Pomoc dla Ukrainy

Razem możemy #WIĘCEJ

W obliczu trwającej inwazji rosyjskiej na Ukrainę zarówno polscy przedsiębiorcy, jak i osoby prywatne wykazują się ogromną mobilizacją i gotowością do niesienia pomocy. Także MDDP od pierwszych dni wojny jest zaangażowane we wsparcie uchodźców z Ukrainy – od zbiórek rzeczowych, przez dzielenie się wiedzą, aż po program stypendialny.

Konsekwentnie zmierzamy do tego, aby naszym działaniom na rzecz Ukrainy nadać skonkretyzowaną i skoordynowaną formę. Tym samym na bieżąco przekazujemy swoją wiedzą ekspercką, staramy się inspirować swoim postępowaniem, a nade wszystko nieść pomoc.

Dzielenie się wiedzą traktujemy jako kluczowy i najważniejszy element naszych działań odpowiedzialnościowych. Dzięki informacjom, które przekazujemy przede wszystkim naszym klientom, wsparcie przez nich udzielane może być zorganizowane tak, aby jak największa jego część trafiała do osób potrzebujących i nie była skonsumowana przez system podatkowy. Pragnąc dotrzeć do jak największej liczby przedsiębiorców, na bieżąco współpracujemy z mediami oraz organizacjami branżowymi, włączając się także w ich działania na rzecz Ukrainy.

Jednak od początku wojny w Ukrainie celem MDDP – poza bieżącym wsparciem uchodźców w obszarach, w których pomoc jest im najbardziej potrzebna – było stworzenie długoterminowego programu pomocy dla Ukrainy. Zgodnie z sugestiami naszych pracowników zdecydowaliśmy o stworzeniu programu stypendialnego dla ukraińskich dzieci. Dzięki niemu początkowo wspieraliśmy powstanie, a obecnie funkcjonowanie szkoły ukraińskiej w Warszawie, która oficjalnie rozpoczęła swoją działalność 1 września 2022 r. wraz z początkiem roku szkolnego.

Co robimy?

Pomoc podatkowa i prawna pro bono
Pomoc podatkowa i prawna pro bono

W pomoc Ukrainie angażują się wszyscy — władze, firmy i osoby prywatne. Powyższe rodzi określone konsekwencje prawne i podatkowe zarówno po stronie udzielających wsparcia, jak i beneficjentów. Nasi eksperci pro bono wyjaśniają osobom i firmom pomagającym Ukrainie, z jakich rozwiązań mogą korzystać przekazując swoją pomoc.
Pomagamy prawnie i podatkowo także uchodźcom, których wspierają nasi pracownicy.

Wsparcie rzeczowe
Wsparcie rzeczowe

Organizujemy wśród naszych pracowników specjalne zbiórki rzeczowe dla uchodźców, których celem jest dostarczenie potrzebującym konkretnego i bieżącego wsparcia.

Rekrutacje
Rekrutacje

Otworzyliśmy nasze procesy rekrutacyjne – zarówno te w pionach merytorycznych, jak i w obszarach wsparcia biznesu – dla uchodźców z Ukrainy.

Jak zatrudniać i rozliczać obywateli Ukrainy?

Jesteśmy do Państwa dyspozycji

Odpowiemy na wszystkie Państwa pytania prawne i podatkowe, które dotyczą pomocy dla uchodźców i ofiar wojny, w szczególności:

  • rozwiązań podatkowych wspierających przedsiębiorców niosących pomoc Ukrainie;
  • rozliczeń w zakresie CIT pomocy humanitarnej oraz innych działań pomocowych podejmowanych przez firmy wspierające potrzebujących;
  • przepisów VAT dotyczących darowizn dla uchodźców oraz walczących w Ukrainie;
  • rozwiązań z zakresu podatku PIT ułatwiających zatrudnienie osób z Ukrainy;
  • regulacji dotyczących legalizacji pobytu.

Zapraszamy do kontaktu: mddpdlaukrainy@mddp.pl

Aktualności

Cykl bezpłatnych webinariów dla przedsiębiorców

Powiązane treści