Biznes OZE w Polsce

Prawno-finansowe aspekty prowadzenia projektów

Rozwój energetyki rozproszonej, transformacja sektora energetycznego oraz szybki wzrost nowych technologii – uczestnicy rynku energii stoją przed nowymi wyzwaniami. W ślad za tym trendem zmieniają się przepisy, które inwestorom branży OZE sprawiają wiele wyzwań, szczególnie w zakresie rozliczania podatku od nieruchomości, podatku CIT/PIT, VAT, akcyzy oraz cen transferowych.

Nasi eksperci pracujący z podmiotami z sektora zielonej energii świadczą pełny zakres wyspecjalizowanych usług podatkowych i prawnych (przy współpracy z międzynarodową kancelarią prawną), dzięki czemu oferujemy kompleksowe wsparcie dla podmiotów działających w branży OZE, na każdym etapie ich działalności oraz rozwoju projektów.

Nasze doradztwo w dziedzinie energetyki odnawialnej kierujemy do przedsiębiorców, którzy chcą wykorzystać szanse, jakie daje obecny rynek OZE na terytorium Polski. Wśród podmiotów zainteresowanych wszechstronną obsługą działalności w branży OZE są inwestorzy, indywidualni producenci energii odnawialnej, przedsiębiorstwa energetyczne, deweloperzy, czy też fundusze typu private equity.

Dzięki naszemu wsparciu, inwestorzy z branży OZE mogą skupić się na realizacji swoich celów biznesowych, podczas gdy nasi doradcy zajmą się wypracowaniem praktycznych i dostosowanych do potrzeb klienta rozwiązań prawnych i podatkowych.

Dlaczego Polska?

Docelowo w Polsce do 2040 roku zakłada się następujące cele dotyczące produkcji energii elektrycznej:

ok.

będą stanowiły zeroemisyjne źródła
(odnawialne źródła energii i energia jądrowa)

ok.

 z energii odnawialnej

Niemal

 z energii jądrowej

Do 2030 roku, należy spodziewać się wzrostu mocy w sektorach energii słonecznej (fotowoltaika) oraz 
w energetyce wiatrowej na lądzie o ponad 150% w porównaniu do roku 2022.

Energia odnawialna musi zająć miejsce, które dotychczas zajmowała energia pochodząca z węgla, charakteryzująca
się wysokimi emisjami szkodliwych substancji i coraz mniejszą opłacalnością.

Energetyka wiatrowa w Polsce

Polski rynek wiatrowy dynamicznie rośnie i prognozy wskazują na kontynuację tego trendu w nadchodzących latach. Rok 2023 przynosi pozytywne wieści dla energetyki wiatrowej, dzięki liberalizacji ustawy 10H i postępującym pracom nad farmami wiatrowymi na Bałtyku. Pomimo optymizmu, wciąż istnieje wiele wyzwań.

Obecnie transformacja energetyczna Unii Europejskiej, w tym Polski, to wyścig z czasem i innymi rynkami. Propozycja aktualizacji do PEP2040 opracowana przez resort klimatu zakłada czterokrotny wzrost mocy z OZE, z 68% mocy zainstalowanych w Krajowym Systemie Elektroenergetycznym i ponad 50% udziału w produkcji energii elektrycznej. Taki ambitny cel dekarbonizacji otwiera drogę do znaczących zmian w polskim miksie energetycznym.

Fotowoltaika w Polsce

Polska umocniła swoją pozycję na rynku energetycznym, dodając w ubiegłym roku niemal 4,8 GW nowych mocy, co plasuje ją na drugim miejscu w Unii Europejskiej, po Niemczech, pod względem wielkości rynku.

Przewiduje się, że do końca 2025 roku Polska osiągnie moc 26,8 GW w systemie energetycznym dzięki zainstalowanym instalacjom fotowoltaicznym. To umożliwi Polsce zajęcie miejsca w pierwszej trójce państw Unii Europejskiej pod względem łącznej zainstalowanej mocy, a także stanowić czwarte miejsce w Europie pod względem produkcji energii elektrycznej z paneli słonecznych.

Jak możemy pomóc?

Przy wprowadzeniu do Polski inwestora z branży OZE pomagamy w załatwieniu wszelkich formalności związanych z wyborem formy prawnej i podatkowej, rejestracją firmy, pozyskaniu niezbędnych dokumentów i uzyskaniu odpowiednich zezwoleń, ustaleniu optymalnej struktury projektów.

Wspieramy klientów również na etapie operacyjnej działalności przedsiębiorstwa wskazując praktyczne rozwiązania problemów podatkowych i prawnych, dostosowane do biznesu klienta.

Oferujemy również kompleksowe prowadzenie księgowości dla klienta.

Pomagamy w sprzedaży oraz w nabywaniu nowych aktywów i spółek projektowych zarówno doradzając w zakresie  ustrukturyzowania transakcji, jak i badaniu
due diligence w związku z akwizycjami.

Nasze doradztwo dla branży OZE

Podatki dochodowe CIT
Piotr Paśko

Partner | Doradca podatkowy
E: Piotr.Pasko@mddp.pl
T: (+48) 602 197 893

 • Dobór optymalnej formy prawnej – oferujemy kompleksowe wsparcie w zakresie doboru optymalnej formy prawnej przedsiębiorstwa z branży OZE, dostosowane do indywidualnych cech inwestorów. Pomagamy klientom zbudować odpowiednią strukturę (np. w związku z wejściem inwestora do Polski, bądź utworzeniem joint-venture co do nowych inwestycji), która umożliwi efektywną strukturę finansowania, bezpieczne wyjścia z inwestycji – i wreszcie – sprawne dystrybucje środków pieniężnych.
 • Doradztwo transakcyjne w OZE – wspieramy klientów w zakresie realizacji inwestycji i transakcji związanych z odnawialnymi źródłami energii, zapewniając ponadto doradztwo w obszarach pozyskiwania finansowania, a także analizy ryzyka i strategii biznesowych. Doradzamy przy transakcjach dotyczących samych projektów, jak i spółek realizujących te projekty, a także całych portfeli – zarówno po stronie sprzedających, jak i kupujących.
Ceny transferowe
Adrian Mroziewski

Partner
E: Adrian.Mroziewski@mddp.pl
T: (+48) 505 294 041

 • Kompleksowe doradztwo z zakresu cen transferowych w obszarze ustalenia struktury rozliczeń projektów OZE w ramach grup kapitałowych – zapewniamy doradztwo podatkowe obejmujące ustalenie rynkowego poziomu wynagrodzenia w zakresie transakcji finansowania, realizacji i utrzymania projektów OZE, zapewniając optymalne bezpieczeństwo w zakresie rozliczeń wewnątrzgrupowych.
 • Realizacja obowiązków sprawozdawczych w cenach transferowych (Compliance TP) – zajmujemy się sporządzeniem wszelkich wymaganych prawem dokumentów cen transferowych.
Ulgi podatkowe
Bartosz Głowacki

Partner | Doradca podatkowy
E: bartosz.glowacki@mddp.pl
T: +48 603 980 382

 • Ulgi podatkowe (ulga B+R, ulga na innowacyjnych pracowników, działalność w Polskiej Strefie Inwestycji, ulga na CSR) – analizujemy możliwości zastosowania ulg w podatkach dochodowych, pomagamy wdrożyć ulgi w przedsiębiorstwie oraz świadczymy pomoc podczas ich rozliczenia.
Podatek od nieruchomości i cost segregation
Rafał Kran

Partner | Doradca podatkowy
E: Rafal.Kran@mddp.pl
T: +48 693 290 919

 • Cost Segregation – świadczymy usługi rozliczania wydatków CapEx inwestycji OZE na środki trwałe (amortyzacja podatkowa i bilansowa) i dla ustalenia optymalnej podstawy opodatkowania podatkiem od nieruchomości.
 • Postępowania podatkowe – prowadzimy postępowania sporne
  i nadpłatowe podatników z organami gminnymi w zakresie rozliczeń podatku od nieruchomości (np. w zakresie właściwej stawki podatkowej czy podstawy opodatkowania).
Podatek VAT
Janina Fornalik

Partner | Doradca podatkowy
E: Janina.Fornalik@mddp.pl
T: +48 660 440 141

 • Bieżące doradztwo – kompleksowe doradztwo w zakresie VAT na każdym etapie prowadzenia działalności związanej z produkcją energii
  z odnawialnych źródeł, w tym również nabywania i sprzedaży aktywów oraz spółek.
 • Doradztwo transakcyjne w branży OZE – pomagamy inwestorom
  w transakcjach takich jak sprzedaż lub zakup nieruchomości, udziałów
  w spółkach czy umów o świadczenie usług.
 • Doradztwo w zakresie rozliczenia umów – inwestycyjnych (TSA, PMSA, turnkey contract) oraz sprzedaży energii elektrycznej (PPA oraz vPPA).
 • Pomoc w uzyskiwaniu zwrotu VAT dla spółek celowych.
 • Doradztwo związane z ustrukturyzowaniem transakcji w ramach grupy spółek pod kątem VAT – np. z wykorzystaniem opcji wyboru opodatkowania usług finansowych, utworzeniem grupy VAT.
 • Wdrożenie Krajowego Systemu Elektronicznego (KSEF) – nasza firma pomaga klientom wdrożyć KSEF, co pozwala na łatwiejszą i bardziej efektywną działalność operacyjną oraz zapewnia zgodność z wymogami stawianymi przez administrację państwową.
Akcyza
Agnieszka Kisielewska

Partner | Doradca podatkowy | Szef zespołu celno-akcyzowego
E: agnieszka.kisielewska@mddp.pl
T: +48 600 097 363

 • Bieżące doradztwo akcyzowe – na etapie przedoperacyjnym i operacyjnym w ramach działalności w branży OZE.
 • Obowiązki akcyzowe – pomagamy w określeniu obowiązków akcyzowych związanych z produkcją oraz zużyciem i/lub sprzedażą energii elektrycznej wyprodukowanej z OZE przez przedsiębiorców, osoby fizyczne i jednostki samorządu terytorialnego.
 • Zwolnienia akcyzowe – potwierdzamy możliwość zastosowania zwolnień akcyzowych w ramach działalności w branży OZE i pomagamy w ich wdrożeniu.
 • Rejestracja CRPA – wspieramy w rejestracji w Centralnym Rejestrze Podmiotów Akcyzowych (CRPA), np. w związku z realizacją obowiązków związanych z produkcją energii z OZE.
 • Prowadzenie ewidencji akcyzowych – oferujemy wsparcie przy wdrożeniu ewidencji akcyzowych, w tym w ramach Centralnej Ewidencji Wyrobów Akcyzowych (CEWA).
Prawo korporacyjne
 • Dobór optymalnej formy prawnej – oferujemy kompleksowe wsparcie
  w zakresie doboru optymalnej formy prawnej przedsiębiorstwa z branży OZE, dostosowane do indywidualnych cech inwestorów.
 • Rejestracja firmy – przygotowujemy wszystkie dokumenty korporacyjne niezbędne do rozpoczęcia działalności w Polsce oraz reprezentujemy naszych klientów przed odpowiednimi rejestrami.
#WIĘCEJ na stronie Osborne Clarke: link
Finansowanie zielonej energii
 • Obsługa transakcji finansowania – nasz zespół łączący prawników specjalizujących się w bankingu i energetyce, udziela klientom kompleksowego wsparcia podczas procesu uzyskiwania finansowania zewnętrznego. Wraz z zaawansowaniem projektu, sprawujemy nadzór nad spełnieniem warunków zawieszających i warunków następczych kontraktów finansowania inwestycji OZE.

 

#WIĘCEJ na stronie Osborne Clarke: link

Sektor energetyczny
 • Doradztwo transakcyjne w OZE – wspieramy klientów w inwestycjach
  i transakcjach związanych z energią odnawialną, oferując doradztwo finansowe, analizę ryzyka i strategii biznesowych.
 • Kompleksowe due diligence projektów OZE – zapewniamy pomoc
  w procesie weryfikacji dokumentacji projektowej dla elektrowni fotowoltaicznych, wiatrowych, biogazowni i magazynów energii elektrycznej.
 • Doradztwo w zakresie umów energetycznych (PPA, CPPA, VPPA – zapewniamy kompleksowe wsparcie dla wytwórców i odbiorców zielonej energii, również w zakresie gwarancji pochodzenia.
 • Doradztwo w zakresie wytwarzania zielonej energii na własne potrzeby – wspieramy odbiorców energii przy budowie źródeł wytwórczych
  i efektywnym zarządzaniu energią elektryczną.
 • Doradztwo w zakresie poprawy efektywności energetycznej – pomagamy w zidentyfikowaniu obszarów do wprowadzenia rozwiązań proefektywnościowych i opracowaniu strategii energetycznych przedsiębiorstw.
#WIĘCEJ na stronie Osborne Clarke: link
Prawo pracy
 • Zatrudnianie pracowników lub współpracowników w Polsce
  – wspieramy w opracowywaniu różnych rodzajów umów. Zapewniamy także niezbędną dokumentację związaną z zatrudnieniem oraz pomagamy w wykonywaniu obowiązków pracodawcy.  
 • Zatrudnianie cudzoziemców w Polsce – doradzamy w procesie delegowania pracowników zarówno z Polski do innych krajów, jak
  z zagranicy do Polski. Pomagamy w legalizacji pracy i pobytu cudzoziemców.
 • Programy motywacyjne oraz systemy premiowe i benefity
  – wspieramy w tworzeniu programów motywacyjnych i planów dodatkowych świadczeń, które przyczyniają się do większej lojalności
  i zadowolenia pracowników. Przygotowujemy wewnętrzne regulacje dotyczące systemów premiowych i benefitów.
 • Wspieramy w tworzeniu organizacji wolnych od nieprawidłowości
  – pomagamy w tworzeniu miejsc pracy wolnych od dyskryminacji
  i mobbingu.

#WIĘCEJ na stronie Osborne Clarke: link

CIT i VAT
 • Świadectwa pochodzenia – gwarantujemy naszym klientom usługi księgowe dopasowane do specyfiki podatkowej, ponieważ doskonale znamy uregulowania prawne w tym obszarze i ich specyfikę.
 • Zwrot VAT – pomagamy naszym klientom przy zwrocie VAT, a w szczególności przy zwiększonych nakładach inwestycyjnych na początku działalności.
Obsługa księgowa magazynu
 • Ewidencja stanów magazynowych – zapewniamy kompleksowe prowadzenie ewidencji stanów magazynowych i ustalaniem prawidłowej wartości aktywów obrotowych związanych z gospodarką magazynową dla przedsiębiorców z branży OZE.
Optymalizacja kosztów
 • Księgowanie kosztów –  niezależnie od momentu na jakim znajduje się inwestycja – proponujemy naszym klientom takie ujęcie kosztów, aby później w łatwiejszy sposób przejść przez proces przyjęcia środków trwałych oraz rozliczenia samego finansowania zewnętrznego, bądź grupowego. 
Ewidencja księgowa
 • Ewidencja księgowa – wspieramy klientów w prowadzeniu księgowości, oferując kompleksową usługę prowadzenia pełnej księgowości. Nasz zespół prowadzi przejrzystą ewidencję księgową i właściwą dokumentację transakcji uwzględniając specyfikę branży. Doskonale wiemy, że uregulowania prawne w obszarze OZE cechują się pewną specyfiką dotyczącą ujęcia transakcji księgowych związanych ze świadectwami pochodzenia energii elektrycznej. Polskie przepisy księgowo-podatkowe nie zawierają konkretnych rozwiązań odnoszących się do świadectw pochodzenia, jako specyficznego elementu działalności przedsiębiorstw energetycznych. Wiedzę w zakresie tematów podatkowych wywieść należy natomiast z linii orzecznictwa, jakie ukształtowało się na przestrzeni czasu w tej materii.  
Postępowania nieruchomościowe
 • Ewidencja praw majątkowych – zapewniamy kompleksowe prowadzenie księgowości, z uwzględnieniem kwestii dotyczących prawidłowej ewidencji praw majątkowych wynikających ze świadectw pochodzenia energii elektrycznej. Nasz zespół wie, jak prawidłowo ujmować prawa majątkowe wynikające ze świadectw pochodzenia energii elektrycznej od strony przedsiębiorstw wytwarzających OZE.
Sprawozdawczość
 • Raportowanie OZE – przygotowujemy raporty  i sprawozdania jednostkowe dla spółek, sporządzamy również skonsolidowane sprawozdania finansowe. Wspieramy naszych klientów również w tworzeniu wzorów raportowania, a nasze narzędzia pozwalają nam na szybkie i dokładne przygotowanie danych skonsolidowanych. Dodatkowo nasz dedykowany zespół sprawozdawczości wspiera merytorycznie naszych klientów i dostosowuje systemy oraz raporty również w momencie zmian w grupie kapitałowej.