Z kim współpracujemy

Osborne Clarke

Osborne Clarke to międzynarodowa kancelaria prawna, którą tworzy ponad 1300 prawników pracujących w 26 biurach na całym świecie. Jej usługi prawne skupiają się wokół trzech głównych trendów gospodarczych: dekarbonizacji, digitalizacji i dynamicznym rozwoju miast. Ponad 30-osobowy zespół kancelarii Osborne Clarke Poland koncentruje się na obsłudze firm z branży nowych technologii, energetyki, infrastruktury, nieruchomości, usług finansowych, a także funduszy inwestycyjnych oraz podmiotów venture capital i private equity.
WIĘCEJ o Osborne Clarke

ETL Global

ETL GLOBAL to międzynarodowa sieć firm doradczych i jeden z liderów europejskiego rynku doradztwa dla międzynarodowych klientów. Dzięki połączeniu doświadczenia i kompetencji MDDP oraz ETL GLOBAL zamierzają zbudować silną pozycję w regionie Europy Środkowo-Wschodniej, wykorzystując globalny i lokalny know-how oraz rozwiązania technologiczne. Poza zbieżnością podejścia biznesowego obie firmy stawiają na odwagę, innowacyjność i jakość – to właśnie te wartości zadecydowały o dalszej wspólnej ścieżce międzynarodowego rozwoju.
WIĘCEJ o ETL Global

Krajowa Izba Doradców Podatkowych

Krajowa Izba Doradców Podatkowych jest obowiązkowym samorządem zawodowym doradców podatkowych powołanym 1 stycznia 1997 r. ustawą o doradztwie podatkowym z dnia 5 lipca 1996 r., której członkami są wyłącznie doradcy podatkowi. MDDP jest aktywnym członkiem samorządu zawodowego. W obecnej kadencji Ania Misiak ponownie została członkiem Krajowej Rady Doradców Podatkowych, a Tomasz Michalik był Przewodniczącym KRDP w latach 2010-2014
WIĘCEJ o KIDP

Rada Podatkowa Konfederacji Lewiatan

Rada Podatkowa stanowi reprezentatywne dla przedsiębiorców forum wyrażania poglądów na temat prawa podatkowego, do którego należy 150 osób, w tym m.in. eksperci i menedżerowie podatkowi, dyrektorzy finansowi, doradcy podatkowi i radcy prawni z 37 branż.
Celem działania rady jest proponowanie i przekonywanie do dokonywania w prawie podatkowym zmian służących poprawie jakości tego prawa oraz kreowaniu rozwiązań korzystnych dla przedsiębiorców i tym samym dla rozwoju gospodarczego.
MDDP jest członkiem Rady Podatkowej, a w skład Prezydium Rady wchodzą:
Tomasz Michalik i Anna Misiak.
WIĘCEJ o Radzie Podatkowej

VAT Expert Group

Grupa Ekspertów ds. VAT powołana i pracująca przy Komisji Europejskiej składa się z ekspertów podatku VAT oraz organizacji reprezentujących przedsiębiorstwa w całej Europie, których wiedza i doświadczenie mogą pomóc w opracowaniu i wdrażaniu polityk dotyczących podatku VAT w Unii Europejskiej.
MDDP jest jedynym polskim członkiem w tej grupie i pracuje w niej już czwartą kadencję. To dla nas ogromne wyróżnienie i zobowiązanie, bo celem Grupy jest praca nad propozycjami i projektami zmian w unijnych przepisach dotyczących VAT, co ma ogromny wpływ na funkcjonowanie także polskich przedsiębiorców.
VAT Expert Group

Polsko-Brytyjska izba handlowa (BPCC)

Polsko-Brytyjska izba handlowa (BPCC ) jest wiodącą i jedną z najbardziej aktywnych izb w Polsce. Celem organizacji jest wspieranie rozwoju polsko-brytyjskiej współpracy gospodarczej oraz inwestycji w Polsce i Wielkiej Brytanii. Grupy Robocze BPCC pomagają tworzyć lepsze relacje biznesowe poprzez regularne spotkania z przedstawicielami polskiego biznesu i firm z sektora publicznego. MDDP jest członkiem izby od stycznia 2022 roku
WIĘCEJ o BPCC

Urban Land Institute (ULI)

Urban Land Institute (ULI) jest najstarszą i największą na świecie badawczo-edukacyjną organizacją non-profit, zrzeszającą ekspertów ze wszystkich dziedzin związanych z zarządzaniem nieruchomościami oraz użytkowaniem gruntów, której MDDP jest Partnerem Strategicznym.
ULI promuje odpowiedzialny rozwój sektora nieruchomości, wspiera badania i edukację w tym segmencie oraz wpływa na kształt branży na całym świecie.
WIĘCEJ o ULI

Polsko-Ukraińska Izba Gospodarcza (PUIG)

Polsko-Ukraińska Izba Gospodarcza (PUIG) jest organizacją, której celem jest bycie centrum wiedzy, wsparcia, inspiracji oraz wymiany doświadczeń i kontaktów, które służą rozwojowi polsko-ukraińskiej współpracy. Celem Izby jest reprezentowanie ukraińskich inwestorów w Polsce i Polskich w Ukrainie oraz zapewnienie współpracy z polskimi, ukraińskimi i międzynarodowymi organizacjami. PUIG zrzesza ponad 350 firm, które mają możliwość współpracy w 15 komitetach branżowych.
WIĘCEJ o PUIG

Belgijska Izba Gospodarcza (Belgian Business Chamber)

Belgijska Izba Gospodarcza (Belgian Business Chamber), której członkiem jest MDDP, jest organizacją pozarządową, działającą od 1992 roku, której misją jest budowanie sprzyjających warunków dla współpracy gospodarczej między firmami z obu państw oraz promocja Belgii w Polsce. W celu realizacji swojej misji Izba organizuje m.in. spotkania typu Business Mixer, Speed Business Meeting i Business Breakfast, konferencje, seminaria i szkolenia.
WIĘCEJ o Belgijskiej Izbie Gospodarczej

IAB

Związek Pracodawców Branży Internetowej IAB Polska istnieje na polskim rynku interaktywnym technologicznym i reklamowym od 2000 roku. Misją związku jest wspieranie działalności uczestników rynku komunikacji interaktywnej oraz popularyzacja Internetu jako efektywnego medium poprzez działania promocyjne, badawcze, edukacyjne i ochronę prawną.

MDDP dołączyło do organizacji w 2019 roku. MDDP wspiera IAB w zakresie informowania i analizowania zagadnień związanych ze zmianami w prawie podatkowym oraz ich wpływem na branżę internetową.

WIĘCEJ o IAB

Executive Club

Executive Club jest organizacją biznesową zrzeszającą przedstawicieli najwyższej kadry zarządzającej, reprezentujących najważniejsze polskie i międzynarodowe przedsiębiorstwa.
Celem Executive Club jest stworzenie w Polsce środowiska wspierającego top management w doskonaleniu metod i praktyk biznesowych.

MDDP jest członkiem Executive Club od stycznia 2020 r.

WIĘCEJ o Executive Club

RATUJ BIZNES

Kryzys ekonomiczny wywołany pandemią koronawirusa dotknęł wiele firm, w tym przedsiębiorstwa z sektora MŚP, które potrzebują szybkiego i realnego działania, by przetrwać. Eksperci podatkowi i prawni MDDP dołączyli do akcji #RatujBiznes prowadzonej przez Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców i pro bono świadczą pomoc prawno-podatkową przedsiębiorcom z sektora MŚP dotkniętych obecną sytuacją gospodarczą spowodowaną koronawirusem. W ramach akcji informujemy o przysługujących im instrumentach wsparcia w zakresie należności publicznoprawnych oraz udzielamy pomocy prawnej w zakresie przygotowania i złożenia wniosków o wsparcie.
WIĘCEJ o akcji #RATUJBIZNES