Ministerstwo Rozwoju opublikowało nową wersję projektu ustawy w sprawie fundacji rodzinnej. Przewiduje ona zwolnienie fundacji z podatku od zysków kapitałowych. Rozszerza też grupę zerową beneficjentów.

Pierwotny projekt ustawy (z marca br.), którego głównym autorem jest Ministerstwo Rozwoju Pracy i Technologii, przewidywał że w przypadku wypłaty np. dywidend (i innych zysków kapitałowych) na rzecz fundacji przez spółki, których jest właścicielem lub udziałowcem, fundacja musiałaby zapłacić 19 proc. CIT. Później – podatek od spadków i darowizn – mieliby płacić beneficjenci, otrzymujący wypłaty od fundacji. De facto podatek byłby więc podwójny.

– Pierwotnie fundacja rodzinna miała więc nie korzystać z żadnych zwolnień, w tym partycypacyjnych, charakterystycznych dla spółek. Czyniło to fundację rozwiązaniem podatkowo dalece mniej interesującym od chociażby zwykłej spółki z o.o. – przyznaje Bartosz Głowacki, doradca podatkowy i partner w MDDP.

Dzięki zmianom zwolnione z CIT będą więc nie tylko wkłady fundatora (tak pierwotnie zakładano), ale też zyski kapitałowe fundacji, m.in. dywidendy, przychody ze zbycia udziałów lub akcji oraz odsetki.

#WIĘCEJ na ten temat w artykule.

Źródło: Dziennik Gazeta Prawna
Ekspert: Bartosz Głowacki