą one grupę zagadnień z różnych dziedzin prawa podatkowego i innych zobowiązań publicznych, mających na celu realizację celów klimatycznych i środowiskowych.

Dla MDDP troska o środowisko to nie tylko hasło, ale filozofia, zgodnie z którą budujemy naszą firmę. Dlatego wspieramy naszych klientów w ich proekologicznych i prospołecznych inicjatywach, doradzając im we wszystkich zagadnieniach z obszaru ESG (Environmental, Social and Governance).

Jak możemy Państwu pomóc?

  • Na bieżąco śledzimy zmieniające się regulacje i trendy rynkowe, które mogą mieć wpływ na funkcjonowanie Państwa biznesu oraz relacje z konsumentami i innymi interesariuszami.
  • Zapewniamy całościowe doradztwo podatkowe, prawne i biznesowe, obejmujące wszystkie kwestie środowiskowe i społeczne („zielone” podatki, zielone inwestycje, działania z obszaru ESG).
  • Udzielamy wsparcia w przygotowaniu firmy na nadchodzące regulacje środowiskowe.
  • Pomagamy zweryfikować szanse i zagrożenia z obszaru ESG mogące mieć wpływ na działanie Państwa przedsiębiorstwa.

Nasze usługi

Zapraszamy do kontaktu

Monika Dziedzic

Partner | Doradca podatkowy | Radca prawny
E: monika.dziedzic@mddp.pl
T: (+48) (22) 322 68 90

Rafał Kran

Zespół Nieruchomości | Starszy menedżer | Doradca podatkowy
E: rafal.kran@mddp.pl
T: (+48) 693 290 919

Bartosz Głowacki

Partner I Doradca podatkowy
E: bartosz.glowacki@mddp.pl
T: (+48) 603 980 382

Paweł Wyciślik

Konsultant
E: pawel.wycislik@mddp.pl
T: (+48) (22) 376 52 83

Powiązane treści