Bartosz Głowacki

Partner | Doradca podatkowy

Podatki międzynarodowe | Ulgi i zwolnienia

Email: bartosz.glowacki@mddp.pl
Tel.: (+48) (22) 322 68 88
Mob.: (+48) 603 980 382

Linkedin
 • Specjalizuje się w opodatkowaniu podatkami dochodowymi osób fizycznych oraz osób prawnych, z uwzględnieniem międzynarodowych zasad opodatkowania, zarówno z punktu widzenia polskich, jak zagranicznych przedsiębiorców
 • W MDDP odpowiada za rozwój doradztwa związanego z szeroko rozumianymi zachętami podatkowymi, takimi jak: specjalne strefy ekonomiczne, ulga na badania i rozwój, ulga związana ze wspieraniem nowych inwestycji czy IP Box
 • Ma szerokie doświadczenie w realizacji projektów restrukturyzacyjnych, dotyczących bieżącej działalności podatników, jak również ich planów inwestycyjnych
 • Opracowywał zagraniczne struktury inwestycyjne dla polskich rezydentów oraz pomagał zagranicznym inwestorom w podjęciu działalności w Polsce. Strukturyzował transakcje związane ze zbyciem przedsiębiorstwa, występując po stronie kupującego albo po stronie nabywcy
 • 2005 Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika
 • 2008 Doradca podatkowy
 • Członek Krajowej Izby Doradców Podatkowych
 • Język: angielski
 • Partner w Zespole Podatków Dochodowych MDDP, nagrodzonego dwa razy z rzędu przez Rzeczpospolitą za obsługę prestiżowych transakcji
 • Ekspert w MDDP – jedynej polskiej firmie wymienianej wśród liderów rynku doradztwa transakcyjnego w Polsce w rankingu “Tax Transactional” przygotowanym przez International Tax Review (2017, 2018, 2019)
 • Partner w MDDP dwukrotnie nagrodzonej tytułem Poland Firm of the Year w rankingu European Tax Awards organizowanym przez magazyn International Tax Review (2013, 2018) oraz co roku wymienianej wśród wiodących firm na polskim rynku w zestawieniu World Tax
 • Autor licznych artykułów i komentarzy w prasie specjalistycznej i codziennej.