Duż

Sytuacja ekonomiczna wywołana pandemią spowodowała lawinę pytań o to, jak należycie wywiązać się z obowiązków wynikających z przepisów o cenach transferowych za okres trwania pandemii.  Forum Cen Transferowych wydało Rekomendacje w tym zakresie, które dotyczą następujących zagadnień:
– wpływu pandemii na analizę porównawczą,
– strat i alokacji kosztów nadzwyczajnych będących skutkiem pandemii,
– uwzględnienia wsparcia rządowego w weryfikacji rynkowego charakteru rozliczeń między podmiotami powiązanymi,
– wpływu pandemii na uprzednie porozumienia cenowe (APA),
– dokumentowania skutków pandemii i kwestii ciężaru dowodowego.

#WIĘCEJ na ten temat w artykule Agnieszki Iwańskiej i Kamila Kaźmierskiego z Zespołu Cen Transferowych MDDP na łamach Rzeczpospolitej.

 

Źródło: Rzeczpospolita
Ekspert: Agnieszka Iwańska, Kamil Kaźmierski