W CZYM MOŻEMY POMÓC?

 • Opracowanie dokumentacji cen transferowych, adresującej wymogi wynikające z lokalnych przepisów podatkowych dla wszystkich typów transakcji kontrolowanych
 • Audyt dokumentacji cen transferowych przygotowanych przez Klienta wraz z identyfikacją nieprawidłowości i wykazaniem ryzyk podatkowych
 • Przygotowanie dokumentacji grupowej tzw. Master File
 • Weryfikacja oraz dostosowanie grupowych dokumentacji cen transferowych (tzw. Master File) do potrzeb i wymagań lokalnych przepisów podatkowych
 • Przygotowanie analiz porównawczych / analiz cen transferowych mających na celu ustalenie / weryfikację rynkowego poziomu wynagrodzenia dla różnych typów transakcji wewnątrzgrupowych (usługowych, towarowych, finansowych, licencyjnych, najmu, itp.)
 • Weryfikacja analiz benchmarkingowych przygotowanych przez Grupę / Klienta pod kątem przepisów w zakresie cen transferowych
 • Przygotowanie opisów zgodności dla transakcji nietypowych
#WIĘCEJ o jakościowych analizach cen transferowych >>
 • Przygotowanie lub weryfikacja modelu współpracy pomiędzy podmiotami powiązanymi w celu złożenia wniosku o decyzję Ministra Finansów o uprzednim porozumieniu cenowym
 • Wsparcie w procesie przygotowania wniosku o zawarcie uprzedniego porozumienia cenowego i opracowania niezbędnej dokumentacji
 • Wsparcie w negocjacjach i w procesie uzyskiwania decyzji Ministra Finansów o uprzednim porozumieniu cenowym
 • Wsparcie w przygotowaniu / weryfikacji dokumentacji cen transferowych na potrzeby kontroli
 • Wsparcie oraz reprezentowanie w trakcie kontroli i postępowań podatkowych w zakresie cen transferowych

Aplikacja Smart.TP:

 • Zautomatyzowanie dokumentacji cen transferowych posiadanych przez podatnika za poprzednie lata podatkowe
 • Licencja na dostęp do gotowych wzorcowych dokumentacji cen transferowych, umożliwiających samodzielne generowanie dokumentacji dla najpopularniejszych typów transakcji wewnątrzgrupowych
 • Przygotowanie zindywidualizowanego narzędzia do samodzielnego generowania dokumentacji (w tym dla transakcji nietypowych, skonfigurowanych na życzenie Klienta)
 • Archiwizowanie przygotowanych dokumentacji oraz umożliwienie wykorzystania poprzednich konfiguracji na potrzeby przygotowania dokumentacji cen transferowych dla nowych transakcji

Aplikacja Smart.TP-R:

 • ułatwienie sporządzenia obowiązkowej informacji o cenach transferowych, wspierające uzupełnianie formularza TP-R
 • zweryfikowanie ryzyk z zakresu cen transferowych dotyczących podatnika oraz transakcji realizowanych z podmiotami powiązanymi
 • integracja z aplikacją Smart.TP – automatyczne uzupełnienie formularza TP-R na podstawie informacji uwzględnionych w dokumentacji cen transferowych
 • Wsparcie w zakresie oceny i analizy przeprowadzonych procesów restrukturyzacyjnych pomiędzy podmiotami powiązanymi
 • Wyceny tzw. exit payment dokonywanych transferów pomiędzy podmiotami powiązanymi
 • Wsparcie w zakresie ustalenia metodologii rozliczeń dla planowanych transakcji wewnątrzgrupowych z perspektywy ograniczenia ryzyk TP
 • Opracowanie lub weryfikacja polityki cen transferowych dla planowanych lub realizowanych rozliczeń wewnątrzgrupowych
 • Wsparcie i doradztwo w zakresie korekt cen transferowych

Wsparcie w czynnościach weryfikacyjnych

 • opracowanie procedury weryfikacji kontrahentów pod względem rozliczeń z podmiotami z tzw. rajów podatkowych,
 • przygotowanie zapisów w umowach z kontrahentami oraz dokumentów pozwalających dołożyć wszelkich starań w dochowaniu wymaganej ustawą należytej staranności oraz umożliwiających pozyskanie informacji niezbędnych do weryfikacji kontrahentów,
 • dodanie odpowiednich zapisów w polityce cen transferowych lub innych dokumentów wewnętrznych odnoszących się do procedury weryfikacji i dalszego postępowania w sytuacji realizowania przez kontrahenta transakcji z podmiotem z tzw. rajów podatkowych.

Wsparcie w dopełnieniu wszystkich obowiązków dokumentacyjnych i sprawozdawczych

 • przygotowanie dokumentacji cen transferowych, z uwzględnieniem dodatkowych elementów, jakie musi zawierać dokumentacja dla transakcji realizowanych z rajami podatkowymi,
 • pomoc w pozyskaniu informacji niezbędnych do kompleksowego opracowania dokumentacji cen transferowych,
 • wsparcie w wypełnieniu formularza TP-R,

Aplikacje Smart.TPR i Smart.TP

 • Identyfikacja obowiązków z zakresu cen transferowych
 • Przygotowanie nowego specjalistycznego modułu aplikacji Smart.TP (połączonego z aplikacją Smart.TPR) pozwalającego na generowanie dokumentacji cen transferowych (oraz formularzy TPR) na potrzeby transakcji zawieranych z kontrahentem z raju podatkowego.
 • Wsparcie w przygotowaniu wniosku o wszczęcie procedury wzajemnego porozumiewania się, tj. MAP (Mutual Agreement Procedure) w przypadku podwójnego opodatkowania oraz wsparcie i reprezentacja w międzynarodowym postępowaniu administracyjnym
 • Doradztwo w zakresie możliwości skorzystania z rozwiązań tzw. safe harbours dla transakcji finansowych i usług o niskiej wartości dodanej
 • Wsparcie w przygotowaniu formularza CIT-TP za 2018 r. i TP-R od 2019 r.
 • Opracowanie metodologii / procedur / oświadczeń w zakresie prawidłowej identyfikacji powiązań
 • Wsparcie w zakresie analizy przepisów dotyczących ryzyka „nierozpoznania” lub „recharakteryzacji” transakcji
 • Wsparcie w zakresie tzw. „permanent establishment” z perspektywy cen transferowych

Zespół Cen Transferowych MDDP

Jesteśmy jednym z najbardziej utytułowanych zespołów cen transferowych w Polsce, z 20-letnim doświadczeniem na rynku.

Doradzamy zarówno lokalnie, jak i międzynarodowo. Korzystamy z wysokiej jakości baz danych , które są powszechnie akceptowane przez organy podatkowe oraz renomowane firmy doradztwa podatkowego z całego świata.  Nasz zespół składa się z ekspertów o różnorodnym wykształceniu ekonomicznym i prawniczym.

Obecnie nasz zespół liczy prawie 50 profesjonalistów, którzy są w pełni zaangażowani w obszar cen transferowych, co pozwala nam realizować nawet najbardziej złożone projekty. Naszymi klientami są zarówno duże korporacje generujące miliardowe obroty, jak i małe przedsiębiorstwa czy osoby fizyczne.

Bądź na bieżąco

Informacje i raporty z wielu dziedzin, aktualne informacje podatkowe, od najlepszych specjalistów zawsze na Twojej skrzynce e-mail!

ZAPISZ SIĘ NA NEWSLETTER