Analizy cen transferowych – zła jakość może drogo kosztować

Analizy cen transferowych niezmiennie cieszą się zainteresowaniem organów kontrolujących. Z uwagi na ich coraz większe znaczenie oraz ich obowiązkowy charakter od 2017 roku, w ramach kontroli organy skupiają się przede wszystkim na weryfikacji właśnie tego dokumentu. Jednocześnie organy podatkowe mają coraz większe doświadczenie w przygotowywaniu i weryfikacji analiz, a rozmowy podejmowane w ramach kontroli mają charakter mocno merytoryczny. Dlatego istotnym jest, aby przygotować analizę cen transferowych zgodnie z przepisami oraz zbiorem dobrych praktyk w tym zakresie. Podważenie analizy cen transferowych może stanowić dowód nierynkowego zachowania podatnika i wiązać z wielomilionowymi sankcjami.

#WIĘCEJ o znaczeniu analiz cen transferowych i ich jakości pisze na łamach prawo.pl Zespół Cen Transferowych MDDP.

Źródło: prawo.pl
Ekspert: Magdalena Marciniak, Marta Klepacz