Jakub Warnieło

Starszy Menedżer | Doradca podatkowy | Szef zespołu postępowań podatkowych i sądowych

VAT | Postępowania podatkowe | Bezpieczeństwo podatkowe

Email: jakub.warnielo@mddp.pl
Mob.: +48 600 816 431

Linkedin
 • Specjalista w zakresie postępowań podatkowych i sądowych
 • Ma szerokie doświadczenie we wsparciu i reprezentacji Klientów w licznych postępowaniach przed organami podatkowymi oraz sądami administracyjnymi z zakresu podatków dochodowych, VAT oraz podatków lokalnych
 • Zaangażowany w liczne postępowania w sprawach dotyczących wyłudzeń VAT oraz dochowania należytej staranności (m. in. w branży spożywczej, elektronicznej i paliwowej), reklasyfikacji transakcji sprzedaży nieruchomości oraz podatku od nieruchomości
 • Kompleksowo wspiera klientów podczas kontroli podatkowych oraz projektów dotyczących przeglądu ryzyk podatkowych (w tym przygotowania do kontroli oraz tworzenia strategii na wypadek zakwestionowania prawidłowości rozliczeń)
 • Prowadzi projekty związane z opodatkowaniem działalności prowadzonej w oparciu o technologie cyfrowe
 • 2019 Doradca podatkowy
 • 2016 Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
 • 2015 Szkoła Główna Handlowa – kierunek Finanse i rachunkowość
 • Doktorant w Katedrze Prawa Administracyjnego i Finansowego Przedsiębiorstw w Szkole Głównej Handlowej
 • Członek Krajowej Izby Doradców Podatkowych
 • Język: angielski i rosyjski
 • Pełnomocnik w precedensowej sprawie, wyróżnionej w kategorii „Akcyza” w Rankingu Firm Doradztwa Podatkowego dziennika Rzeczpospolita (2023)
 • Specjalista praktyki postępowań podatkowych w MDDP wyróżnionej w rankingu World Tax w kategorii “Tax Controversy” (2020)
 • Menedżer w MDDP, które zostało wyróżnione w Rankingu Firm i Doradców Podatkowych Dziennika Gazety Prawnej wśród najlepszych firm w kategorii – SPORY PODATKOWE (2019)
 • Doradca Zespołu Postępowań Podatkowych w firmie MDDP, która jako jedyna polska i jedna z trzech europejskich firm otrzymała nominację w kategorii “European Court of Justice Firm of the Year” (2018).