Ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych i wstrzymanie wykonania decyzji

Dlaczego to ważne?

Wydanie decyzji przez organ II instancji oznacza dla podatnika konieczność zapłaty zaległości podatkowej. Przedsiębiorcy często nie są w stanie zapłacić całej należnej kwoty, a organy skarbowe podejmują szybkie i zdecydowane działania w celu jej wyegzekwowania. W takiej sytuacji konieczne może być wystąpienie z wnioskiem o ulgę w spłacie zaległości podatkowej lub wstrzymanie wykonania decyzji.

Wnioskowanie o odroczenie terminu płatności lub rozłożenie jej na raty jest również możliwe w przypadku bieżących zobowiązań podatkowych.

Jak możemy pomóc?

Dokonamy analizy zasadności wnioskowania o ulgę w spłacie zaległości podatkowej lub wstrzymania wykonania decyzji.

Przygotujemy odpowiednią argumentację potwierdzającą zasadność udzielenia ulgi lub wstrzymania wykonania decyzji (w oparciu o dane finansowe).

Będziemy reprezentować Państwa firmę przed organami podatkowymi i sądami administracyjnymi oraz zapewniamy kompleksowe wsparcie w ramach postępowań dotyczących ulg i wstrzymania wykonania decyzji.

Będziemy odpowiedzialni za bieżący kontakt z organami podatkowymi, aby uchronić Państwa firmę przed rozpoczęciem działań egzekucyjnych.

Zapraszamy do kontaktu

Tomasz Michalik

Partner | Doradca podatkowy | Szef zespołu VAT
E: tomasz.michalik@mddp.pl
T: (+48) (22) 322 68 70

Jakub Warnieło

Starszy Menedżer | Doradca podatkowy | Szef zespołu postępowań podatkowych i sądowych
E: jakub.warnielo@mddp.pl