Kontrole podatkowe oraz postępowania podatkowe i sądowoadministracyjne

Dlaczego to ważne?

Kontrole i postępowania podatkowe wiążą się z ryzykiem zakwestionowania rozliczeń podatnika, a w efekcie możliwością powstania zaległości podatkowych. 

Znaczny poziom skomplikowania przepisów prawa podatkowego (materialnego i proceduralnego) powoduje, że podatnicy często mają trudności w udowodnieniu prawidłowości rozliczeń podatkowych przed organami podatkowymi oraz sądami administracyjnymi.

Jak możemy pomóc?

Udzielimy Państwa firmie kompleksowego wsparcia na każdym etapie kontroli podatkowej oraz postępowania podatkowego i sądowoadministracyjnego, w tym:

Opracujemy strategię procesową.

Będziemy prowadzić w Państwa imieniu komunikację z administracją skarbową.

Przygotujemy lub zweryfikujemy wyjaśnienia w trakcie kontroli i postępowań podatkowych.

Zweryfikujemy istniejące dokumenty pod kątem ich wykorzystania jako dowodów w toku postępowania.

Przygotujemy pisma procesowe przedstawiające argumentację potwierdzającą stanowisko podatnika.

Będziemy towarzyszyć Państwa firmie we wszystkich czynnościach dowodowych (m. in. w przesłuchaniach świadków i oględzinach).

Przygotujemy niezbędne pisma procesowe, w tym wyjaśnienia i zastrzeżenia do protokołu kontroli podatkowej, odwołania, zażalenia, skargi do wojewódzkiego sądu administracyjnego, skargi kasacyjne do Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Będziemy reprezentować Państwa firmę na rozprawach przed sądami administracyjnymi.

Zapraszamy do kontaktu

Tomasz Michalik

Partner | Doradca podatkowy | Szef zespołu VAT
E: tomasz.michalik@mddp.pl
T: (+48) (22) 322 68 70

Jakub Warnieło

Starszy Menedżer | Doradca podatkowy | Szef zespołu postępowań podatkowych i sądowych
E: jakub.warnielo@mddp.pl