W CZYM MOŻEMY POMÓC?

 • Analiza metodologii przejścia z wyniku księgowego do podatkowego
 • Weryfikacja poprawności ujęcia przychodów i kosztów w wyniku podatkowym
 • Ustalenie prawidłowości wyliczenia podatku odroczonego
 • Sprawdzenie rozliczeń podatkowych w zakresie newralgicznych obszarów działalności klienta kluczowych aspektów (amortyzacja środków trwałych, rozliczanie różnic kursowych etc.)
 • Badanie efektywności podatkowej wybranego modelu finansowania działalności
 • Weryfikacja „zaliczalności” odsetek do kosztów podatkowych w zakresie niedostatecznej kapitalizacji
 • Sprawdzenie opłacalności podatkowej finansowania inwestycji kapitałem własnym
 • Wskazanie optymalnego momentu ujmowania kosztów finansowania dłużnego w wyniku podatkowym
 • Badanie zasadności funkcjonowania podmiotów powiązanych w formie podatkowej grupy kapitałowej
 • Weryfikacja warunków utworzenia i zachowania status PGK przez podmioty z grupy kapitałowej
 • Przygotowanie symulacji podatkowej wynikającej z wspólnego rozliczania dochodu w ramach PGK
 • Alokacja odpowiednich kosztów do wartości początkowej środka trwałego
 • Ustalenie poprawności rozliczania w czasie kosztów inwestycji dla celów podatkowych
 • Weryfikacja wybranej metody oraz stawki amortyzacji dla poszczególnych nakładów inwestycyjnych
 • Opiniowanie kontraktów leasingowych z perspektywy prawidłowego rozliczenia podatkowego
 • Doradztwo w zakresie klasyfikacji bilansowej i podatkowej umów leasingu
 • Badanie kluczowych aspektów podatkowych wynikających z zawartych umów leasingowych (ograniczenia w zaliczaniu do kosztów, cesja umowy, różnice kursowe etc.)
 • Wsparcie przy poprawnym podatkowym rozliczeniu restrukturyzacji prowadzonej działalności gospodarczej (połączenia, podziały, aporty, przekształcenia i tworzenie podmiotów gospodarczych)
 • Wskazanie kluczowych ryzyk z perspektywy klauzuli ogólnej przeciwko unikaniu opodatkowania
 • Weryfikacja rynkowości rozliczeń w związku z dokonaną relokacją aktywów w ramach grupy kapitałowej
 • Analiza podatkowa umów/transakcji i identyfikacja potencjalnych ryzyk w zakresie nieprawidłowej kwalifikacji podatkowej zdarzeń gospodarczych
 • Tworzenie procedur wewnętrznych w zakresie wybranych zagadnień związanych z podatkiem dochodowym od osób prawnych
 • Sprawdzenie systemu księgowego przedsiębiorstwa pod kątem ryzyka podatkowego

Zespół Podatków Dochodowych MDDP

Zespół Podatków Dochodowych MDDP kompleksowo  wspiera Klientów  w sprostaniu wymogom podatkowym – pomaga  wykorzystać wszystkie nowe możliwości, zarządzić ryzykiem podatkowym oraz wypełnić zobowiązania sprawozdawcze. Tworzą go eksperci, których wiedza obejmuje pełen zakres zagadnień związanych z podatkami dochodowymi i posiadający doświadczenie w opracowaniu zrównoważonych strategii podatkowych dla firm polskich i zagranicznych działających na rynku polskim, w kilku państwach bądź też na skalę globalną.

Pomagamy firmom,  które planują zmiany w strukturze własnościowej czy operacyjnej, sprzedaż biznesu, debiut na giełdzie lub pozyskanie środków od funduszu typu private equity i wypracowujemy strategie podatkowe ułatwiające prowadzenie biznesu na  rynku zarówno lokalnym, jak i międzynarodowym.

Powiązane artykuły

Bądź na bieżąco

Informacje i raporty z wielu dziedzin, aktualne informacje podatkowe, od najlepszych specjalistów zawsze na Twojej skrzynce e-mail!

ZAPISZ SIĘ NA NEWSLETTER