Konsultacje dotyczące strategii prowadzonych sporów prawnopodatkowych

Dlaczego to ważne?

Prowadzenie sporu z organem podatkowym przez prowadzi często do sytuacji, gdy podatnicy oraz ich pełnomocnicy nie zauważają już niuansów lub nieprawidłowości działań organów. Dobrym rozwiązaniem jest zatem zwrócenie się do innego doradcy z prośbą o całościowe przeanalizowanie sprawy i przedstawienie propozycji nowych rozwiązań, mających na celu potwierdzenie rozliczeń podatnika.

Jak możemy pomóc?

Będziemy pełnomocnikiem wspomagającym Państwa firmę w ramach trwających już sporów prowadzonych przez innych pełnomocników.

Przeanalizujemy akta sprawy i podejmowane czynności, a następnie zaproponujemy dodatkowe rozwiązania w ramach sporu z organem.

W ścisłej współpracy z Państwa głównym pełnomocnikiem, będziemy reprezentować Państwa firmę w ramach postępowań podatkowych i sądowoadministracyjnych.

W ramach przeprowadzonych konsultacji zaproponujemy Państwu najbardziej optymalne strategie prowadzenia sporów podatkowych.

Zapraszamy do kontaktu

Tomasz Michalik

Partner | Doradca podatkowy | Szef zespołu VAT
E: tomasz.michalik@mddp.pl
T: (+48) (22) 322 68 70

Jakub Warnieło

Starszy Menedżer | Doradca podatkowy | Szef zespołu postępowań podatkowych i sądowych
E: jakub.warnielo@mddp.pl