Zarządzanie ryzykiem podatkowym

Ostatnie lata przyniosły wiele zmian, których celem jest zwiększenie integralności systemów podatkowych, zapewnienie transparentności i zwalczanie unikania opodatkowania. Zaostrzenie przepisów spowodowało również wzmożoną aktywność organów w zakresie kontroli skarbowych i zwiększenie liczby postępowań podatkowych.

W myśl zasady „nie tylko leczyć, ale przede wszystkim zapobiegać” oferujemy Państwu kompleksowe doradztwo obejmujące wszystkie kwestie związane z potencjalnym ryzykiem podatkowym. Dzięki połączeniu usług dotyczących procedur, współdziałania z organami oraz reprezentacji w ramach postępowań zapewniamy Państwu poczucie pewności i bezpieczeństwa na wypadek kontroli. Co szczególnie istotne, przeprowadzamy audyt ryzyk dla członków zarządu, co pozwoli zwiększyć poziom ich bezpieczeństwa.

Korzyści:

  • Wsparcie na każdym etapie zarządzania ryzykiem podatkowym – od opracowania niezbędnych procedur, przez reprezentacje podczas postępowań i kontroli, po wdrożenie mechanizmów zapobiegawczych.
  • Efektywna współpraca z organami podatkowymi.
  • Pełen zakres pomocy prawnej i reprezentacja w postępowaniach przed organami podatkowymi, celno-skarbowymi, sądami administracyjnymi i TSUE.

Wspieramy klientów:

Procedury podatkowe, szkolenia i audyty sprawdzające

Współpraca z organami podatkowymi

Reprezentowanie przed organami podatkowymi i sądami

Korekty i wdrożenie rozwiązań minimalizujących ryzyka podatkowe

PRZED rozpoczęciem czynności organów podatkowych

W TRAKCIE kontroli i postępowań podatkowych i sądowych

PO zakończeniu aktywności organów podatkowych

Powiązane usługi

Zapraszamy do kontaktu

Tomasz Michalik

Partner | Doradca podatkowy | Szef zespołu VAT
E: tomasz.michalik@mddp.pl
T: +48 501 733 720

Gniewomir Parzyjagła

Starszy Menedżer | Radca prawny
E: gniewomir.parzyjagla@mddp.pl
T: +48 664 718 736

Paweł Goś

Partner | Doradca podatkowy
E: pawel.gos@mddp.pl
T: +48 602 704 577

Magdalena Marciniak

Partner | Doradca podatkowy | Szef zespołu cen transferowych
E: magdalena.marciniak@mddp.pl
T: +48 665 746 360

Jakub Warnieło

Starszy Menedżer | Doradca podatkowy | Szef zespołu postępowań podatkowych i sądowych
E: jakub.warnielo@mddp.pl
T: +48 600 816 431