Aspekty kadrowo-płacowe

Zadania realizowane przez zespół MDDP Outsourcing obejmują pełen zakres usług kadrowych dla branży budowlanej – od prowadzenia dokumentacji kadrowej i wystawiania zaświadczeń, przez kalkulację wynagrodzeń z rozliczaniem absencji i realizowaniem przelewów bankowych, po sporządzanie dokumentacji zgłoszeniowej czy rozliczeniowej z urzędnikami różnych instytucji (np. ZUS, PFRON), a kończąc na asyście oraz współpracy z Klientami w trakcie ewentualnych inspekcji czy kontroli np. z PIP czy urzędu skarbowego.

W czym możemy pomóc?

Zakres usług kadrowych dla branży budowlanej:

 • kompleksowe prowadzenie teczek osobowych, tj. dokumentacji kadrowej (w tym e-teczka), kontrolowanie terminów kończących się umów o pracę, ważności badań okresowych oraz szkoleń BHP;
 • bieżące rejestrowanie/wyrejestrowywanie oraz wprowadzanie zmian w dokumentacji na potrzeby ZUS;
 • bieżące ewidencjonowanie oraz rozliczanie absencji pracowniczych oraz ich uprawnień;
 • prowadzenie kartoteki urlopowej pracowników oraz ustalanie wymiarów i limitów urlopów;
 • sporządzanie oraz wysyłanie deklaracji miesięcznych do PFRON;
 • przyjmowanie inspekcji z ramienia PIP dotyczących prawidłowości prowadzenia administracji kadrowej; dostarczanie urzędnikom PIP niezbędnych danych oraz udzielanie wyjaśnień;
 • opracowywanie raportów i zestawień kadrowych;
 • wystawianie świadectw pracy.

Zakres usług płacowych dla branży budowlanej:

 • naliczanie wynagrodzeń dla pracowników zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz z uwzględnieniem danych zmiennych, które są dostarczane przez Klienta;
 • sporządzanie listy płac, zbiorówek list płac, a także raportów płacowych;
 • realizowanie przelewów bankowych dotyczących wynagrodzeń;
 • obliczanie zobowiązań publicznoprawnych związanych z wynagrodzeniami oraz sporządzanie deklaracji rozliczeniowych ZUS i deklaracji PFRON, a także korekty ZUS;
 • przygotowanie dla pracowników informacji dotyczących naliczonego wynagrodzenia oraz dokonanych potrąceń (tzw. paski wypłat);
 • wystawianie zaświadczeń dla pracowników o zatrudnieniu oraz wynagrodzeniu;
 • sporządzanie rocznych informacji o dochodach oraz obliczanie podatku – PIT 11, PIT 40, PIT 4R, PIT 8AR, ZUS IWA;
 • asysta oraz współpraca z Klientem w trakcie ewentualnych inspekcji oraz kontroli z ZUS, Państwowej Inspekcji Pracy lub Urzędu Skarbowego.

Zapraszamy do kontaktu

Katarzyna Kozakowska

Starszy Menedżer | Doradca podatkowy
E: katarzyna.kozakowska@mddp.pl
T: (+48) 608 581 583

Dariusz Fistek

Menedżer | Doradca podatkowy
E: dariusz.fistek@mddp.pl
T: (+48) 696 273 865