E-commerce

Dynamiczny rozwój gospodarki cyfrowej i handlu elektronicznego stał się podstawą dla wprowadzania coraz bardziej zróżnicowanych i innowacyjnych modeli biznesowych. Jednocześnie wraz z rozwojem tego sektora pojawiają się nowe wyzwania podatkowe, z którymi zarówno operatorzy platform sprzedaży, jak i sami sprzedawcy korzystający z takich platform muszą się mierzyć.

Nowe regulacje w zakresie e-commerce są w dużej mierze nakierowane na przeniesienie odpowiedzialności za rozliczenia podatkowe bezpośrednio na platformy cyfrowe, co oznacza dla nich kolejne wyzwania podatkowe.

Jak możemy Państwu pomóc?

Rozliczenia VAT platform handlowych (interfejsów elektronicznych)

Kompleksowe wsparcie podmiotów prowadzących platformy handlowe przy wdrożeniu rozwiązań mających na celu prawidłowe wypełnianie obowiązków związanych z rozliczeniami VAT, a w szczególności;

 • Ustalenie, czy dany podmiot musi wypełnić obowiązki dotyczące interfejsów elektronicznych (czy występuje fikcja uznanego dostawcy);
 • Wprowadzenie rozwiązań mających na celu prawidłowe udokumentowanie i rozliczenie transakcji zawieranych za pośrednictwem platform handlowych (w tym fakturowanie i stosowanie kas fiskalnych);
 • Zaprojektowanie działań mających na celu ograniczenie potencjalnej odpowiedzialności z tytułu niepobranego VAT (należyta staranność);
 • Rozliczenia w ramach procedury OSS oraz wsparcie przy rejestracji w poszczególnych państwach UE (przy braku stosowania OSS).

Pakiet VAT e-commerce i sprzedaż internetowa

 • analiza warunków, wymogów i konsekwencji transakcji z punktu widzenia sprzedawców działających za pośrednictwem platform handlowych (marketplace);
 • audyt pod kątem właściwego wypełniania obowiązków związanych z pakietem VAT e-commerce oraz kompleksowe wsparcie we wdrożeniu odpowiednich rozwiązań mających na celu prawidłowe rozliczanie transakcji e-commerce oraz transgranicznych usług;
 • wprowadzenie rozwiązań mających na celu prawidłowe rozliczanie w ramach procedury OSS.
 • wsparcie w ramach rejestracji na VAT w poszczególnych krajach (w przypadku braku zastosowania OSS);
 • wprowadzenie procedur mających na celu weryfikację przekroczenia progów sprzedaży oraz stosowanie odpowiednich stawek podatkowych;
 • Wsparcie przy wprowadzeniu zmian dotyczących gromadzenia i analizy danych o transakcjach, dostawcach, konsumentach (ewidencja) oraz zmian w zakresie systemów księgowych i fakturowania;
 • Wprowadzenie odpowiednich rozwiązań dla podmiotów świadczących transgraniczne usługi.

Rozwiązania dla importerów, przewoźników i operatorów pocztowych

 • Weryfikacja transakcji pod kątem obowiązków związanych z rozliczaniem importu towarów;
 • Analiza dotycząca możliwości skorzystania z IOSS (import one-stop-shop) oraz wsparcie we wdrożeniu rozwiązań mających na celu prawidłowe rozliczanie importu za pośrednictwem IOSS;
 • Wsparcie przy rejestracji VAT w Polsce i za granicą;
 • Analiza dotycząca możliwości stosowania procedury uproszczonej (USZ) oraz wdrożenie rozwiązań mających na celu prawidłowe rozliczenie importu od towarów przedstawianych organom celnym.

DAC7 – Wdrożenie obowiązków raportowania przez platformy cyfrowe

 • Weryfikacja w zakresie obowiązków raportowych;
 • Przygotowanie oraz wdrożenie procedur należytej staranności;
 • Wsparcie we wdrożeniu rozwiązań umożliwiających gromadzenie danych na potrzeby raportowania.

Wsparcie podatkowe w obszarze e-commerce w celu prawidłowego wypełniania obowiązków z obszaru CIT

 • planowanie – wsparcie w wyborze najbardziej efektywnego modelu funkcjonowania platformy handlowej (marketplace), analiza podatkowa planowanego modelu ;
 • implementacja – wsparcie podatkowe przy wdrażaniu wybranego modelu. Weryfikacja podatkowa umów zawartych pomiędzy sprzedawcami (merchantami) a dostawcami platform sprzedażowych oraz dostawcami usług płatniczych, regulaminów oraz innych dokumentów regulujących funkcjonowanie i korzystanie z marketplace;
 • funkcjonowanie – ocena konsekwencji podatkowych rozliczeń pomiędzy uczestnikami wdrożonego modelu marketplace.
 • pozostałe doradztwo w zakresie e-commerce, w tym analiza podatkowa przyjętych modeli rozliczeń (karty podarunkowe, subskrypcje, współpraca barterowa).

Wsparcie platform przy obowiązkach w zakresie cen transferowych

 • Identyfikacja transakcji kontrolowanych oraz przeprowadzanych z podmiotami z tzw. rajów podatkowych;
 • Analizy rentowności konkurencji w zakresie danej oferty produktowej;
 • Wsparcie w prawidłowym i terminowym wypełnieniu obowiązków dokumentacyjnych i sprawozdawczych.

Doradztwo regulacyjne

 • Analiza wpływu planowanych zmian w unijnym kodeksie celnym oraz pakiecie VAT in the Digital Age (ViDA) na Państwa działalność;
 • Konsultacje w zakresie nowych regulacji dla polskiego marketplace.

Korzyści dla klienta

Nasza oferta wsparcia podatkowego z zakresu e-commerce stanowi klucz do stabilnościefektywności w obszarze podatków.

Korzyści:

 • Zgodność z regulacjami podatkowymi
  Pomożemy Państwu zbudować bezpieczny i efektywny model biznesowy zgodny z przepisami podatkowymi. Wesprzemy w podatkowej klasyfikacji Państwa transakcji (w szczególności tych skomplikowanych i wieloetapowych) a w efekcie zapewnimy prawidłowość rozliczenia poszczególnych operacji.
 • Minimalizacja ryzyka nieprawidłowości
  Dzięki naszemu wsparciu mogą Państwo zminimalizować ryzyko nałożenia kar finansowych i pociągnięcia do odpowiedzialności prawnej związanych z nieprawidłowym rozliczaniem podatków.
 • Przeprowadzenie przez cały proces podatkowy
  MDDP przeprowadzi Państwa przez cały proces dostosowania biznesu do obowiązujących wymagać podatkowych. W szczególności zapewnimy kompleksowe wsparcie w wypełnieniu obowiązków administracyjnych i ewidencyjnych, w tym w rejestracji w innych krajach lub dostosowaniu działalności do procedur ograniczających konieczność rejestracji i raportowania VAT w innych krajach.

Zapraszamy do kontaktu

Paweł Goś

Partner | Doradca podatkowy
E: pawel.gos@mddp.pl
T: (+48) 602 704 577

Klaudyna Matusiak-Frey

Starszy Konsultant | Doradca podatkowy
E: klaudyna.matusiak-frey@mddp.pl
T: (+48) 503 972 897