Nieruchomości

MDDP pomaga inwestorom, firmom deweloperskim i budowlanym
w inwestycjach w nieruchomości położone w Polsce i innych krajach Europy Środkowej.
We współpracy z naszymi partnerami, wspieramy klientów w zakresie
podatkowym i prawnym, jak również finansowym i księgowym na wszystkich etapach działalności – od podjęcia decyzji i wyboru optymalnej formy prawnej
dla inwestycji, poprzez bieżące doradztwo związane ze specyfiką wybranych sektorów nieruchości, aż po wyjście z inwestycji.

welovetrans

Nieruchomości

MDDP pomaga inwestorom, firmom deweloperskim i budowlanym w inwestycjach w nieruchomości położone w Polsce i innych krajach Europy Środkowej.

We współpracy z naszymi partnerami, wspieramy klientów w zakresie podatkowym i prawnym, jak również finansowym i księgowym na wszystkich etapach działalności – od podjęcia decyzji i wyboru optymalnej formy prawnej dla inwestycji, poprzez bieżące doradztwo związane ze specyfiką wybranych sektorów nieruchości, aż po wyjście z inwestycji.

welovetrans
Biura
Nieruchomości mieszkalne
PRS
Centra i parki handlowe
Magazyny
Hotele Condo/Apart
Domy studenckie
Domy senioralne
OZE
Blisko 40 ekspertów
Kompleksowe doradztwo dla liderów rynku
Największe transakcje w Polsce i w Europie Środkowo-Wschodniej
Dogłębna znajomość lokalnych polskich podatków, otoczenia prawnego i biznesowego
Międzynarodowe standardy i sieć doradców na całym świecie
Współpraca z funduszami inwestycyjnymi i bankami
Planowanie
 • wybór optymalnej struktury właścicielskiej pod kątem podatkowym i prawnym
 • doradztwo w zakresie cen transferowych
 • opodatkowanie dochodów z inwestycji na rynku nieruchomości
 • modelowanie przepływów pieniężnych, audyt modeli finansowych, przygotowywanie
  prognoz finansowych
 • doradztwo w zakresie polityk rachunkowości i planów kont
Finansowanie wewnętrzne i bankowe
 • modele finansowania inwestycji (klasyczne i alternatywne)
 • warunki i skutki podatkowe finansowania
 • doradztwo podatkowe i negocjacje przy finansowaniu / refinansowaniu
 • raportowanie ESG
Development
 • nabycie gruntu
 • wsparcie podatkowe w procesie inwestycyjnym i budowlanym
 • rozliczanie podatkowe usług budowlanych
 • ustalanie wartości początkowej / cost segregation
 • doradztwo w zakresie alokacji kosztów zakupu
 • amortyzacja podatkowa
 • podatek od nieruchomości
 • prowadzenie ksiąg rachunkowych
 • rozliczanie kosztów, refakturowanie, fakturowanie najemców
 • usługi kadrowo-płacowe
 • elektroniczny obieg dokumentów
 • raportowanie zarządcze
Komercjalizacja
 • najem, dzierżawa (rozliczanie podatkowe kosztów opłat za media, refakturowanie,
  fakturowanie najemców)
 • leasing
 • rozliczanie podatkowe prac adaptacyjnych - fit outów
Transakcje
 • doradztwo transakcyjne
 • due diligence (podatkowe, finansowe, prawne)
 • opodatkowanie obrotu nieruchomości podatkiem VAT
  i podatkiem od czynności cywilnoprawnych
 • przeglądy typu NOI, przeglądy umów przychodowych (najmu) i kosztowych
  (serwisowych)
 • dystrybucje / WHT/ zwroty podatku
 • udział w negocjacjach
 • weryfikacja podatkowa dokumentacji transakcyjnej
Podatek u źródła
 • weryfikacja obowiązku i prawidłowości rozliczenia podatku u źródła
 • analiza spełnienia warunków zwolnienia / preferencyjnej stawki podatku u źródła
 • audyt rzeczywistej działalności gospodarczej odbiorców płatności (podatników)
 • dokumentacja substancji dla podmiotów z siedzibą za granicą
 • procedura rozliczeń podatku u źródła oraz wzorcowej dokumentacji
 • składanie wniosków o zwrot nadpłaconego podatku
Restrukturyzacje
 • połączenia, podziały, przekształcenia, w tym transgraniczne
 • wnoszenie wkładów
 • wymiana udziałów
 • likwidacje
Inwestycje transgraniczne
 • doradztwo podatkowe związane ze strukturami międzynarodowymi
 • nabywanie aktywów w innych państwach
 • finansowanie
 • inwestycje w Ukrainie
Świadczenie usług budowlanych w Polsce i za granicą
 • powstanie zakładu
 • tworzenie konsorcjum
 • rozliczanie kosztów bezpośrednich
 • koszty finansowania dłużnego
 • cło na materiały budowlane
 • zarządzanie nieterminowymi płatnościami
 • ulgi podatkowe
 • kontrole i postępowania podatkowe
Pozostałe
 • raportowanie spółek nieruchomościowych oraz ich wspólników
 • raportowanie schematów podatkowych (DAC6)
 • kontrole i postępowania podatkowe
 • strategie podatkowe
 •  inwestycje indywidualne
 • dziedziczenie, fundacje rodzinne
 • reorganizacje działów finansowo-księgowych
 • procedury zarządzania projektami
Planowanie
 • wybór optymalnej struktury właścicielskiej pod kątem podatkowym i prawnym
 • doradztwo w zakresie cen transferowych
 • opodatkowanie dochodów z inwestycji na rynku nieruchomości
 • modelowanie przepływów pieniężnych, audyt modeli finansowych, przygotowywanie
  prognoz finansowych
 • doradztwo w zakresie polityk rachunkowości i planów kont
Finansowanie wewnętrzne i bankowe
 • modele finansowania inwestycji (klasyczne i alternatywne)
 • warunki i skutki podatkowe finansowania
 • doradztwo podatkowe i negocjacje przy finansowaniu / refinansowaniu
 • raportowanie ESG
Development
 • nabycie gruntu
 • wsparcie podatkowe w procesie inwestycyjnym i budowlanym
 • rozliczanie podatkowe usług budowlanych
 • ustalanie wartości początkowej / cost segregation
 • doradztwo w zakresie alokacji kosztów zakupu
 • amortyzacja podatkowa
 • podatek od nieruchomości
 • prowadzenie ksiąg rachunkowych
 • rozliczanie kosztów, refakturowanie, fakturowanie najemców
 • usługi kadrowo-płacowe
 • elektroniczny obieg dokumentów
 • raportowanie zarządcze
Komercjalizacja
 • najem, dzierżawa (rozliczanie podatkowe kosztów opłat za media, refakturowanie,
  fakturowanie najemców)
 • leasing
 • rozliczanie podatkowe prac adaptacyjnych - fit outów
Transakcje
 • doradztwo transakcyjne
 • due diligence (podatkowe, finansowe, prawne)
 • opodatkowanie obrotu nieruchomości podatkiem VAT
  i podatkiem od czynności cywilnoprawnych
 • przeglądy typu NOI, przeglądy umów przychodowych (najmu) i kosztowych
  (serwisowych)
 • dystrybucje / WHT/ zwroty podatku
 • udział w negocjacjach
 • weryfikacja podatkowa dokumentacji transakcyjnej
Podatek u źródła
 • weryfikacja obowiązku i prawidłowości rozliczenia podatku u źródła
 • analiza spełnienia warunków zwolnienia / preferencyjnej stawki podatku u źródła
 • audyt rzeczywistej działalności gospodarczej odbiorców płatności (podatników)
 • dokumentacja substancji dla podmiotów z siedzibą za granicą
 • procedura rozliczeń podatku u źródła oraz wzorcowej dokumentacji
 • składanie wniosków o zwrot nadpłaconego podatku
Restrukturyzacje
 • połączenia, podziały, przekształcenia, w tym transgraniczne
 • wnoszenie wkładów
 • wymiana udziałów
 • likwidacje
Inwestycje transgraniczne
 • doradztwo podatkowe związane ze strukturami międzynarodowymi
 • nabywanie aktywów w innych państwach
 • finansowanie
 • inwestycje w Ukrainie
Świadczenie usług budowlanych w Polsce i za granicą
 • powstanie zakładu
 • tworzenie konsorcjum
 • rozliczanie kosztów bezpośrednich
 • koszty finansowania dłużnego
 • cło na materiały budowlane
 • zarządzanie nieterminowymi płatnościami
 • ulgi podatkowe
 • kontrole i postępowania podatkowe
Pozostałe
 • raportowanie spółek nieruchomościowych oraz ich wspólników
 • raportowanie schematów podatkowych (DAC6)
 • kontrole i postępowania podatkowe
 • strategie podatkowe
 •  inwestycje indywidualne
 • dziedziczenie, fundacje rodzinne
 • reorganizacje działów finansowo-księgowych
 • procedury zarządzania projektami

Nagrody i wyróżnienia

 • Chambers and Partners, Legal 500, Global Law Experts, Practical Law Company, Lawyer Monthly World Tax i World Transfer Pricing: czołowa firma doradztwa podatkowego w Polsce
 • Tax Transactional (International Tax Review): lider rynku doradztwa transakcyjnego
 • Top Woman in Real Estate: Justyna Bauta-Szostak
 • Ranking Firm Doradztwa Podatkowego Rzeczpospolitej: nagroda za obsługę prestiżowych
  transakcji klientów z branży nieruchomości

Zapraszamy do kontaktu

Justyna Bauta-Szostak

Partner | Doradca podatkowy | Radca prawny
E: justyna.bauta-szostak@mddp.pl
T: +48 502 241 631

Gniewomir Parzyjagła

Starszy Menedżer | Radca prawny
E: gniewomir.parzyjagla@mddp.pl
T: (+48) (22) 320 48 50

Bartosz Bogdański

Partner | Doradca podatkowy
E: Bartosz.Bogdanski@mddp.pl
T: (+48) 660 440 140

Anna Bergman

Menedżer | Adwokat
E: anna.bergman@mddp.pl
T: (+48) 692 208 139

Bartosz Doroszuk

Partner I Doradca podatkowy
E: bartosz.doroszuk@mddp.pl
T: (+48) 790 732 266

Dariusz Fistek

Menedżer | Doradca podatkowy
E: dariusz.fistek@mddp.pl
T: (+48) 696 273 865

Katarzyna Kozakowska

Partner | Doradca podatkowy
E: katarzyna.kozakowska@mddp.pl
T: (+48) 608 581 583

Katarzyna Piasecka

Menedżer | Doradca podatkowy
E: katarzyna.piasecka@mddp.pl
T: (+48) 503 972 061

Rafał Kran

Partner | Doradca podatkowy
E: rafal.kran@mddp.pl
T: +48 693 290 919

Sebastian Serowik

Menedżer I Doradca podatkowy
E: sebastian.serowik@mddp.pl
T: (+48) 721 763 001

Łukasz Kupień

Partner | Doradca podatkowy
E: lukasz.kupien@mddp.pl
T: +48 792 999 105

Marcin Socha

Menedżer | Doradca podatkowy
E: marcin.socha@mddp.pl
T: (+48) 607 448 427

Piotr Paśko

Partner | Doradca podatkowy
E: Piotr.Pasko@mddp.pl
T: (+48) 602 197 893

Łukasz Szatkowski

Menedżer
E: lukasz.szatkowski@mddp.pl
T: +48 570 898 499

Powiązane treści