Fundusze inwestycyjne i inwestorzy instytucjonalni

Stale zmieniające się otoczenie podatkowe wymaga od inwestorów dużej uważności w tym obszarze już od pierwszego etapu realizacji inwestycji. Nasi eksperci zajmują się kompleksowym doradztwem podatkowym zarówno dla funduszy inwestycyjnych, funduszy private equity, venture capital, jak i spółek będących przedmiotem inwestycji (“target”).

Oferujemy kompleksowe doradztwo podatkowe obejmujące doradztwo transakcyjne, doradztwo potransakcyjne i bieżące kompleksowe wsparcie podatkowe. Zespół Doradztwa Podatkowego MDDP blisko współpracuje z zespołami prawnymi Osborne Clarke, finansowymi MDDP Corporate Finance oraz księgowymi MDDP Outsourcing. Nasze wsparcie obejmuje zarówno wsparcie lokalne, jak i międzynarodowe przy  współpracy  z wiodącymi europejskimi i światowymi firmami doradczymi oraz kancelariami prawnymi.

Dla kogo?

Nasze wsparcie obejmuje reprezentowanie zarówno funduszy, jak i właścicieli spółek, w które te fundusze inwestują.

Fundusze inwestycyjne

Private equity

Venture capital

Inwestorzy branżowi

Start-upy

Wspólnicy

Jak możemy pomóc?

Doradztwo transakcyjne

Zapewniamy wsparcie w zakresie doradztwa podatkowego na wszystkich etapach, w tym:

 • Podatkowa strukturyzacja transakcji: planowanie i wsparcie przy tworzeniu krajowych i międzynarodowych struktur inwestycyjnych wraz z określeniem ich konsekwencji podatkowych (ze szczególnym uwzględnieniem możliwych form finansowania), wskazaniem ryzyk oraz rekomendacji
 • M&A: badania due diligence na zlecenie kupującego oraz vendor due diligence w związku z transakcjami dotyczącymi udziałów (share deal), aktywów (asset deal) lub przedsiębiorstwa / zorganizowanej części przedsiębiorstwa (transfer of going concern),
 • Weryfikacja dokumentacji transakcyjnej: zabezpieczenie transakcji od strony podatkowej, finansowej oraz prawnej poprzez wprowadzenie odpowiednich zapisów umownych oraz klauzul gwarancyjnych i odszkodowawczych
 • Wsparcie negocjacyjne: zapewnienie bieżącego wsparcia w negocjacjach zapisów dokumentacji transakcyjnej w celu zapewnienia bezpieczeństwa podatkowego, finansowego i prawnego przy jednoczesnym osiągnięciu przyjętych celów biznesowych
 • Podatkowa weryfikacja modeli finansowych: uwzględnienie spodziewanych obciążeń podatkowych oraz możliwości rozliczenia aktywów podatkowych
 • Reorganizacje: wsparcie prawno-podatkowe w ramach analizy możliwych modeli restrukturyzacji biznesowych oraz implementacja wybranych modeli.
 • Memoranda podatkowe: przygotowanie podatkowych memorandów, które są przedkładane zewnętrznym instytucjom w celach transakcyjnych (przykładowo: banki i inne instytucje finansujące, brokerzy, ubezpieczyciele)
 • Interpretacje indywidualne: zabezpieczenie wybranych implikacji podatkowych związanych z przeprowadzeniem transakcji
 • Wyjście z inwestycji: strategiczne planowanie opcji wyjścia z inwestycji z uwzględnieniem podatkowych, finansowych i prawnych aspektów, dystrybucji zysku i uporządkowania struktury po dezinwestycji
 • Ceny transferowe: w ramach obszarów zapewniamy wsparcie podatkowe dotyczące cen transferowych dla rozliczeń z podmiotami powiązanymi

Doradztwo potransakcyjne

 • Analiza podatkowych skutków związanych z możliwymi formami dystrybucji zysków (ze szczególnym uwzględnieniem rozliczenia podatku u źródła)
 • Kompleksowe, bieżące doradztwo podatkowe
 • Przeglądy podatkowe
 • Co-sourcing funkcji podatkowej
 • Ustalanie modeli rozliczeń potransakcyjnych
 • Wsparcie przy reorganizacjach i restrukturyzacjach struktur inwestycyjnych
 • Analizy rynkowości rozliczeń z podmiotami poważanymi: ustalanie cen w rozliczeniach grupowych
 • Wsparcie w ubieganiu się o zawarcie porozumień cenowych (APA) w celu uzyskania decyzji z kas dot.
 • Prawidłowości rozliczeń z podmiotami powiązanymi
 • Raportowanie TP i obowiązki sprawozdawcze (“compliance“)
 • Weryfikacja obowiązków TP pod kątem zgodności z przepisami
 • Tworzenie kompleksowych umów
 • Kontrole podatkowe

Jakie branże obsługujemy?

Wśród naszych klientów znajdują się czołowe europejskie i światowe fundusze inwestycyjne, w tym fundusze specjalizujące się w inwestycjach w różnych branżach.

Branże z którymi współpracujemy:

IT

Nieruchomości

Handel

Branża produkcyjna

Energetyka, w tym OZE

Farmacja

FMCG

Branża finansowa, w tym leasing

Start-upy

TSL

Przetwórstwo

Gospodarka odpadami

Komunikacja

Inne

Zapraszam do kontaktu

Bartosz Doroszuk

Partner I Doradca podatkowy
E: bartosz.doroszuk@mddp.pl
T: (+48) 790 732 266