Z kim współpracujemy

Osborne Clarke

Osborne Clarke to międzynarodowa kancelaria prawna, którą tworzy ponad 1300 prawników pracujących w 26 biurach na świecie (m.in. w Belgii, Chinach, Francji, Hiszpanii, Niemczech, Singapurze, Wielkiej Brytanii, USA, we Włoszech i w Polsce). Jej usługi prawne skupiają się wokół trzech głównych trendów gospodarczych: dekarbonizacji, digitalizacji i dynamicznego rozwoju miast. Eksperci Osborne Clarke łączą wiedzę prawniczą i wieloletnie doświadczenie ze zrozumieniem potrzeb i celów biznesowych swoich klientów. Dzięki podejściu sektorowemu w świadczeniu usług prawnych służą klientom pomocą w rozwiązywaniu zarówno bieżących problemów, jak i tych, z którymi zetkną się dopiero w przyszłości.

W Polsce ponad 60-osobowy zespół kancelarii Osborne Clarke Poland koncentruje się na obsłudze firm z branży nowych technologii, energetyki (także odnawialnej), infrastruktury, nieruchomości, usług finansowych, a także funduszy inwestycyjnych oraz podmiotów venture capital i private equity. Kancelaria stawia na kompleksowe wsparcie swoich klientów oferując obsługę prawną połączoną z praktyczną poradą biznesową. Firma aktywnie uczestniczy w konsultacjach projektowanych aktów prawnych oraz czynnie współpracuje z organizacjami przedsiębiorców i stowarzyszeń branżowych. Prawnicy Osborne Clarke są autorami wielu publikacji i artykułów w wydawnictwach fachowych i mediach ekonomicznych. Aktywnie angażują się także w kształcenie młodych prawników w kluczowych obszarach prawa i biznesu.

ETL Global

ETL GLOBAL to międzynarodowa sieć firm doradczych i jeden z liderów europejskiego rynku usług doradczych dla klientów międzynarodowych. Łącząc doświadczenie i kompetencje z ETL GLOBAL dążymy do zbudowania silnej pozycji w regionie Europy Środkowo-Wschodniej, wykorzystując globalne i lokalne rozwiązania technologiczne oraz wiedzę. Oprócz spójności podejścia biznesowego, wspólnie stawiamy na odważne działania, innowacyjność i jakość – to wartości, które determinują naszą wspólną ścieżkę międzynarodowego rozwoju.

Krajowa Izba Doradców Podatkowych

Krajowa Izba Doradców Podatkowych jest obowiązkowym samorządem zawodowym doradców podatkowych powołanym 1 stycznia 1997 r. ustawą o doradztwie podatkowym z dnia 5 lipca 1996 r., której członkami są wyłącznie doradcy podatkowi. MDDP jest aktywnym członkiem samorządu zawodowego. W obecnej kadencji Ania Misiak ponownie została członkiem Krajowej Rady Doradców Podatkowych, a Tomasz Michalik był Przewodniczącym KRDP w latach 2010-2014

Rada Podatkowa Konfederacji Lewiatan

Rada Podatkowa stanowi reprezentatywne dla przedsiębiorców forum wyrażania poglądów na temat prawa podatkowego, do którego należy 150 osób, w tym m.in. eksperci i menedżerowie podatkowi, dyrektorzy finansowi, doradcy podatkowi i radcy prawni z 37 branż.
Celem działania rady jest proponowanie i przekonywanie do dokonywania w prawie podatkowym zmian służących poprawie jakości tego prawa oraz kreowaniu rozwiązań korzystnych dla przedsiębiorców i tym samym dla rozwoju gospodarczego.
MDDP jest członkiem Rady Podatkowej, a w skład Prezydium Rady wchodzą: Tomasz Michalik i Anna Misiak.

VAT Expert Group

Grupa Ekspertów ds. VAT powołana i pracująca przy Komisji Europejskiej składa się z ekspertów podatku VAT oraz organizacji reprezentujących przedsiębiorstwa w całej Europie, których wiedza i doświadczenie mogą pomóc w opracowaniu i wdrażaniu polityk dotyczących podatku VAT w Unii Europejskiej. MDDP jest jedynym polskim członkiem w tej grupie i pracuje w niej już czwartą kadencję. To dla nas ogromne wyróżnienie i zobowiązanie, bo celem Grupy jest praca nad propozycjami i projektami zmian w unijnych przepisach dotyczących VAT, co ma ogromny wpływ na funkcjonowanie także polskich przedsiębiorców.

BPCC

Polsko-Brytyjska Izba Handlowa (BPCC) jest wiodącą i jedną z najbardziej aktywnych izb w Polsce. Celem organizacji jest wspieranie rozwoju polsko-brytyjskiej współpracy gospodarczej oraz inwestycji w Polsce i Wielkiej Brytanii. BPCC wspiera tworzenie lepszych relacji biznesowych poprzez regularne spotkania z przedstawicielami polskich firm prywatnych i firm z sektora publicznego. MDDP jest członkiem Izby od stycznia 2022 r.

ULI

Urban Land Institute (ULI) jest najstarszą i największą na świecie badawczo-edukacyjną organizacją non-profit, zrzeszającą ekspertów ze wszystkich dziedzin związanych z zarządzaniem nieruchomościami oraz użytkowaniem gruntów, której MDDP jest Partnerem Strategicznym. ULI promuje odpowiedzialny rozwój sektora nieruchomości, wspiera badania i edukację w tym segmencie oraz wpływa na kształt branży na całym świecie.

IAB

Związek Pracodawców Branży Internetowej IAB Polska istnieje na polskim rynku interaktywnym technologicznym i reklamowym od 2000 roku. Misją związku jest wspieranie działalności uczestników rynku komunikacji interaktywnej oraz popularyzacja Internetu jako efektywnego medium poprzez działania promocyjne, badawcze, edukacyjne i ochronę prawną. MDDP dołączyło do organizacji w 2019 roku. MDDP wspiera IAB w zakresie informowania i analizowania zagadnień związanych ze zmianami w prawie podatkowym oraz ich wpływem na branżę internetową.

Executive Club

Executive Club jest organizacją biznesową zrzeszającą przedstawicieli najwyższej kadry zarządzającej, reprezentujących najważniejsze polskie i międzynarodowe przedsiębiorstwa. Celem Executive Club jest stworzenie w Polsce środowiska wspierającego top management w doskonaleniu metod i praktyk biznesowych. MDDP jest członkiem Executive Club od stycznia 2020 r.

PUIG

Polsko-Ukraińska Izba Gospodarcza (PUIG) jest centrum wiedzy, wsparcia i inspiracji, a także ośrodkiem wymiany doświadczeń i kontaktów na rzecz współpracy polsko-ukraińskiej. Celem PUIG jest reprezentowanie ukraińskich inwestorów w Polsce i polskich na Ukrainie oraz umożliwienie współpracy z polskimi, ukraińskimi i międzynarodowymi organizacjami biznesowymi. Izba zrzesza ponad 350 firm, które mają możliwość współpracy w 15 komisjach branżowych.