Ulga na zwiększenie sprzedaży

Ulga na zwiększenie sprzedaży pozwala odliczyć od podstawy opodatkowania (CIT) lub podstawy obliczenia podatku (PIT) koszty na zwiększenie przychodów ze sprzedaży produktów do wysokości nawet 1 mln zł w danym roku podatkowym.

Jakie wydatki możesz odliczyć?

Ulga sprzedażowa umożliwia odliczenie od podstawy opodatkowania (CIT) lub podstawy obliczenia podatku:

  • Kosztów uczestnictwa w targach
  • Kosztów działań promocyjno-informacyjnych
  • Kosztów przygotowania dokumentacji umożliwiającej sprzedaż produktów

Kiedy możliwe jest skorzystanie z ulgi?

Aby skorzystać z ulgi na zwiększenie sprzedaży należy wykazać:

  • wzrost przychodów ze sprzedaży produktów lub
  • osiągnięcie przychodów ze sprzedaży produktów dotychczas nieoferowanych lub
  • osiągnięcie przychodów ze sprzedaży produktów nieoferowanych wcześniej w danym kraju

w ciągu dwóch lat, licząc od roku podatkowego, w który zostały poniesione koszty.

Jak możemy pomóc?

Zidentyfikujemy koszty kwalifikowane uprawniające do skorzystania z ulgi na zwiększenie sprzedaży

Przygotujemy symulacje i wyliczenia oszczędności wynikających ze skorzystania z ulgi

Udzielimy wsparcia w zakresie prawidłowego udokumentowania kosztów

Pomożemy w rozliczeniu ulgi na zwiększenie sprzedaży oraz zweryfikujemy poprawność jej wykorzystania

Wystąpimy o indywidualną interpretację podatkową w celu wyjaśnienia wszelkich wątpliwości