Z kim współpracujemy

Osborne Clarke

Osborne Clarke to międzynarodowa kancelaria prawna, którą tworzy ponad 1300 prawników pracujących w 26 biurach na świecie (m.in. w Belgii, Chinach, Francji, Hiszpanii, Niemczech, Singapurze, Wielkiej Brytanii, USA, we Włoszech i w Polsce). Jej usługi prawne skupiają się wokół trzech głównych trendów gospodarczych: dekarbonizacji, digitalizacji i dynamicznego rozwoju miast. Eksperci Osborne Clarke łączą wiedzę prawniczą i wieloletnie doświadczenie ze zrozumieniem potrzeb i celów biznesowych swoich klientów. Dzięki podejściu sektorowemu w świadczeniu usług prawnych służą klientom pomocą w rozwiązywaniu zarówno bieżących problemów, jak i tych, z którymi zetkną się dopiero w przyszłości.

W Polsce ponad 60-osobowy zespół kancelarii Osborne Clarke Poland koncentruje się na obsłudze firm z branży nowych technologii, energetyki (także odnawialnej), infrastruktury, nieruchomości, usług finansowych, a także funduszy inwestycyjnych oraz podmiotów venture capital i private equity. Kancelaria stawia na kompleksowe wsparcie swoich klientów oferując obsługę prawną połączoną z praktyczną poradą biznesową. Firma aktywnie uczestniczy w konsultacjach projektowanych aktów prawnych oraz czynnie współpracuje z organizacjami przedsiębiorców i stowarzyszeń branżowych. Prawnicy Osborne Clarke są autorami wielu publikacji i artykułów w wydawnictwach fachowych i mediach ekonomicznych. Aktywnie angażują się także w kształcenie młodych prawników w kluczowych obszarach prawa i biznesu.

ETL Global

ETL GLOBAL to międzynarodowa sieć firm doradczych i jeden z liderów europejskiego rynku usług doradczych dla klientów międzynarodowych. Łącząc doświadczenie i kompetencje z ETL GLOBAL dążymy do zbudowania silnej pozycji w regionie Europy Środkowo-Wschodniej, wykorzystując globalne i lokalne rozwiązania technologiczne oraz wiedzę. Oprócz spójności podejścia biznesowego, wspólnie stawiamy na odważne działania, innowacyjność i jakość – to wartości, które determinują naszą wspólną ścieżkę międzynarodowego rozwoju.

Krajowa Izba Doradców Podatkowych

Krajowa Izba Doradców Podatkowych jest obowiązkowym samorządem zawodowym doradców podatkowych powołanym 1 stycznia 1997 r. ustawą o doradztwie podatkowym z dnia 5 lipca 1996 r., której członkami są wyłącznie doradcy podatkowi. MDDP jest aktywnym członkiem samorządu zawodowego. W obecnej kadencji Ania Misiak ponownie została członkiem Krajowej Rady Doradców Podatkowych, a Tomasz Michalik był Przewodniczącym KRDP w latach 2010-2014

Rada Podatkowa Konfederacji Lewiatan

Rada Podatkowa stanowi reprezentatywne dla przedsiębiorców forum wyrażania poglądów na temat prawa podatkowego, do którego należy 150 osób, w tym m.in. eksperci i menedżerowie podatkowi, dyrektorzy finansowi, doradcy podatkowi i radcy prawni z 37 branż.
Celem działania rady jest proponowanie i przekonywanie do dokonywania w prawie podatkowym zmian służących poprawie jakości tego prawa oraz kreowaniu rozwiązań korzystnych dla przedsiębiorców i tym samym dla rozwoju gospodarczego.
MDDP jest członkiem Rady Podatkowej, a w skład Prezydium Rady wchodzą: Tomasz Michalik i Anna Misiak.

VAT Expert Group

Grupa Ekspertów ds. VAT powołana i pracująca przy Komisji Europejskiej składa się z ekspertów podatku VAT oraz organizacji reprezentujących przedsiębiorstwa w całej Europie, których wiedza i doświadczenie mogą pomóc w opracowaniu i wdrażaniu polityk dotyczących podatku VAT w Unii Europejskiej. MDDP jest jedynym polskim członkiem w tej grupie i pracuje w niej już czwartą kadencję. To dla nas ogromne wyróżnienie i zobowiązanie, bo celem Grupy jest praca nad propozycjami i projektami zmian w unijnych przepisach dotyczących VAT, co ma ogromny wpływ na funkcjonowanie także polskich przedsiębiorców.

BPCC

Polsko-Brytyjska Izba Handlowa (BPCC) jest wiodącą i jedną z najbardziej aktywnych izb w Polsce. Celem organizacji jest wspieranie rozwoju polsko-brytyjskiej współpracy gospodarczej oraz inwestycji w Polsce i Wielkiej Brytanii. BPCC wspiera tworzenie lepszych relacji biznesowych poprzez regularne spotkania z przedstawicielami polskich firm prywatnych i firm z sektora publicznego. MDDP jest członkiem Izby od stycznia 2022 r.

ULI

Urban Land Institute (ULI) jest najstarszą i największą na świecie badawczo-edukacyjną organizacją non-profit, zrzeszającą ekspertów ze wszystkich dziedzin związanych z zarządzaniem nieruchomościami oraz użytkowaniem gruntów, której MDDP jest Partnerem Strategicznym. ULI promuje odpowiedzialny rozwój sektora nieruchomości, wspiera badania i edukację w tym segmencie oraz wpływa na kształt branży na całym świecie.

Belgian Business Chamber

Belgijska Izba Gospodarcza (Belgian Business Chamber), której członkiem jest MDDP, jest organizacją pozarządową, działającą od 1992 roku, której misją jest budowanie sprzyjających warunków dla współpracy gospodarczej między firmami z obu państw oraz promocja Belgii w Polsce. W celu realizacji swojej misji Izba organizuje m.in. spotkania typu Business Mixer, Speed Business Meeting i Business Breakfast, konferencje, seminaria i szkolenia.

IAB

Związek Pracodawców Branży Internetowej IAB Polska istnieje na polskim rynku interaktywnym technologicznym i reklamowym od 2000 roku. Misją związku jest wspieranie działalności uczestników rynku komunikacji interaktywnej oraz popularyzacja Internetu jako efektywnego medium poprzez działania promocyjne, badawcze, edukacyjne i ochronę prawną. MDDP dołączyło do organizacji w 2019 roku. MDDP wspiera IAB w zakresie informowania i analizowania zagadnień związanych ze zmianami w prawie podatkowym oraz ich wpływem na branżę internetową.

Executive Club

Executive Club jest organizacją biznesową zrzeszającą przedstawicieli najwyższej kadry zarządzającej, reprezentujących najważniejsze polskie i międzynarodowe przedsiębiorstwa. Celem Executive Club jest stworzenie w Polsce środowiska wspierającego top management w doskonaleniu metod i praktyk biznesowych. MDDP jest członkiem Executive Club od stycznia 2020 r.

PUIG

Polsko-Ukraińska Izba Gospodarcza (PUIG) jest centrum wiedzy, wsparcia i inspiracji, a także ośrodkiem wymiany doświadczeń i kontaktów na rzecz współpracy polsko-ukraińskiej. Celem PUIG jest reprezentowanie ukraińskich inwestorów w Polsce i polskich na Ukrainie oraz umożliwienie współpracy z polskimi, ukraińskimi i międzynarodowymi organizacjami biznesowymi. Izba zrzesza ponad 350 firm, które mają możliwość współpracy w 15 komisjach branżowych.