W CZYM MOŻEMY POMÓC?

PRACODAWCY

 • Tworzenie nowoczesnych systemów wynagradzania dla pracowników oraz kadry zarządzającej (np. programy motywacyjne, systemy wynagradzania z transferem praw autorskich)
 • Opodatkowanie wynagrodzeń oraz benefitów pracowniczych (np. samochody służbowe, opieka medyczna, karnety sportowe, kafeteria)
 • Przegląd systemów wynagrodzeń pod kątem prawidłowości rozliczeń oraz efektywności
 • Analiza opłacalności i możliwości wdrożenia współpracy w formie B2B
 • BENEFIT REVIEW – przegląd benefitów/składników wynagrodzenia przyznawanych pracownikom pod kątem poprawności przyjętych zasad opodatkowania i oskładkowania
 • Różne formuły delegowania zagranicznego – podróż służbowa, oddelegowanie krótko- lub długoterminowe
 • Planowanie modeli delegowania z uwzględnieniem przepisów krajowych i międzynarodowych oraz specyfiki kraju delegowania
 • Wsparcie w przygotowaniu dokumentacji przed oddelegowaniem
 • Doradztwo dla pracodawców oraz pracowników związanych z delegowaniem w kraju wysyłającym i kraju przyjmującym oraz pomoc przy wdrażaniu i realizacji polityki wyrównania podatkowego (tax equalization, tax protection)
 • Uzyskiwanie zaświadczeń PIT i ZUS (np. certyfikat rezydencji podatkowej, zaświadczenie A1, S1, EKUZ). Realizacja obowiązków zgłoszeniowych i aktualizacyjnych przed urzędami skarbowymi i ZUS
 • Wsparcie pracodawców i personelu zagranicznego w procedurach legalizacji pobytu i pracy w Polsce
 • Rozliczanie i przygotowanie rocznych zeznań podatkowych dla osób zagranicznych zatrudnionych w Polsce i personelu delegowanego do pracy za granicą. Koordynacja rozliczeń podatkowych w kraju macierzystym i kraju oddelegowania
 • Praca zdalna z polski i z zagranicy (w tym wdrożenia tzw. workation)
 • Wsparcie w procesie współpracy z influencerami i agencjami reklamowymi
 • Organizacja konkursów (opracowywanie regulaminów, zasady przyznawania nagród)
 • Wdrożenia programów lojalnościowych
 • Eventy dla klientów/kontrahentów/pracowników

OSOBY FIZYCZNE

 • Doradztwo podatkowe przy inwestowaniu majątku w Polsce i za granicą.
 • Doradztwo podatkowe w procesie rozliczania dochodów zagranicznych, w tym dochodów kapitałowych uzyskiwanych zarówno w Polsce i zagranicą, współpraca z zagranicznymi instytucjami finansowymi.
 • Reprezentowanie inwestorów w kontaktach z urzędami skarbowymi. Prowadzenie postępowań podatkowych.
 • Doradztwo i wsparcie w realizacji obowiązków dewizowych w związku z posiadanymi zagranicznymi aktywami i pasywami.
 • Planowanie spadkowe majątku i inwestycji zagranicznych.
 • Przygotowanie rocznych rozliczeń podatkowych dla osób zagranicznych zatrudnionych w Polsce i personelu delegowanego do pracy za granicą.
 • Przygotowanie rocznych rozliczeń podatkowych dla rezydentów uzyskujących dochody z różnych źródeł położonych w Polsce i za granicą.
 • Koordynacja procesu rozliczeń podatkowych za granicą we współpracy z zagranicznymi kancelariami podatkowymi.

Zespół Podatków Osobistych i Doradztwa dla Pracodawców

Zespół Podatków Osobistych i Doradztwa dla Pracodawców składa się z ekspertów – doradców podatkowych i radców prawnych – ekspertów prawa pracy, podatków osobistych oraz ubezpieczeń społecznych, których wiedza  i doświadczenie gwarantują pewność znajdowania właściwych rozwiązań.

Podatki osobiste dotyczą zarówno z dochodów z pracy, kontraktów menedżerskich, samozatrudnienia, jak i z dochodów z inwestycji dokonywanych przez osoby fizyczne w kapitały pieniężne, dobra luksusowe, nieruchomości oraz majątku nabytego w darowiźnie lub spadku. Różne źródła dochodów, niezależnie od tego czy miejsce ich położenia znajduje się w Polsce czy zagranicą wymagają indywidualnej oceny skutków podatkowych dla osoby fizycznej w kontekście polskich regulacji podatkowych, rezydencji podatkowej danej osoby oraz postanowień umów o unikaniu podwójnego opodatkowania.

Zespół Podatków Osobistych i Doradztwa dla Pracodawców pomaga w rozliczeniach podatkowych od etapu ich planowania, po zrealizowane już przedsięwzięcia lub transakcje w obszarze podatku dochodowego od osób fizycznych, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz ubezpieczeń społecznych.

Powiązane artykuły

Bądź na bieżąco

Informacje i raporty z wielu dziedzin, aktualne informacje podatkowe, od najlepszych specjalistów zawsze na Twojej skrzynce e-mail!

ZAPISZ SIĘ NA NEWSLETTER