Sektor Usług Finansowych i FinTech

Będąc liderem na polskim rynku doradztwa podatkowego pomagamy naszym klientom bezpiecznie i stabilnie rozwijać biznes zapewniając najwyższej klasy wsparcie w zarządzaniu podatkami i realizacji funkcji podatkowej przez organizacje. Z pasją wspieramy naszych klientów, aby podejmowali najlepsze możliwe decyzje, które skutecznie rozwijają biznes i podnoszą jego wartość.

Nasi klienci

Świadczymy usługi doradztwa podatkowego dla wszystkich podmiotów działających w sektorze usług finansowym. Specjalistyczne doradztwo podatkowe w obszarze usług finansowych dotyczy zarówno transakcji krajowych jak i międzynarodowych.

 

Naszymi klientami są m.in.

Banki

Towarzystwa ubezpieczeniowe

Pośrednicy finansowi i ubezpieczeniowi

Faktorzy

Leasingodawcy

Firmy pożyczkowe

Fundusze inwestycyjne, podmioty zarządzające aktywami

Spółki windykacyjne

Instytucje płatnicze

Centra usług wspólnych (SSC) z sektora FS

Pomagamy także firmom produkcyjny i handlowym dokonującym transakcji w szeroko rozumianym obszarze transakcji finansowych.

Usługi doradztwa podatkowego świadczymy również dla firmy z sektora FinTech oraz InsurTech. Doradztwo spółkom technologicznym oferującym usługi finansowe, jak też doradztwo podmiotom obecnym od wielu lat na rynku finansowym, ale chcącym przejść transformację cyfrową, wymaga szczególnych kompetencji. Dlatego w MDDP i Osborne Clarke wspólnie opracowaliśmy Tech Tax – kompleksową ofertę doradztwa podatkowego i prawnego w najważniejszych kwestiach technologicznych.

Doradztwo dla Sektora Finansowego, FinTech oraz InsurTech wymaga znajomości szerokiego spektrum polskich i europejskich regulacji oraz przede wszystkim specyfiki branży finansowej. Nasi eksperci od lat współpracują z tradycyjną branżą finansową oraz świadczą usługi dla technologicznych startupów.

Dlaczego to ważne?

Jesteśmy przekonani, że doradztwo podatkowe dla sektora finansowego to nie tylko sposób na optymalizację kosztów prowadzonego biznesu, ale przede wszystkim kluczowy element odpowiedzialnej strategii wspierającej zrównoważony rozwój oraz bezpieczeństwo firm i instytucji finansowych.

Zapraszamy do współpracy, aby razem kształtować przyszłość sektora finansowego w sposób odpowiedzialny i odpowiadający najnowszym wyzwaniom.

Jak możemy Państwu pomóc?

Nasze usługi

Oferujemy naszym klientom kompleksowe usługi doradztwa podatkowego dotyczące wszystkich obszarów prowadzonej działalności w zakresie usług finansowych (w tym FinTech oraz InsurTech): począwszy od przeglądów podatkowych, przez specjalistyczne opinie i doradztwo w konkretnych zagadnieniach, aż po bieżące wsparcie w codziennych sprawach podatkowych.

Zakres naszych usług obejmuje w szczególności:

 • bieżące doradztwo podatkowe (Tax Hotline) i wsparcie w realizacji codziennych zadań naszych klientów, w tym udzielanie porad podatkowych w sprawach bieżących, informowanie o zmianach podatkowych i bieżących interpretacjach organów oraz najnowszych wyrokach sądów administracyjnych, które mogą mieć znaczenie dla prowadzonego biznesu, etc.
 • opiniowanie umów, wsparcie przy analizie transakcji i modeli biznesowych
 • sporządzenie zeznań podatkowych CIT i VAT
 • kompleksowa weryfikacja rozliczeń podatkowych i deklaracji podatkowych, w tym także uwzgledniające rozliczenie podatków sektorowych (podatek bankowy)
 • przeglądy podatkowe i „due diligence”
 • przeglądy podatkowe o ograniczonym zakresie (wybrane podatki, wybrane zagadnienia, np. weryfikacja kalkulacji współczynnika VAT, weryfikacja tzw. korekty rocznej podatku naliczonego, weryfikacja rozliczeń z tytułu ulgi B+R, przeglądy pod zamkniecie roczne CIT, etc.)
 • wsparcie w zakresie realizacji obowiązków dokumentacyjnych i sprawozdawczych w obszarze cen transferowych, w tym zwiększenie u naszych klientów automatyzacji w celu usprawnienia procesów wewnętrznych przy pomocy specjalistycznych narzędzi IT takich jak Smart.TP i Smart.TPR
 • kompleksowe doradztwo dotyczące cen transferowych, w tym w zakresie poprawnego ustalania cen zgodnie z zasadą ceny rynkowej, przeprowadzanie analizy benchmarków na poziomie krajowym i międzynarodowym

 

w tym m.in.:

 • Praca zdalna z zagranicy – obowiązki podatkowe i ZUS-owskie instytucji finansowej jako pracodawcy.
 • Zagraniczni członkowie Rad Nadzorczych – zagadnienia podatkowe i ZUS-owskie.
 • Bank wypłacający emerytury i renty zagraniczne – obowiązki płatnika.
 • Benefity dla pracowników – jak zarządzać benefitami, aby były one efektywne zarówno dla pracownika jak i pracodawcy
 • Programy motywacyjne – jak stworzyć skuteczny, efektywny i bezpieczny podatkowo program motywacyjny?
 • Umowy B2B – doradztwo w zakresie współpracy w ramach umów B2B oraz przeprowadzanie audytów umów B2B.
 • Kompleksowe doradztwo VAT, w tym pomoc przy klasyfikacji usług i opłat do kategorii usług zwolnionych lub opodatkowanych, w tym usług w zakresie sprzedaży i obrotu wierzytelnościami, udzielania i pozyskiwania finansowania, zarządzania płynnością finansową (cash pooling), czynności z zakresu pośrednictwa finansowego i ubezpieczeniowego, czynności z zakresu obsługi zawartych umów z klientami, etc.
 • wsparcie przy klasyfikacji dla VAT usług kompleksowych składających się z wielu czynności
 • doradztwo VAT dotyczące importu usług, w tym zastosowania zwolnienia od VAT
 • wdrożenie i aktualizacja dedykowanej i kompleksowej metodologii rozliczania VAT przez instytucje finansowe przy wykorzystaniu współczynnika struktury sprzedaży (współczynnika VAT) oraz odliczenia podatku naliczonego przy zastosowaniu metody alokacji bezpośredniej i pośredniej
 • ustalenie zakresu odliczenia VAT naliczonego przy zakupach (w oparciu o współczynnik VAT oraz bezpośrednią alokację)
 • Wdrażanie Grupy VAT – kompleksowe przygotowanie i przeprowadzenie przez proces założenie i funkcjonowania instytucji grupy VAT
 • Wsparcie dotyczące odliczania podatku VAT naliczonego przy zakupach w związku z transakcjami finansowymi dokonywanymi z podmiotami spoza UE
 • wsparcie w wykorzystaniu ulg i zwolnień podatkowych, w tym dokonywaniu odliczeń z tytułu B+R
 • doradztwo w zakresie zwiększenia bezpieczeństwa podatkowego i minimalizacji ryzyka podatkowego i karno-skarbowego, zapewnienia należytej staranności oraz modyfikacji istniejących rozwiązań wewnętrznych, systemów i procedur
 • dostosowanie procedur i rozwiązań wewnętrznych w celu zwiększenia bezpieczeństwa podatkowego i podniesienia efektywności działania organizacji
 • wsparcie w trakcie postępowań podatkowych, kontroli, a także w przypadku prowadzania sporów podatkowych
 • wsparcie dotyczące realizacji obowiązków akcyzowych związanych ze zużyciem i odsprzedażą energii, w tym z OZE
 • elektrycznej wytwarzanej z odnawialnych źródeł energii
 • doradztwo przy restrukturyzacjach, przejęciach i fuzjach
 • automatyzacja rozliczeń podatkowych, tworzenie dedykowanych narzędzi informatycznych
 • doradztwo w aspektach międzynarodowego prawa podatkowego, w tym w zakresie GLoBE
 • Wsparcie w zakresie obowiązków raportowych MDR
 • Doradztwo w obszarze podatkowym CRS, FATCA, w tym kompleksowe przeglądy
 • Doradztwo we wszystkich zagadnieniach podatkowych dotyczących sektora usług finansowych
 • Kompleksowe doradztwo w zakresie podatku od nieruchomości, w tym m.in. opodatkowania majątku oddanego w leasing, skutków podatkowych leasingów zwrotnych oraz majątku przejętego przez instrukcje finansową
 • Wsparcia dotyczącego poprawnego określenia podatku od majątku stanowiącego środki trwałe lub aktywa inwestycyjne instytucji finansowych

Podatek od nieruchomości wymaga interdyscyplinarnego podejścia, które łączy kompetencje podatkowe, prawne, księgowe i techniczne. Jest to jeden z najbardziej skomplikowanych podatków w Polsce. Zespół Nieruchomości MDDP prowadzi projekty dotyczące wszystkich aspektów dotyczących podatku od nieruchomości, w tym:

 • przeglądy podatkowe 
 • inwentaryzacje majątku dla celów przygotowania deklaracji podatkowych
 • weryfikacje poprawności rozliczeń
 • weryfikacje ewidencji środków trwałych pod kątem wykazywania budowli do opodatkowania
 • rozliczenia inwestycji (cost segregation) ukierunkowane również na ustalenie podstawy opodatkowania budowli
 • prowadzenie postępowań podatkowych (m.in. postępowania nadpłatowe, przygotowanie pism procesowych, w tym skarg)
 • występowanie z wnioskami o interpretacje indywidualne
 • dotyczące wybranych zagadnień podatkowych. w tym w formule dedykowanej i zamkniętej.
 • Wsparcie przy ocenie ryzyka podatkowego kontrahentów i inwestycji
 • Przeglądy due diligence, w tymspółek celowych
 • Pomoc przy realizacji transakcji sprzedaży/zakupu spółek celowych oraz aktywów

Pomagamy naszym klientom przystąpić do Programu Współdziałania przygotowując kompleksowo ich organizacje do warunków i wymogów Programu.

Zapraszamy do kontaktu

Bartłomiej Kołodziej

Starszy menedżer | Doradca podatkowy | Biegły rewident
E: bartlomiej.kolodziej@mddp.pl
T: (+48) 601 443 474

Łukasz Kumkowski

Starszy Menedżer | Doradca podatkowy | Radca prawny
E: lukasz.kumkowski@mddp.pl
T: (+48) 660 428 394