W CZYM MOŻE POMÓC MDDP?

 • Wsparcie w procesie rejestracji dla potrzeb rozliczeń podatku VAT w Polsce

  • przygotowanie niezbędnych dokumentów, w tym stosownych oświadczeń wymaganych w procesie rejestracji,
  • wypełnienie formularzy podatkowych, w tym NIP-2, NIP-8, VAT-R,
  • współpraca i kontakt z organem podatkowym, odpowiedzialnym za proces rejestracji.
 • Wsparcie w zakresie raportowania VAT w Polsce

  • prowadzenie rejestrów VAT,
  • przygotowanie oraz składanie informacji INTRASTAT
  • analiza transakcji, w szczególności pod kątem ich prawidłowego rozliczenia oraz zaobserwowanych ryzyk,
  • tworzenie i składanie deklaracji podatkowych VAT (w tym plików JPK_VAT7M oraz informacji podsumowujących VAT-UE),
  • przygotowanie dokumentów dla potrzeb projektów korekt w zakresie rozliczeń VAT
  • przygotowanie oświadczeń dla potrzeb korzystania z procedury importu uproszczonego na podstawie art. 33a ustawy o VAT
  • kontakt i współpraca z agencjami celnymi w celu zapewnienia kompleksowej obsługi Klienta
  • pomoc w odzyskaniu zwrotu nadpłaconego podatku VAT,
  • przygotowanie stosownych wniosków do organów podatkowych (np. o zwrot nadpłaty podatku, przeksięgowanie środków z rachunku VAT)
  • kontakt z organami podatkowymi
  • reprezentacja Klienta podczas prowadzonych czynności sprawdzających i kontroli podatkowych, celnych.
 • Przeprowadzenie przeglądu podatkowego obejmującego ocenę prawidłowości rozliczeń podatkowych, identyfikację ryzyk, analizę procedur i procesów wpływających na podatkową sytuację przedsiębiorstwa

 • Wdrożenie procedur i procesów pozwalających na zachowanie zgodności z polskim systemem VAT i integralności z systemem kraju siedziby oraz poszanowaniem procedur wewnętrznych, wprowadzonych w organizacji

Dlaczego to jest ważne?

Zmiany legislacyjne i coraz bardziej wydłużająca się lista obowiązków, nakładanych na podatników sprawiają, że rolą doradcy podatkowego jest przywrócenie racjonalności i przewidywalności prowadzonej przez Klienta działalności gospodarczej.

Co więcej, rolą zespołu VAT Compliance jest spojrzenie globalne na prowadzoną przez Klienta działalność oraz odnalezienie tych obszarów – które wymagałyby odpowiedniej oceny zarówno pod kątem ryzyk podatkowych, jak i innych wewnętrznych procesów w organizacji. Podatki choć już dawno przestały być jedynie zapisem księgowym, to jednak wciąż są źródłem wielu wyzwań dla przedsiębiorców. I właśnie w takim otoczeniu prawnym i biznesowym, zespół MDDP VAT Compliance jest ukierunkowany na stałym monitorowaniu zmieniających się procedur i alarmowanie organizacji, gdy wymagają one zmiany.

Uważamy, że dzięki ugruntowanym procedurom i sprawnym procesom, które pozwalają na prowadzenie bieżącej sprawozdawczości VAT zgodnie z przepisami, przestrzeganie wartości compliance oraz zarządzanie ryzykiem związanym z podatkiem VAT jest możliwe.

Naszym głównym celem jest wsparcie Klientów w zakresie rozliczeń podatku VAT oraz umożliwienie im przestrzegania i wypełniania obowiązków sprawozdawczych, nałożonych przepisami ustawy o VAT.

Rozpoczęcie współpracy w zakresie usług VAT compliance poprzedzone jest zawsze fazą audytu, podczas której MDDP bada wprowadzone procedury w organizacji. Umożliwia to ocenę poprawności wprowadzanych dokumentów do systemu księgowego z wymogami wynikającymi z ustawy o VAT.

Kontakt

Powiązane artykuły

Bądź na bieżąco

Informacje i raporty z wielu dziedzin, aktualne informacje podatkowe, od najlepszych specjalistów zawsze na Twojej skrzynce e-mail!

ZAPISZ SIĘ NA NEWSLETTER