W CZYM MOŻEMY POMÓC?

 • Analiza bieżącej działalności przedsiębiorstwa oraz określenie prawidłowości stosowanego sposobu opodatkowania VAT
 • Pomoc w określeniu najlepszej struktury biznesowej, ze szczególnym uwzględnieniem konsekwencji podatkowych VAT planowanych działań
 • Analiza umów, określenie prawidłowego sposobu rozliczenia kontraktów, ich etapów oraz udokumentowania transakcji
 • Analiza konsekwencji wdrażanych rozwiązań i identyfikacja obszarów ryzyka
 • Opodatkowanie transakcji transgranicznych – identyfikacja prawidłowego sposobu rozliczenia transakcji trójstronnych oraz łańcuchowych
 • Doradztwo w zakresie opodatkowania VAT transakcji sprzedaży nieruchomości komercyjnych
 • Doradztwo na rzecz klientów rozpoczynających działalność na rynkach zagranicznych – opracowanie optymalnych łańcuchów dostaw towarów i dokumentowania w obrocie międzynarodowym
 • Wsparcie podatkowe przy kwestii stałego miejsca prowadzenia działalności w VAT (FE)
 • Przeprowadzenie przeglądu podatkowego obejmującego ocenę prawidłowości rozliczeń podatkowych, identyfikację ryzyk, analizę procedur i procesów wpływających na podatkową sytuację przedsiębiorstwa
 • Wdrażanie metodyki należytej staranności poprzez zaprojektowanie procedur dostosowanych do skali i charakteru działalności przedsiębiorstwa
 • Badanie typu due diligence mające na celu określenie kondycji przedsiębiorstwa, m.in. w związku z planowanymi transakcjami M&A
 • Doradztwo w zakresie podatku VAT uwzględniające specyfikę danej branży, w tym m.in. specjalizacja w zakresie sektora publicznego (jednostki samorządu terytorialnego oraz branży nieruchomości, budowlanej, FMCG, telekomunikacyjnej, informatycznej, farmaceutycznej czy motoryzacyjnej)
 • Występowanie w imieniu podatników z wnioskiem o wydanie interpretacji indywidualnej oraz Wiążącej Informacji Stawkowej
 • Identyfikacja obszarów istotnych ryzyk podatkowych w przedsiębiorstwie, określenie procesów minimalizujących ryzyka oraz wsparcie przy wdrażaniu tych procesów
 • Opracowanie i przygotowanie wdrożenia procedur podatkowych pozwalających na zarządzenie ryzykiem powstania zaległości podatkowych oraz odpowiedzialności karnej skarbowej, zminimalizowanie sankcji oraz umożliwienie efektywnej kontroli zarządczej
 • Praktyczna analiza zmian legislacyjnych i zindywidualizowana identyfikacja konsekwencji dla danego podmiotu
 • VAT Compliance – usługi polegające na prowadzeniu rozliczeń podatku VAT w Polsce, w tym prowadzeniu rejestrów VAT Spółki, przygotowaniu i składaniu deklaracji VAT, JPK, a także zgłoszeń Intrastat
 • Wsparcie podmiotów zagranicznych zarejestrowanych dla celów podatku VAT w Polsce – analiza strukturalna, konsekwencje podatkowe prowadzonej w Polsce działalności i traktowanie VAT dokonywanych transakcji
 • Procedury i procesy pozwalające na zachowanie zgodności z polskim systemem VAT i integralności z systemem kraju siedziby
 • Wsparcie przedsiębiorców w toku czynności sprawdzających, kontroli podatkowych
 • Reprezentacja podatników przed organami administracji skarbowej oraz sądami administracyjnymi – w toku postępowań podatkowych i sądowoadministracyjnych, a także postępowań egzekucyjnych
 • VATcheck – aplikacja do weryfikacji JPK VAT
 • NIPcheck – automatyczna weryfikacja NIP i VAT UE
 • SAFETYcheck – aplikacja do zachowania należytej staranności
 • checkJPK – automatyczna analiza i weryfikacja danych zawartych w plikach JPK
 • Kompleksowe wsparcie w przygotowaniu wniosków o zwrot podatku VAT, (poniesiony w krajach Unii Europejskiej, a także w krajach, gdzie możliwy jest taki zwrot), asysta przy procesie dochodzenia zwrotu VAT
 • Asysta przy procesie dochodzenia zwrotu VAT
 • Pomoc w dostosowania organizacji branżowej do wymogów regulacyjnych,
 • Reprezentacja w dyskusjach, konsultacjach społecznych
 • Reprezentacja w procesie legislacyjnym
 • Przygotowanie analizy pozwalającej na określenie sytuacji ekonomicznej i prawnej organizacji

Zespół VAT MDDP

Zespół VAT MDDP to jeden z największych i najbardziej utytułowanych, specjalistycznych  zespołów podatkowych w Polsce. Wszyscy czterej partnerzy Zespołu VAT znajdują się na liście najlepszych specjalistów VAT – „Indirect Tax Leaders” przygotowywanej przez prestiżowy tytuł International Tax Review, co czyni MDDP liderem podatków pośrednich w Polsce. MDDP jest jedynym podmiotem z Polski zaproszonym do Grupy Ekspertów ds. VAT powołanej przez Komisję Europejską.

Zespół kompleksowo zajmuje się polskim i europejskim podatkiem, jego członkowie są ekspertami sejmowymi, ekspertami organizacji przedsiębiorców oraz organizacji i stowarzyszeń branżowych, a także autorami wielu publikacji dotyczących VAT, w tym m.in. komentarza do ustawy o VAT (mającego już 15 aktualizowanych wydań) i wielu innych książek dot. VAT.

Powiązane artykuły

Bądź na bieżąco

Informacje i raporty z wielu dziedzin, aktualne informacje podatkowe, od najlepszych specjalistów zawsze na Twojej skrzynce e-mail!

ZAPISZ SIĘ NA NEWSLETTER