W CZYM MOŻEMY POMÓC?

 • Planowanie i wsparcie przy tworzeniu krajowych i międzynarodowych struktur inwestycyjnych
 • Analiza możliwych scenariuszy akwizycji wraz z zaprezentowaniem konsekwencji podatkowych
 • Zaprezentowanie możliwych scenariuszy finansowania akwizycji ze szczególnym uwzględnieniem podatkowych implikacji poszczególnych wariantów
 • Wsparcie w uzyskaniu interpretacji indywidualnych w celu zapewnienia wybranych implikacji podatkowych
 • Wsparcie w zakresie prawidłowego rozliczenia podatkowego przeprowadzanych transakcji
 • Kompleksowe przeglądy due diligence na zlecenie kupującego oraz vendor due diligence (po stronie sprzedającego) w związku z transakcjami dotyczącymi udziałów (share deal), aktywów (asset deal) lub przedsiębiorstwa / zorganizowanej części przedsiębiorstwa (transfer of going concern)
 • Analiza raportów due diligence przygotowanych przez doradców sprzedającego lub poszerzenie / uzupełnienie zakresu procedur przeprowadzonych przez doradców sprzedającego (top-up due diligence)
 • Podatkowe due diligence obejmujące gruntowną analizę i weryfikację pozycji podatkowej badanego podmiotu oraz identyfikację ryzyk podatkowych, wraz z oszacowaniem poziomu ryzyka oraz kwantyfikacją potencjalnych zaległości podatkowych
 • Wsparcie w zakresie przygotowania oraz weryfikacji umów nabycia lub sprzedaży udziałów (share purchase agreement) oraz aktywów (asset purchase agreement)
 • Opracowanie struktury transakcji
 • Identyfikacja i ocena ryzyk i potencjalnych korzyści podatkowych
 • Zabezpieczenie transakcji od strony podatkowej, finansowej oraz prawnej poprzez wprowadzenie odpowiednich zapisów umownych oraz klauzul gwarancyjnych i odszkodowawczych, w szczególności w kontekście ryzyk zidentyfikowanych na etapie due diligence
 • Negocjacje z doradcami drugiej strony transakcji w zakresie potencjalnych korekt ceny w związku ze zidentyfikowanymi ryzykami oraz zasad odpowiedzialności sprzedającego
 • Zapewnienie bieżącego wsparcia podatkowego, prawnego i finansowego na każdym etapie procesu aż do momentu sfinalizowania umowy przenoszącej własność (closing) oraz dokonania ostatecznego rozliczenia ceny sprzedaży (final price adjustment)
 • Wsparcie w zakresie poprawności rozliczenia zrealizowanych akwizycji / transakcji
 • Nadzór nad podatkowymi, finansowymi i prawnymi aspektami integracji struktury właścicielskiej / majątkowej po transakcji
 • Przygotowanie struktury pod wyjście z inwestycji i / lub dystrybucji zysku
 • Zapewnienie terminowego złożenia deklaracji i innych wymaganych informacji lub dopełnienia obowiązków notyfikacyjnych związanych z transakcją (compliance)
 • Identyfikacja możliwych modeli restrukturyzacji wraz z zaprezentowaniem konsekwencji podatkowych i kosztów przeprowadzenia poszczególnych wariantów
 • Zaprezentowanie ryzyk podatkowych związanych z poszczególnymi wariantami restrukturyzacji, wraz z oceną ich poziomu oraz wskazaniem możliwych sposobów ich zminimalizowania
 • Wsparcie przy tworzeniu uzasadnienia biznesowego dla wybranego modelu restrukturyzacji
 • Doradztwo w zakresie wyboru najbardziej efektywnego sposobu finansowania w ramach istniejącego i docelowego modelu biznesowego
 • Wsparcie prawno-podatkowe w ramach implementacji wybranego modelu restrukturyzacji (w tym przygotowanie dokumentacji transakcyjnej)
 • Bieżące monitorowanie zagadnień podatkowych związanych z restrukturyzacją
 • Wsparcie w zakresie dezinwestycji oraz likwidacji struktur krajowych i międzynarodowych
 • Wsparcie w procesie ubezpieczenia ryzyk podatkowych związanych z bieżącymi rozliczeniami lub ryzyk zidentyfikowanych na etapie due diligence pod kątem planowanej transakcji
 • Koordynacja procesu zawierania polisy ubezpieczeniowej z brokerem / ubezpieczycielem
 • Zapewnienie wsparcia w negocjacjach z brokerem lub ubezpieczycielem w kontekście zakresu i warunków ubezpieczenia

Zespół Doradztwa Transakcyjnego

Zespół Doradztwa Transakcyjnego tworzą specjaliści, których wiedza obejmuje pełen zakres zagadnień związanych z transakcjami nabycia, sprzedaży spółek i przedsiębiorstw oraz restrukturyzacji. Nasz zespół kompleksowo wspiera klientów w procesach przekształceń, fuzji, przejęć, podziałów, aportów i innych czynności restrukturyzacyjnych, a także w zakresie doradztwa transakcyjnego (w tym opracowywania optymalnej struktury transakcji). Doradzamy zarówno dla strony kupującej, jak i sprzedającej. Zapewniamy wsparcie na każdym etapie transakcji, począwszy od doradztwa przed transakcją, poprzez wsparcie stricte transakcyjne oraz aż po czynności wykonywane na etapie potransakcyjnym.

Nasz zespół ściśle współpracuje z zespołem kancelarii Osborne Clarke oraz MDDP Corporate Finance, oferując tym samym kompleksowe usługi doradztwa transakcyjnego w obszarze podatkowym, prawnym oraz finansowym. Przy realizacji projektów transgranicznych MDDP współpracuje z czołowymi europejskimi i pozaeuropejskimi kancelariami prawnymi i firmami doradczymi, dostarczając najwyższej jakości usługi, również w transakcjach międzynarodowych.

Powiązane artykuły

Bądź na bieżąco

Informacje i raporty z wielu dziedzin, aktualne informacje podatkowe, od najlepszych specjalistów zawsze na Twojej skrzynce e-mail!

ZAPISZ SIĘ NA NEWSLETTER