W CZYM MOŻEMY POMÓC?

 • Wprowadzenie zagranicznych inwestorów na polski rynek
 • Wprowadzenie polskich inwestorów na zagraniczne rynki
 • Efektywna struktura finansowania
 • Efektywna forma nabycie (w formie aktywa, udziałów, przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa itd.)
 • Podatkowe, finansowe i prawne badanie due diligence (identyfikacja istotnych ryzyk podatkowych)
 • Doradztwo transakcyjne, udział w negocjacjach
 • Przygotowywanie dokumentacji transakcyjnej (przedwstępnej umowy sprzedaży, umowy sprzedaży)
 • Przeglądy podatkowe
 • Zarządzanie ryzykiem podatkowym
 • Analizy i opinie podatkowe
 • Zwiększenie bazy do zastosowania wyższych stawek amortyzacyjnych  dla celów podatku dochodowego
 • Minimalny podatek dochodowy od nieruchomości komercyjnych
 • Przygotowanie nieruchomości do zbycia
 • Inwentaryzacja majątku
 • Przegląd podatku od nieruchomości
 • Alokacja kosztów pośrednich i bezpośrednich
 • Ustalenie wartości początkowej i stawek amortyzacji
 • Dystrybucja zysków i podatek u źródła (WHT)
 • Podatek od nieruchomości
 • Minimalny podatek od nieruchomości komercyjnych
 • Zasady opodatkowania wyjścia z inwestycji (w formie aktywa, udziałów, przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa itd.)
 • Dystrybucja zysków i podatek u źródła
 • Kompleksowe wsparcie przy likwidacjach, połączeniach, podziałach, sprzedaży przedsiębiorstwa/ zorganizowanej części przedsiębiorstwa itp.
 • Plan rozliczenia zobowiązań/ wierzytelności powstałych w trakcie prowadzonych inwestycji
 • Przygotowanie dokumentacji oraz koordynacja procesu restrukturyzacji/likwidacji spółek;
 • Analiza procesów z perspektywy klauzuli GAAR i MDR
 • Wnioski o zwrot nadpłaty podatku minimalnego, podatku u źródła i innych podatków dotyczących nieruchomości
 • Kompleksowe wsparcie w postępowaniach i kontrolach
 • Dokumentacja cen transferowych
 • Analizy porównawcze
 • APA (uprzednie porozumienia cenowe)
 • Kontrole cen transferowych
 • Analiza i ocena modelu biznesowego
 • Procedura wzajemnego porozumiewania się, tj. MAP (Mutual Agreement Procedure)
 • Safe harbours
 • Formularz CIT-TP za 2018 r. i TP-R od 2019 r.;
 • Opracowanie metodologii / procedur / oświadczeń w zakresie prawidłowej identyfikacji powiązań;
 • Ryzyko „nierozpoznania” lub „recharakteryzacji” transakcji;
 • Permanent establishment z perspektywy cen transferowych
 • Badanie stanu prawnego nieruchomości
 • Obsługa prawna procesu sprzedaży i nabycia nieruchomości
 • Obsługa pozostałych procesów inwestycyjnych i budowlanych
 • Doradztwo i reprezentacja przed w postępowaniach sądowych i administracyjnych
 • Umowy najmu
 • Due diligence
 • Modelowanie przepływów pieniężnych
 • Audyt modeli finansowych
 • Przygotowywanie prognoz finansowych
 • Doradztwo w zakresie polityk rachunkowości i planów kont
 • Doradztwo w zakresie alokacji kosztów zakupu
 • Reorganizacje działów finansowo-księgowych
 • Procedury zarządzania projektami
 • Outsourcing doświadczonych menedżerów projektów
 • Przegląd efektywności i bezpieczeństwa procedur operacyjnych i zarządzania nieruchomością
 • Poszukiwanie inwestorów oraz celów potencjalnego przejęcia

Zespół Nieruchomości MDDP

Zespół Nieruchomości MDDP, liczący ponad 30 osób, pomaga firmom i osobom prywatnym we wszelkich aspektach posiadania nieruchomości:  w zakresie podatkowym, finansowym i prawnym.

Współpracuje z najważniejszymi graczami – deweloperami,  funduszami inwestycyjnymi, firmami leasingowymi oraz prywatnymi inwestorami w zakresie najważniejszych transakcji i wiodących projektów inwestycyjnych w Polsce i innych krajach Europy Środkowej – od projektu do sprzedaży.

Zespół Nieruchomości MDDP doradza Klientom na wszystkich etapach działalności – od decyzji i wyboru optymalnej formy prawnej inwestycji, poprzez bieżące doradztwo związane ze specyfiką branży deweloperskiej, po wyjście z inwestycji.

Nasz zespół łączy międzynarodowe doświadczenie, światowe standardy z dogłębną znajomością polskiej rzeczywistości podatkowej, prawnej i biznesowej, w wyniku czego oferuje praktyczne rozwiązania, które pomagają efektywniej prowadzić biznes. Dzięki ścisłej współpracy między działami MDDP, praktyka nieruchomości zapewnia kompleksowe usługi doradcze niezbędne do prowadzenia działalności w sektorze nieruchomości.

Powiązane artykuły

Bądź na bieżąco

Informacje i raporty z wielu dziedzin, aktualne informacje podatkowe, od najlepszych specjalistów zawsze na Twojej skrzynce e-mail!

ZAPISZ SIĘ NA NEWSLETTER