W CZYM MOŻEMY POMÓC?

 • dokument określający odpowiedzialność poszczególnych osób w organizacji za prawidłowość rozliczeń podatkowych;
 • minimalizuje ryzyko poniesienia odpowiedzialności karnej skarbowej przez osoby, które nie przyczyniły się do wystąpienia ewentualnych nieprawidłowości w rozliczeniach podatkowych.
 • Przygotowanie wewnętrznego dokumentu regulującego zasady postępowania i zachowania pracowników w przypadku wszczęcia kontroli podatkowej, celno-skarbowej lub czynności sprawdzających.
 • Ustalenie strategii procesowej;
 • Określenie dokumentów / dowodów, których wykorzystanie pozwoli na jak najlepsze wdrożenie uzgodnionej strategii procesowej;
 • Analiza posiadanych przez Klienta dowodów pod kątem możliwości ich wykorzystania jako dowodów w trakcie kontroli podatkowej, celno-skarbowej lub postępowania podatkowego.
 • Przygotowanie Klienta do kontroli;
 • Omówienie przebiegu kontroli podatkowej i celno-skarbowej;
 • Wskazanie uprawnień kontrolujących;
 • Wskazanie obowiązków kontrolowanego.
 • Ustalenie strategii procesowej;
 • Przygotowanie / weryfikacja wyjaśnień w trakcie kontroli;
 • Uczestnictwo w przesłuchaniach świadków i oględzinach;
 • Sporządzanie niezbędnych pism procesowych m.in. wyjaśnień i zastrzeżeń do protokołu kontroli podatkowej, odwołań, zażaleń, skarg do wojewódzkiego sądu administracyjnego, skarg kasacyjnych do Naczelnego Sądu Administracyjnego;
 • Reprezentacja Klientów na rozprawach przed sądami administracyjnymi;
 • Sporządzanie wniosków o skierowanie pytania prejudycjalnego do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej;
 • Sporządzanie skarg konstytucyjnych i do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka.
 • Sporządzanie niezbędnych pism procesowych m.in. zarzutów, skarg na czynności egzekucyjne, zażaleń, skarg do wojewódzkiego sądu administracyjnego, skarg kasacyjnych do Naczelnego Sądu Administracyjnego;
 • Reprezentacja Klientów na rozprawach przed sądami administracyjnymi;
 • Uczestnictwo w czynnościach egzekucyjnych.

Zespół Postępowań

Zespół Postępowań MDDP świadczy kompleksowe usługi prawne i podatkowe w obszarze rozwiązywania sporów. Prowadzi postępowania karne, karne skarbowe i odszkodowawcze. Zapewnia pełen zakres pomocy prawnej oraz reprezentuje klientów w postępowaniach podatkowych i postępowaniach przed organami podatkowymi i celno-skarbowymi, a także w postępowaniach przed sądami administracyjnymi. Rozwiązuje spory na wszystkich etapach, od próby ugodowego zakończenia sporu, poprzez doradztwo w zakresie gromadzenia dowodów i ich wstępnej oceny, reprezentowania klienta w całym postępowaniu, a skończywszy na przeprowadzeniu egzekucji z majątku dłużnika lub przeprowadzeniu wobec dłużnika postępowania upadłościowego. Doradza klientom w zakresie możliwych do podjęcia działań prewencyjnych, które mają na celu zminimalizowanie ryzyka powstania sporu.

Powiązane artykuły

Bądź na bieżąco

Informacje i raporty z wielu dziedzin, aktualne informacje podatkowe, od najlepszych specjalistów zawsze na Twojej skrzynce e-mail!

ZAPISZ SIĘ NA NEWSLETTER