Tech Tax

Podatki w obszarze technologii

Rozmaite technologie informacyjne przenikają wszystkie aspekty życia, także biznes.

Nie tylko sam szeroko pojęty sektor IT prężnie się rozwija, ale i tradycyjne modele biznesowe coraz częściej zawierają aspekt technologiczny.

W obu przypadkach przedsiębiorcy muszą brać pod uwagę prawne i podatkowe uwarunkowania ich działań. Jest to wyzwanie tym większe, że przepisy nie nadążają za tempem i skalą rozwoju technologii, które stanowią coraz ważniejszy filar gospodarki.

Dlatego w MDDP i Osborne Clarke wspólnie opracowaliśmy Tech Tax – kompleksową ofertę doradztwa podatkowego i prawnego w najważniejszych kwestiach technologicznych.

Tech Tax​

Podatki w obszarze technologii

Rozmaite technologie informacyjne przenikają wszystkie aspekty życia, także biznes.

Nie tylko sam szeroko pojęty sektor IT prężnie się rozwija, ale i tradycyjne modele biznesowe coraz częściej zawierają aspekt technologiczny.

W obu przypadkach przedsiębiorcy muszą brać pod uwagę prawne i podatkowe uwarunkowania ich działań. Jest to wyzwanie tym większe, że przepisy nie nadążają za tempem i skalą rozwoju technologii, które stanowią coraz ważniejszy filar gospodarki.

Dlatego w MDDP i Osborne Clarke wspólnie opracowaliśmy Tech Tax – kompleksową ofertę doradztwa podatkowego i prawnego w najważniejszych kwestiach technologicznych.

Jak możemy Państwu pomóc?

Zapraszamy do kontaktu

Doradztwo podatkowe

Tomasz Michalik

Partner | Doradca podatkowy | Szef zespołu VAT
E: tomasz.michalik@mddp.pl
T: (+48) (22) 322 68 70

Paweł Goś

Partner | Doradca podatkowy
E: pawel.gos@mddp.pl
T: (+48) 602 704 577

Nasze wybrane doświadczenia technologiczne

Wdrożenie ulgi B+R w firmach informatycznych
Przegląd nabywanych/wytwarzanych systemów IT pod kątem zaliczenia ich w koszty podatkowe bieżącego okresu (OPEX) lub ich kapitalizowania (CAPEX)
Wsparcie największych platform e-commerce w analizie skutków różnych modeli sprzedaży za pośrednictwem marketplace
Kompleksowa koordynacja podatkowa i prawna różnych form reorganizacji prowadzonej działalności (aporty,  tworzenie podmiotów gospodarczych, zmiana rezydencji podatkowej, transgraniczne połączenia, podziały, przekształcenia)
Analiza należności podatku u źródła przy udzielaniu licencji i sublicencji w różnych modelach
Ocena stosowanych w firmie rozwiązań IT pod kątem ich kompletności, efektywności i bezpieczeństwa podatkowego
Previous slide
Next slide

Powiązane treści